Články odjinud

Evropskou unii milujeme nenávidět. Většina politiků nás v tom utvrzuje, často realitě navzdory

1080p720p360p

3. DÍL SÉRIE CO (NE)SLIBUJÍ NEJVĚTŠÍ STRANY. Na evropské ekonomice – a tudíž sjednoceném, spolupracujícím kontinentu  – jsme bytostně závislí, přesto patříme mezi největší euroskeptiky. To reflektují i politické strany, které unijní agendu buď nemají, a nebo ji ladí na populistickou notu. Program férově pojímající sílu i slabiny EU a zároveň české zájmy tak nabízejí jen dvě partaje. Příčiny a důsledky tohoto stavu diskutovali ekonom České spořitelny Petr Zahradník a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Níže jsou jejich hlavní teze doplňované o expertní ohlasy.

Politici a Unie: Vládne nicota či demagogie, konstruktivní agendu nabízejí dvě strany

Analýza přístupu dvacítky největších stran k EU [z dílny P. Zahradníka] nám dá tristní obrázek: Pozitivní a sebevědomý program má jedna, maximálně dvě. Velmi opatrnický, sice ne odmítavý, ale víceméně pasivní tři, čtyři strany. U jedné (ANO) je velký rozpor mezi tím, co je v programu a co je hlásáno na předvolebních mítincích. A pokud – pro zajímavost – okomentujeme i politiku Hradu, nebude ji možné nazvat jinak než demagogickou karikaturou, která se snaží přesvědčit občany o tom, že klíčovým tématem diskuze o EU je zákaz výroby tuzemského rumu. V některých ohledech to koresponduje s postojem řady stran, které se ostře vyhraňují vůči Unii a operují i tak riskantními nástroji jako je referendum, nejrůznější výjimky a podobně. Reflektuje toto skutečné postoje politiků, a nebo jde jen o snahu nasbírat politické body? V Česku jsou [podle R. Špicara] politici, kteří věří, že EU je zlo (těch je málo); pak jsou tu ti, kteří si uvědomují, co vše dnes v Unii nefunguje – a není toho málo – a od toho odvozují svoji politiku, což je v pořádku; a do třetice, jsou tu ti, kteří v prvoplánové kritice či přímo odmítnutí EU vidí možnost jak generovat politický kapitál – a těch je dost.

Komentář publicisty Zdeňka Velíška
EU se nyní nachází v hodně delikátní situaci a veřejnost (která je národní, neexistuje evropská veřejnost) není dostatečně informována. Jinak, než že s lidmi budou politici komunikovat, to přitom nepůjde. Volič nevezme Lisabonskou smlouvu, aby se dozvěděl svá základní práva a povinnosti. Lidé tak nevědí, na čem národní politici na evropské úrovni spolupracují a proč; nevědí také, že je to v jejich národním zájmu, protože jim to nikdo neřekl. Příkladem může být Řecko: v zájmu všech bylo, aby nemělo problémy. Vznikl tak záchranný mechanismus, který je připraven pomoci komukoli z Unie. A ten se, pochopitelně, musí nějak financovat… V této souvislosti je dobré připomenout, že EU je soustátí. To vystihuje, že jde o státy, svým způsobem suverénní, a zároveň o jejich soudržnost. Jde o sdílenou suverenitu, suverenitu uvnitř daného spolku, která by nicméně neměla být užívána proti němu.

EU je dnes nefunkční hybrid s potenciálem. Pojďme to (ve vlastním zájmu) změnit. 

