Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Česká ekonomika i nadále roste silně. Problémem je ale podle Evropské komise byrokracie

Česká ekonomika i nadále roste silně. Problémem je ale podle Evropské komise byrokracie

Růst české ekonomiky loni přes určité zpomalení zůstal velmi silný. V analýze stavu hospodářství České republiky to dnes uvedla Evropská komise. Dokument kromě jiného připomíná, že v Česku je nejnižší nezaměstnanost z celé Evropské unie. Zároveň ale upozorňuje, že náklady na penzijní a zdravotní systém mohou dlouhodobě ohrožovat udržitelnost veřejných financí. Výši investic v Česku nepříznivě ovlivňuje neefektivita prostředí, spojená podle komise především s úrovní regulace a s administrativními překážkami.

Evropská komise dnes publikovala analýzy hospodářské situace 27 z 28 členských zemí EU. Výjimkou je Řecko, které prochází záchranným programem. Dokumenty jsou součástí ročního cyklu koordinace hospodářské a fiskální politiky známého jako Evropský semestr. V jeho rámci Evropská komise na základě nynějších materiálů a až získá záměry členských zemí předloží na jaře svá konkrétní doporučení jednotlivým státům, jaké úpravy a reformy by měly udělat ke zlepšení výkonu své ekonomiky.

Analýza se zmiňuje o tom, že růst českého hospodářství byl v roce 2015 na úrovni 4,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP), ale podle poslední prognózy komise by konečný výsledek za loňský rok měl činit jen 2,4 procenta. Zrychlovat začala inflace, její hodnota 2,1 procenta z prosince patří mezi nejvyšší v unii. Kolem dvou procent, tedy kolem cíle České národní banky (ČNB), by se měla udržet po celý letošní rok.

Materiál týkající se Česka upozorňuje, že přes zlepšení výběru daně z přidané hodnoty (DPH) a snahu bojovat s daňovými úniky bylo prosazeno jen málo opatření, která by zjednodušila český daňový systém nebo snížila náklady související s placením daní. Vysoké náklady podle komise souvisejí také jen s malým využíváním možností elektronizace státní správy, kde Česká republika zaostává za mnoha zeměmi unie.

Vzhledem k tomu, že české ekonomice se daří, nesměřuje kritika Evropské komise ani tak na hospodářskou politiku, jako na obecnější nešvary společnosti - jako je byrokracie, složitost daňového systému, korupce, nízká kvalita dopravní infrastruktury či zaostávání v elektronizaci státní správy, řekl ČTK analytik společnosti Deloitte David Marek. Tyto problémy sice příliš nebrzdí současný růst ekonomiky, limitují však její potenciál. "Bohužel se na těchto problémech příliš nepracuje. Naopak některé návrhy, které se v poslední době objevují, mohou situaci spíše dále zkomplikovat," dodal.

Zpráva připomíná, že nezaměstnanost v České republice loni byla jen čtyřprocentní, a tedy nejnižší v EU. Všímá si ale nízkého zapojení skupin jako jsou ženy s malými dětmi či nekvalifikovaní pracovníci.

"Ačkoli je míra chudoby jedna z nejnižších v EU, čelí zdravotně postižení a příslušníci romské komunity v důsledku své malé účasti na pracovním trhu daleko vyššímu riziku chudoby," upozorňuje pracovní materiál komise. V nízkopříjmových skupinách se podle analýzy stává rostoucím problémem bezdomovectví.

Na situaci menšin upozorňují materiály komise opakovaně. Letos komise uvádí, že ač je příliš brzy hodnotit konkrétní dopady opatření, která měla zvýšit inkluzi ve vzdělávacím systému, zůstává zapojení romských dětí do vzdělávacího procesu omezené.

Investiční prostředí v České republice poškozuje vysoká míra regulace a administrativy, a to navzdory snaze úřadů situaci zlepšit, uvádí analýza. "Pokud jde o dopravní infrastrukturu, zůstává kvalita silniční sítě relativně nízká," stojí v materiálu. Připomenuta jsou zdržení ve výstavbě, mnohdy kvůli nízkým investicím.

Korupce je podle analýzy v Česku nadále vnímána jako velký problém a mnohá zamýšlená opatření stále zůstávají nerealizována. Materiál připomíná i nedostatky při zadávání veřejných zakázek, časté přímé zadávání kontraktů či nedostatečnou kvalifikaci odpovědných úředníků.

 
Přejít na homepageVíce z kategorieZpět na začátek