Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Právník Aleš Rozehnal: Babiš zákon neobešel ani nezneužil. Jen se zachoval nemravně

Právník Aleš Rozehnal: Babiš zákon neobešel ani nezneužil. Jen se zachoval nemravně

Ministr financí Andrej Babiš byl některými médii a politiky obviněn z toho, že vydáním korunových obligací, jejichž důsledkem je daňová úspora Agrofertu a nulová daňová povinnost Andreje Babiše, obešel nebo zneužil zákon. Obejití či zneužití zákona však nejsou abstraktní morální kategorie, ale právní instituty, s nimiž právo spojuje konkrétní právní následky.

Obcházení zákona spočívá ve vyloučení závazného pravidla způsobem, který sice sám o sobě není zákonem zakázaný, ale výsledek takového jednání je v rozporu s cíli zákona, a je tedy zákonem nepředvídaný, a tudíž nežádoucí. Sankcí za obcházení zákona je absolutní neplatnost.

Co tedy bylo cílem nulové daně z výnosů korunových dluhopisů? Bylo jím zvýšení atraktivity financování podniků prostřednictvím daněprostých obligací na straně jedné a mimořádně výhodný způsob zhodnocení vkladu nezatížený žádnou, tedy ani dividendovou či jinou příjmovou daní na straně druhé. Přesně toho cíle bylo však vydáním korunových dluhopisů Agrofertu a jejich koupí Andrejem Babišem dosaženo. O obcházení zákona se proto jednat nemohlo.

Zneužitím práva je naproti tomu situace, kdy někdo vykoná své subjektivní právo k neodůvodněné újmě někoho jiného nebo společnosti. Při nalézání toho, co je zneužitím práva v daňové oblasti, je nutno vycházet ze skutečnosti, že racionální daňový subjekt bude svoji daňovou povinnost vždy pokud možno minimalizovat. Sama o sobě není taková minimalizace zneužitím práva. To nastává až tehdy, pokud daňová minimalizace či optimalizace spočívá na iracionálním výkladu zákona, a narušuje tak rozumné uspořádání společenských vztahů.

Celou analýzu si můžete přečíst webu Reflexu.

 
Přejít na homepageVíce z kategorieZpět na začátek