Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Kauza "Bureš": Slováci neuspěli se stížností na chybu v procesu, který vyřadil Babiše z evidence estébáků

Kauza "Bureš": Slováci neuspěli se stížností na chybu v procesu, který vyřadil Babiše z evidence estébáků

Výslech bývalých příslušníků československé tajné policie StB, aniž byli předtím zbaveni mlčenlivosti, je sice podstatným porušením zákona, lze ho ale dodatečně napravit. Slovenský nejvyšší soud to napsal v odůvodnění svého verdiktu, kterým v lednu odmítl zrušit rozhodnutí nižších soudů, že nynější český ministr financí Andrej Babiš je v archivních svazcích StB veden jako její agent neoprávněně. Odůvodnění rozhodnutí má ČTK k dispozici. Právě nejvyšší soud dodatečně napravil pochybení okresní i krajské instance.

Nejvyšší slovenský soud na konci ledna zamítl mimořádný opravný prostředek slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN), který chtěl tímto způsobem zvrátit spor s Babišem, v jehož prospěch rozhodl okresní i krajský soud. Ústav kromě jiného tvrdil, že rozhodnutí jsou nezákonná, protože bývalí příslušníci StB, kteří svědčili pro Babiše, nebyli před výpovědí zbaveni mlčenlivosti. Pochybnosti nad postupem nejvyššího soudu, ještě před publikací odůvodnění verdiktu, vyjádřili i někteří právníci.

 

Podle nejvyššího soudu nic nebrání zmiňované pochybení kdykoliv během procesu napravit. Dodal, že zrušení pravomocného rozhodnutí jen z důvodu zajištění dodatečného zbavení mlčenlivosti svědků představovalo přehnaný formalismus a proces by byl poznamenán jeho nehospodárností.

„V posuzovaném případu opomenutí soudu zprostit svědky povinnosti mlčenlivosti představuje primárně zásah do práva účastníka na spravedlivý proces, jiná práva účastníků řízení nebyla nezákonným postupem zasažena. Nelze ani předpokládat, že pokud by i svědkové byli v řízení před soudy nižších instancí zproštěni povinnosti mlčenlivosti, uvedli by něco jiného, než to, co dobrovolně uvedli v dosavadním řízení,“ napsal nejvyšší soud.

 

Právě nejvyšší soud při posuzování dovolání ÚPN sám požádal slovenského ministra vnitra o dodatečné zbavení mlčenlivosti tří příslušníků StB, kteří vypovídali v sporu Babiše s ÚPN. Žádosti ministr vyhověl. ÚPN v reakci na verdikt nejvyššího soudu v únoru uvedl, že další kroky zváží poté, co obdrží jeho písemného vyhotovení. Mluvčí ústavu Peter Juščák dnes ČTK řekl, že rozhodnutí ústav zatím nedostal.

Vůči rozhodnutí nejvyššího soudu není přípustný již žádný opravný prostředek. Prozkoumat by ho mohl pouze ústavní soud z hlediska případného porušení práv. ÚPN, který je obdobou českého Ústavu pro studium totalitních režimů, kromě jiného spravuje archivní svazky StB.

 
Přejít na homepageVíce z kategorieZpět na začátek