Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Češi ještě manželství neodepsali. 3 ze 4 ale považují rozvod za řešení problémů

Češi ještě manželství neodepsali. 3 ze 4 ale považují rozvod za řešení problémů

Většina Čechů nepovažuje manželství za zbytečnou instituci, pokud ale nefunguje, je rozvod přijatelným řešením. Vyplynulo to z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění. Podle třetiny dotázaných je pravděpodobnější, že děti rozvedených rodičů se také rozvedou.

S rozvodem v případě nefunkční rodiny souhlasí 75 procent lidí. Zhruba 50 procent si současně myslí, že jeden rodič může vychovat dítě stejně dobře jako oba rodiče společně a že není nutné, aby rodiče žijící se svými dětmi uzavřeli sňatek. Na 56 procent veřejnosti se navíc kladně staví k soužití lidé bez formálního sňatku.

Na druhou stranu jen 12 procent dotázaných si myslí, že manželství je zbytečná instituce. Opačného názoru je 59 procent Čechů. Dvaasedmdesát procent občanů zároveň ale nesouhlasí s tvrzením, že špatné manželství je lepší než žádné.

Obdobný podíl lidí také nesouhlasil s výrokem, že není správné, aby spolu žili partneři v jednom bytě, pokud nebyli oddáni. Narození dětí je hlavním důvodem pro uzavření sňatku jen pro 31 procent lidí, přičemž častěji to jsou lidé se špatnou životní úrovní. Proti soužití lidí či výchově dětí bez uzavření sňatku mezi partnery se častěji staví i věřící.

CVVM provedlo průzkum v první polovině února mezi tisícovkou lidí starších 15 let.