Články odjinud

28. října se národ konečně svobodně nadechl. Se vznikem republiky ale původně nikdo nepočítal

28. října se národ konečně svobodně nadechl. Se vznikem republiky ale původně nikdo nepočítal

Rok plný osmičkových výročí uzavírá 28. říjen. Ten den se začaly psát novodobé dějiny českých zemí, protože po stoletích pod správou Habsburků vznikl v roce 1918 samostatný československý stát. Republika za těch sto let zažila řadu zvratů i změn politického režimu. Oslavy jejího vzniku by měly být největší ze všech jiných letos připomínaných výročí. Se vznikem republiky ale Češi tehdy příliš nepočítali...

Podle výzkumu společnosti Post Bellum 79 % procent oslovených Čechů ví, co se stalo v roce 1918. Dokázali správně identifikovat, že tehdy skončila první světová válka, rozpadlo se Rakousko-Uhersko a vznikl nový samostatný stát Čechů a Slováků. Tento osmičkový rok tak lidé dle výzkumu znají nejlépe. Kolik z nich ale opravdu chápe okolnosti vzniku Československa a události, které mu předcházely?

Vznik Československa si ještě před válkou lidé nedokázali ani představit

Myšlenky autonomie se v myslích tehdejších Čechů objevovaly už několik desetiletí. Proces odstartoval výbušný rok 1848, kdy se i české země chtěly připojit k revolučnímu proudu v Evropě. Nálady tehdy vyústily v pražské červnové povstání, které bylo za velení generála Alfreda Windischgrätze krvavě potlačeno. Myšlenka na samostatnost ovšem přežívala dále. Rozvinout se ovšem mohla až s koncem první světové války.

Prohraná válka degradovala význam Rakouska-Uherska a umožnila československým patriotům, aby opět naplno vzkřísili myšlenku autonomie. Myšlenka vzniku samostatného státu mimo monarchii byla ale nečekaná, protože v takovou míru samostatnosti zřejmě tehdy lidé ani nedoufali.

„Před válkou si jen malé skupinky Čechů dokázaly představit samostatný český stát. Nový stát tak nebyl výsledkem nějakého třistaletého českého boje za samostatnost, ale daleko spíše realistickým oceněním vzniklé situace,“ vysvětlil v rozhovoru pro INFO.CZ historik Ivan Šedivý, který se specializuje na dějiny Československa mezi lety 1918 až 1938. Čechoslováci prostě využili výhodné situace, kterou jim výsledek války přinesl.

Tomáš Garrigue Masaryk nebyl sám

Ve spojení se vznikem státu se zřejmě většině lidí vybaví postava prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ten ovšem nový stát nevybudoval sám. O samostatnost usilovaly dva proudy vlastenců. Jedním z nich byl zahraniční odboj, do kterého patřil právě Masaryk, Edvard Beneš nebo Milan Rastislav Štefánik. Jejich cílem bylo zajistit budoucímu státu mezinárodní uznání, které by podpořilo vznik republiky. Stát Čechů a Slováků například podpořila už v červnu 1918 Francie, v srpnu Velká Británie a v září Spojené státy a Japonsko.

Při jednáních o uznání Československa měli politici v rukou poměrně pádný argument. Byly jím Československé legie, které se vytvořily z českých a slovenských vojáků, kteří dezertovali z rakousko-uherské armády a přidali se k bojům na straně vojsk Dohody. Odhaduje se, že v legiích bojovalo koncem války až kolem 150 tisíc vojáků. Legionáři měli také v nově vzniklé republice vysoké postavení a stali se také základem politické reprezentace až do druhé světové války, ve které se část z nich zapojila do odboje proti nacistům.

Odbojová Maffie bez mafiánů

Kromě zahraničních bojovníků za samostatnost existovali i na území českých zemí v Rakousko-Uhersku lidé, kteří se zapojili do podzemního hnutí. Hlavním orgánem domácího odbojového hnutí byla takzvaná Maffie, výbor, který vznikl krátce po odchodu Masaryka do exilu v roce 1914. Jeho cílem byla především domácí podpora zahraničních akcí budoucího prezidenta. Šlo především o zpravodajskou činnost a o udržování kontaktu se zahraničním odbojem. Do akcí Maffie bylo zapojeno asi 200 lidí včetně poslanců Říšské rady Karla Kramáře a Aloise Rašína, kteří byli v roce 1915 zatčeni a vězněni až do července 1917, kdy jim nový císař Karel udělil amnestii. Jejich hvězdný čas ale teprve přišel.

Zapomenuté značky první republiky. Připomeňte si vozy Gatter nebo Start>>>

Pozapomenutí Muži 28. října

„Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa,“ stojí v provolání o vzniku republiky z 28. října 1918. Tímto dokumentem oficiálně vznikl nový autonomní stát. Pod provoláním jsou podepsaní takzvaní Muži 28. října, Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup. Členové Národního výboru československého, kteří už několik měsíců připravovali zákony nového státu a připravovali se k převzetí moci. Téhož dne pětice vydala první zákon o zřízení samostatného státu československého. Předsedou první vlády se 14. listopadu 1918 stal Karel Kramář.