Prvotní cíl EU byl politický, hodnotový – šlo o to v Evropě, které se přezdívalo kontinent válek, vymyslet systém, který zajistí mír. To se povedlo, což je pádná odpověď těm, kteří tvrdí, že je Unie zkrachovalý projekt. Na druhou stranu jde dnes bezpochyby o nefunkční hybrid, který v nezměněné podobě nemůže napříště řešit nastalé problémy ani každodenní, provozní požadavky; není to ani společenství nezávislých států, které spolu jen obchodují, ani federace, která má jasně určeno, co se dělá na federální úrovni a co naopak přísluší na úrovně nižší. Stručně, strukturu EU je třeba dobudovat, protože je v současné podobě nefunkční a každá nová krize, kterou prochází, to ve stále větší míře potvrzuje. Zadruhé, je třeba, aby EU neporušovala svá vlastní pravidla. To opakovaně stvrzuje zhoubný politický dopad na ekonomické záležitosti, jako vstup Řecka do eurozóny nebo porušování hospodářských pravidel Francií. Ambicí Česka coby země, která patří (spíše) k severnímu, fiskálně odpovědnému a pracovitému křídlu by pak mělo být vstoupit do eurozóny, být součástí rozhodovacího jádra EU a tlačit na nutné reformy, kterými EU musí projít.  

Komentář Věry Venclíkové, PPZRS.ORG
Eurozóna je dobrý bezpečnostní prostor pro náš další ekonomický rozvoj a jistota životní úrovně pro všechny občany. Má totiž, v případě propadu domácí ekonomiky, připraveny pro své členy nástroje prevence i stabilizační mechanismus. Navíc můžeme být právoplatní členové silného politicko-ekonomického společenství a napravit své učňovské chybování ve správě věcí veřejných. Rozhodně méně drasticky, než jak to muselo řešit Řecko a Irsko. Současný pozitivní vývoj ekonomiky nám k tomu skutečně dává (patrně neopakovatelnou) příležitost. Kromě toho je případné členství Česka v eurozóně příležitostí prezentovat naše transformační bolestivé zkušenosti a podílet se tak na zlepšování pravidel přístupu k slabším členům EU.

Czechxit jako léčba šokem: Musíme z EU odejít, abychom pochopili, že ji potřebujeme? 

Politici by měli lidem jasně vysvětlit výhody vyplývající z členství v EU a naši závislost na Evropě. V opačném případě nelze vyloučit léčbu šokem, kterou nyní zažívají Britové. Ti si ve stále větší míře uvědomují, že se výhody organizace nejintenzivněji pociťují v čase, kdy ji člověk opouští; ne náhodou se tak dnes brexitu říká bregret. Onu lítost – respektive negativa spojená s odchodem Británie z Evropy – si přitom začínají uvědomovat i někteří čeští politici a byrokraté znalí toho, že když Česko vědělo co chce, nebylo v Bruselu bez šance. Británie, co se byznysu týče, v tom hrála podstatnou roli. Byl to náš spojenec, díky kterému bylo také vcelku jasné, že se eurozóna nestane skupinou udávající tempo a podobu integrace Evropy. Teď odešla a těžiště EU se začalo přesouvat do eurozóny. V souvislosti s tím má smysl zmínit i jasně prointegračně naladěného francouzského prezidenta a Německo, které zůstává proevropské. Často zaznívající názor, že bychom měli počkat na to, jak vše dopadne a pak případně do eurozóny vstoupit, lze v tomto kontextu považovat za naprostou naivitu: Když člověk vstupuje do něčeho, co už je hotové, nemá šanci to ovlivnit.

Komentář Filipa Přibáně, AKCENTA CZ
Čím více se od EU budeme distancovat, tím více bude platit, že se v Bruselu bude rozhodovat o nás bez nás. Česká republika se jako malý stát nikdy nebude moci spoléhat jen sama na sebe. Spolupráce s ostatními zeměmi EU tak pro nás bude vždy nutností. To, že jsme členy jedné Unie, přitom zároveň znamená, že musíme dodržovat určitá jednotná pravidla. Je sice pravda, že to úředníci v Bruselu často s různými předpisy přehánějí - a některé z nich jsou skutečně nesmyslné - na druhou stranu ale stále platí, že členství v tomto společenství je pro nás velmi výhodné. Z tohoto pohledu je v poslední době opakovaně diskutované vystoupení z EU extrémem. V takovém případě bychom si totiž museli dohodnout s EU nové podmínky a při jednáních o nich by naše postavení bylo velmi nevýhodné. Stručně, zatímco EU se bez nás obejde, my bez ní ne. Klidně by se tak mohlo stát, že bychom si, co se týče regulace, nijak nepomohli, a k tomu by se naše podmínky pro spolupráci s ostatními členy EU výrazně zhoršily.

