Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Smazat, nebo nesmazat. Co se děje s facebookovým účtem, když uživatel zemře?

Smazat, nebo nesmazat. Co se děje s facebookovým účtem, když uživatel zemře?

Rozmach sociálních sítí změnil svět, jak jsme jej znali dříve. Pod slovem dědictví se tak dávno neskrývá jen souhrn hmotných statků, které po sobě zanechal nebožtík na tomto světě. V posledních letech se stále častěji jedná také o odkaz virtuální, který po smrti zůstává zaheslován kdesi na síti…

V Berlíně začal soudní proces, v jehož rámci žaluje matka Facebook za neposkytnutí přístupu k uživatelskému účtu své zesnulé patnáctileté dcery. Dívka před pěti lety zemřela poté, co ji v jedné z berlínských stanic podzemní dráhy přejela souprava metra. Rodiče dodnes nevědí, zda se jednalo o sebevraždu nebo nešťastnou náhodu a zprávy na Facebooku by jim mohly pomoci nalézt konečně odpovědi.

Právní otázka ovšem zní, zda rodiče zdědili i internetový odkaz své dcery stejně jako tomu bylo v případě pozemských statků. V prvním řízení, které se před berlínským soudem uzavřelo v prosinci 2015, dal senát za pravdu rodičům. Na elektronickou komunikaci se podle jeho stanoviska musí pohlížet stejně jako na hmotné dopisy, jinak by došlo k paradoxu.

Současně soud uvedl, že nedojde k porušení práv dcery, jelikož rodiče jsou coby zákonní zástupci oprávněni dostat veškeré potřebné informace, které se týkají internetové i jiné komunikace svého nezletilého potomka.

Facebook se tehdy ale proti rozhodnutí odvolal, argumentoval při tom tím, že dojde k poškození práv zajišťujících soukromí uživatelů, kteří si s dívkou dopisovali. Od té doby se o tomto problému dohadují odborníci a dosud nemají jednoznačnou odpověď.

„Z lidského hlediska jsem schopná pochopit touhu rodičů zjistit, co vedlo k smrti jejich dítěte,“ řekla pro Deutsche Welle Elke Bruckerová-Kleyová, IT specialistka z univerzity v Curychu. „Druhá otázka ale zní: Je vlastník internetové platformy vůbec oprávněn poskytnout přístup k takovým údajům? Zesnulá měla možná okruh přátel na sociální síti jako je facebook, a ti sdíleli svá data s ní, ne s jejími rodiči,“ zamýšlí se Švýcarka.

Otázka, co se stane s vaším digitálním odkazem, je tak v dnešní době stále palčivější. Na internetu po sobě lidé zanechávají stále znatelnější stopu, z příspěvků na sociálních sítích lze vyčíst stále více o životě jednotlivce a důležitých událostech a setkáních v jeho životě. Co s tím vším po smrti?

Facebook v minulosti na poptávku zareagoval a nabídl svým uživatelům několik možností, jak se mohou ještě za života pojistit, že se po jejich smrti stane s účtem to, co si přejí. Jedním takovým způsobem je například zvolit si správce, který vaši digitální pozůstalost uspořádá. Mezi další možnosti patří funkce úplného vymazání účtu po smrti nebo prohlášení uživatele za zesnulého.

To právě zkomplikovalo situaci v případě patnáctileté dívky z Berlína. Ta si účet na sociální síti zřídila se souhlasem svých rodičů, když jí bylo čtrnáct let, pod podmínkou, že s nimi bude sdílet své heslo, aby měli účet pod kontrolou. Když se ale její matka chtěla na síť přihlásit, aby zjistila, co stálo za smrtí její dcery, byl už profil označený za zesnulého uživatele a ta se tam tak nedostala.

Jednou z dalších možností, jak se se svými blízkými rozloučit, tak je služba nazvaná „If I die,“ tedy „Pokud zemřu.“ Ta uživatelům umožňuje nahrát svým nejbližším krátkou zprávu na rozloučenou. Zpráva se na facebookovém profilu objeví, pokud tři z uživatelových předem vybraných přátel sociální síti potvrdí, že uživatel zemřel.