Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Český rozhlas spuštěním nového webu balancuje na hraně zákona. Může jít o nedovolenou podporu

Český rozhlas spuštěním nového webu balancuje na hraně zákona. Může jít o nedovolenou podporu

Český rozhlas začal provozovat zpravodajský server iRozhlas.cz, což by mohlo na první pohled vypadat jako vítané zpestření světa zpravodajských webů. Vyvstává však vážné nebezpečí, že provozování tohoto serveru by mohlo být v rozporu s pravidly státní podpory veřejnoprávního vysílání, které vydala Evropská komise.

Smlouva o fungování Evropské unie obecně státní podporu zvýhodňující určité podniky, která narušuje hospodářskou soutěž, zakazuje. Takovou státní podporou je např. i státem zaručený příjem ve formě koncesionářských poplatků. Z tohoto zákazu samozřejmě existují výjimky, jako je například podpora veřejnoprávního vysílání, která však může být uskutečňována pouze za podmínek stanovených Evropskou komisí.

Je totiž nepochybné, že i provozovatelé komerčního vysílání se více či méně podílejí na přispění k pluralismu, obohacení kulturní a politické diskuse a rozšíření výběru programů a hrají důležitou úlohu při zajišťování objektivního informování veřejnosti. Všechna komerční média jsou ale zároveň ohrožena potenciálními negativními účinky, které by státní podpora udělená provozovatelům veřejného vysílání mohla mít.

Jednou z podmínek veřejné podpory veřejnoprávním vysilatelům je, aby podpora nepřesahovala náklady na plnění závazku veřejné služby v oblasti vysílání. Výše veřejné podpory nemůže překročit čisté náklady na poskytnutí veřejné služby, přičemž je třeba brát v úvahu rovněž ostatní přímé či nepřímé příjmy, které z poslání veřejné služby vyplývají. Z tohoto důvodu se pro určení čistých nákladů veřejné služby bere v úvahu čistý zisk ze všech obchodních činností, které s činností veřejné služby souvisejí.

V rozsahu, v jakém toto financování nesplňuje tuto podmínku, se jedná o selektivní zvýhodnění jen určitých vysílacích organizací, a tedy o podporu narušující či ohrožující hospodářskou soutěž. Nadměrná náhrada tedy v zásadě představuje neslučitelnou státní podporu, kterou je státu nutno vrátit, neboť není pro poskytování služby obecného hospodářského zájmu nezbytná.

Veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání definuje zákon o Českém rozhlasu jako tvorbu a šíření rozhlasových programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb. Je tedy otázkou, zda provozování zpravodajského webu, který s rozhlasovým vysíláním přímo nesouvisí, je tvorbou a šířením „dalšího multimediálního obsahu“.

Veřejnoprávní vysílací organizace samozřejmě musí mít možnost využít příležitostí, které nabízí digitalizace a diverzifikace distribučních platforem. Musí se však jednat o platformy mající nějakou souvislost s veřejnou službou, kterou mají tyto organizace poskytovat. Proto by zcela jistě nebylo v rozporu s pravidly s pravidly státní podpory veřejnoprávního vysílání šíření rozhlasových programů prostřednictvím internetu či provozování webové stránky, která propaguje a podporuje rozhlasové vysílání veřejné služby.

Pokud se však jedná o provozování webové stránky, která s vlastním rozhlasovým vysíláním v podstatě nesouvisí, nabízí se otázka, zda státní podpora Českého rozhlasu nepřesahuje náklady na plnění závazku veřejné služby v oblasti vysílání, protože postačuje i na úhradu nákladů, které tento závazek přesahují, čímž by mohlo dojít k narušení hospodářské soutěže zpravodajských serverů.

Autor je advokát, který se mimo jiné zabývá mediálním právem