Komentář ekonoma a exministra financí Ivana Pilipa
Eurozóna 2017 je v porovnání s eurozónou v roce 2007, co se obranných a záchranných mechanismů týče, mnohem robustnější. Výrazně zesílila evropská hospodářská správa, vznikl stabilizační mechanismus, který může pomoci problémovým členům měnové unie a tak dále. I přesto nelze vyloučit, že se eurozóna, nebo někteří její členové, dostanou do problémů; pokud se ale něco podobného stane, bude to nejspíš způsobeno domácí politikou dané země, případně hlubokou, exogenní krizí (podobně jako tomu bylo v případě poslední krize). Díky tomu, že se nástroje prevence a pomoci rozšířily a zlepšily, se ale riziko, že se to stane, významně snížilo.

Komentář Věry Venclíkové, PPZRS.ORG
Pomineme-li záchranné pásy, nastavené v eurozóně ekonomicky neukázněným zemím, a připomeňme si, že loni byla nejzadluženější Francie, je pro malý stát výhodou, bude-li členem společenství, které je celosvětově hospodářsky silné a prosperující. Problémem nových členů EU je nefunkční každodenní komunikace, která by jinak mohla fungovat jako rychlá zpětná vazba. Mezi politiky z těchto zemí, včetně ČR, není tolik zběhlých ve francouzštině a angličtině a už vůbec ne v luštění unijních dokumentů. Proto patrně nefunguje návaznost unijního systému na místní politiku a zájmy země. Co mohou zajistit různí referenti zastupující hlavy úřadů? Jak ve všech zemích bývalého sovětského bloku zajistit rychlou reakci a zpětnou vazbu, blokovanou složitými kompetenčními pravidly ve své podstatě nadiktovanými původními vládci? Ti politici, kteří volají po vystoupení z EU, jen jinými slovy přiznávají, že selhali, ať už u moci, nebo v opozici.

Post Sriptum: Tečka Petra Zahradníka

V rozhovoru zmíněné obavy týkající se neadekvátního uchopení evropského tématu v předvolebních programech našich stran získaly zbrusu novými volebními výsledky ještě silnější akcent. Strany, které vnímají EU jako hodnotu či princip, který je třeba ctít a chránit, se silou vůle dostaly do Sněmovny. Naopak ty strany, které EU považují za pragmatický supermarket, z něhož si vyberou jenom to, co se jim hodí, opanovaly samotné čelo nového politického žebříčku České republiky. 

Co se nejsilnějších stran týče, bronzoví Piráti optikou digitálního propojení zaujímají vůči evropské integraci patrně nejsilnější a nejvstřícnější postoj, následováni jsou nicméně na "bramborové pozici" otevřeným odporem vůči všemu "bruselskému" - odporem, který své radikální odmítání staví na velmi chabých, povrchních a neseriózních argumentech. Snad jediná útěcha z aktuálního volebního výsledku v kontextu našeho tématu je tak zcela nicotný zisk dalších anti-evropských novotvarů, jejichž argumentář a prezentace byly jednou velkou trapností.

Volební výsledky, bohužel, zcela očividně potvrdily, že nejen politická scéna, ale zvláště voličstvo, tedy občané, nejsou ze záhadných důvodů s to docenit význam členství naší země v EU, který je pro nás  tak zásadně přínosný. Rozsah jeho přínosnosti by si snad uvědomili možná až v čase, kdybychom se na bránu Evropské unie dívali trvale zvenčí. V této charakteristice jsme - třeba říci, že pohříchu - v rámci celé EU naprosto neopakovatelně originální.
 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818