Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Neviditelný zabiják. Kvůli levné výrobě na druhém konci světa ročně předčasně zemře až 750 tisíc lidí

Neviditelný zabiják. Kvůli levné výrobě na druhém konci světa ročně předčasně zemře až 750 tisíc lidí

To, že lidé v některých částech světa pracují za pár dolarů na den, aby lidé ve vyspělém světě mohli kupovat levná trička, je všeobecně známé. Jenže globalizace a oddělená výroba od spotřeby může i zabíjet. Podle vědců umírají ročně stovky tisíc lidí kvůli znečištění ovzduší, které způsobil mezinárodní obchod.

Vědci odhadují, že kvůli přemísťování výroby do jiných zemí a následné dopravě zemřelo v roce 2015 přes 750 tisíc lidí předčasně. Studie časopisu Nature pak mluví až o milionech úmrtí, ke kterým došlo kvůli nemocím spojeným se špatným ovzduším. . Přitom znečištění nemuselo vzniknout v regionu, ve kterém bylo vyprodukováno, píše The Independent. „Mezinárodní obchod přispívá ke globalizaci emisí a znečištění a je výsledkem toho, že se zboží produkuje v jednom regionu a konzumuje jinde,“ vysvětluje studie.

Firmy se často stěhují do míst, kde nejsou tak přísné předpisy ohledně znečišťování životního prostředí, a pak jednoduše výrobky do zemí, kde je po těch produktech poptávka, přepraví. Jenže celý tento proces některé lidi pomalu zabíjí.

Z globalizace těží asi nejvíce Čína a v posledních desítkách let velmi rychle ekonomicky rostla. Jenže to vedlo také k alarmujícímu znečišťování ovzduší, které Peking donutilo soustředit se na obnovitelné zdroje energie.

Takové snahy by podle vědců v Číně i v Indii pomohly ke zlepšení ovzduší nejen v regionu, kde emise vznikají, ale i všude na světě, protože znečištění vzduchem putuje. Podle vědců emise z Číny způsobily předčasnou smrt 3100 lidí na Západě. Produkce zboží pro západoevropské a americké trhy je v Číně spojena s 108 tisíci úmrtími.

Podle profesora Dabo Guana, ekonoma zabývajícího se životním protředím, to svědčí o tom, že znečišťování ovzduší není pouze záležitostí těch zemí, ve kterých vzniká a jedná se o globální problém.

„Mezinárodní obchod globalizuje problém znečištění ovzduší, protože odděluje produkci od spotřeby,“ říká. „V naší globalizované ekonomice zboží a služby spotřebované v jednom regionu způsobují vznik znečištění ovzduší a souvisí s úmrtností v jiných regionech,“ dodává.