Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Bezdrátové sítě jsou všude. Ohrožují naše zdraví?

Bezdrátové sítě jsou všude. Ohrožují naše zdraví?

V civilizovaném světě dnes už těžko najdete místo, kde by nebyl signál bezdrátových sítí. Proto se, podobně jako v případě mobilních telefonů, vedou spory o tom, zda je jejich záření nějak škodlivé lidskému zdraví. Vědci se touto otázkou zabývají už desítky let, přestože bezdrátové sítě jsou v domácnostech běžné poměrně krátce, napsal časopis Time.  

Profesor Wisconsinské univerzity John Moulder spolupracoval v roce 2013 na velkém souhrnu, který se zabýval výzkumy škodlivosti elektromagnetických vln provedených v minulosti. Mimo jiné zjistil, že studie zabývající se škodlivostí radiového záření byly prováděny už v padesátých letech minulého století. Tehdy totiž existovaly obavy ohledně vlivu silných námořních radarů na lidské zdraví. Radiace z radarů je přitom podobná záření, jež vysílá wi-fi router či mobilní telefon. 

Výzkumy v 50. a 60. letech minulého století se shodovaly na tom, že přílišné vystavování vysokým frekvencím elektromagnetického záření může zvýšit riziko vzniku rakoviny. Podobně je to ale i s ultrafialovým zářením, které mají na svědomí sluneční paprsky spojovanými s rakovinou kůže. Úplně příznivá není ani přílišná konfrontace s vlnami o nízkých frekvencích. „Zde se ovšem bavíme o riziku popálenin, nikoliv o rakovině, nebo nádoru.,“ podotkl vědec Kenneth Foster, který se spolu s Moulderem starými výzkumy zabýval.

Oba autoři se shodli na tom, že současné limity nastavily zdravotnické organizace dobře. Takže i když elektromagnetické vlny s sebou určité riziko nesou, moderní zařízení jich nevysílají takové množství, aby byla pro lidský organismus nějak škodlivá. Konkrétně v případě wi-fi routeru se zdravotní riziko snižuje s každým centimetrem, který vás od něj dělí.

Pro úplný klid v duši tedy postačí, pokud router umístíte dále od pracovní plochy. Foster poznamenává, že mobilní telefon během hovoru vydává až stonásobně vyšší záření. Přesto jej běžně držíme v bezprostřední blízkosti hlavy.