Vyhlášení samostatnosti ale nebylo jediným dokumentem, který upravoval autonomii českých zemí. Vedlo k ní už předtím několik deklarací, které naznačovaly poválečný vývoj v Evropě. Toto jsou ty nejdůležitější z nich.

Tříkrálová deklarace

Jedním z prvních oficiálních prohlášení k budoucí samostatnosti byla deklarace českých poslanců vídeňské říšské rady a zemských sněmů historických zemí Českého království z 6. ledna 1918. Představitelé českého politického života v ní požadovali autonomii a svobodu a odvolávali se na právo na sebeurčení národů, které podle nich mělo být zahrnuto v mírovém jednání o budoucnosti evropských států.

Úryvek z Tříkrálové deklarace
My, poslancové národa českého, prohlašujeme, že mír, který by národu našemu nepřinesl spravedlnost a svobody, nemohl by pro něj býti mírem, nýbrž jen počátkem nového mohutného a důsledného zápasu za státní samostatnost, v němž by národ náš napjal veškeré své síly hmotné i mravní až do krajnosti a v tomto bezohledném boji neustal by až do šťastného konce.

14 bodů prezidenta Wilsona

Jen dva dny po Tříkrálové deklaraci vystoupil s řešením situace na starém kontinentu americký prezident Woodrow Wilson, který na jednání Kongresu 8. ledna 1918 naznačil mezinárodní uspořádání po skončení války. V desátém bodu Wilson zmiňuje, že národy Rakouska-Uherska by měly mít možnost se rozvíjet autonomně, pokud si to budou přát.

Manifest císaře Karla I.

Císař Karel I. věděl, že po prohrané válce nemůže doufat v předválečné obnovení Rakouska-Uherska, nechtěl ale dopustit odtržení Československa. Proto 16. října 1918 v době vrcholícího tlaku přišel s návrhem na federalizaci Rakouska-Uherska a přeměnu monarchie ve spolkový stát složený z jednotlivých států a národů.

Úryvek z Národního manifestu císaře Karla
Mým věrným národům rakouským! Od té doby, co jsem nastoupil na trůn, jest Mou nezdolnou snahou vymoci veškerým Mým národům vytoužený mír, jakož i ukázati národům rakouským cestu, na níž by bez překážek a třenic dali požehnaně rozvinouti svým národním silám a využitkovali jich úspěšně k svému duševnímu a hmotnému blahobytu. (…) Rakousko se má státi, jak tomu chtějí jeho národové, státem spolkovým, v němž každý národní kmen tvoří svůj vlastní státní útvar na území, jež obývá.

Washingtonská deklarace

Na návrh císaře Karla reagoval Masaryk, který předložil Ministerstvu zahraničí Spojených států 18. října deklaraci zahraničního odboje, kterou vyhlašoval vytvoření samostatného československého státu. Následující den vyšel text, na kterém se podílel především sám Masaryk, v novinách. Při jejím psaní se budoucí první československý prezident inspiroval americkou Deklarací nezávislosti a francouzskou Deklarací práv člověka a občana.

Úryvek z Washingtonské deklarace
V této vážné chvíli, kdy Hohenzollernové nabízejí mír, aby zastavili vítězný postup spojeneckých armád a zabránili rozdělení Rakousko-Uherska a Turecka, a kdy Habsburkové slibují federalizaci říše a autonomii nespokojeným národům, podrobeným jejich vládě, my, československá Národní rada, uznaná vládami spojeneckými a vládou americkou za prozatímní vládu československého státu a národa, v plném souhlasu s prohlášením českých poslanců, učiněným v Praze dne 6.ledna 1918 (poznámka č. 1), a vědomi si toho, že federalizace a tím více autonomie neznamenají ničeho pod habsburskou dynastií, činíme a prohlašujeme toto naše prohlášení nezávislosti. Činíme tak, poněvadž věříme, že žádný národ nemůže být nucen žít pod svrchovaností, které neuznává, a poněvadž máme vědomí a pevné přesvědčení, že náš národ nemůže se volně vyvíjet v habsburské lži-federaci, která není než novou formou odnárodňujícího se útisku, pod nímž jsme trpěli minulá tři století.

Masaryk se i přesto, že nebyl jediným vlastencem, stal hlavní postavou přerodu monarchie v samostatný stát a v roce 1930 Národní shromáždění schválilo i takzvaný Lex Masaryk, který obsahuje větu „T. G. Masaryk se zasloužil o stát“. První československý prezident je také stále nejoblíbenějším ze všech hlav českého a československého státu. Dle výzkumu Post Bellum jeho činy hodnotí pozitivně 78 % oslovených.

Masaryk stál v čele státu 17 let. Koncem roku 1935 musel kvůli zdravotnímu stavu abdikovat a nahradil jej jeho přítel a podle některých historiků i „žák“ Edvard Beneš. To bylo ovšem v době, kdy se ve vedlejším Německu už naplno rozmáhal nacismus, který poprvé plně dopadl na obyvatele Československa v září 1938, kdy se museli vzdát pohraničních území. Tímto okamžikem skončila také doba první – masarykovské – republiky.

100 let republiky: Tohle jsou nejzajímavější auta Československa z každého desetiletí>>>

 

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818