Billboardová válka: Kdo má pravdu? Reklamky, nebo neziskovka?

Vyzpovídali jsme zástupce billboardářů i oponenta z neziskové společnosti, která se o jejich zánik zasloužila. A ptali jsme se třeba na jejich názor na miliardovou arbitráž se státem kvůli odstraněným poutačům.

Pět let měli provozovatelé venkovní reklamy na odstranění tabulí, které stojí příliš blízko dálnic (250 m) a silnic prvních tříd (50 m). Prvního září lhůta vypršela, dalších pět pracovních dnů dostali na zbourání poutačů. Přesto se tak dosud nestalo. „Postup státu, který na jedné straně smlouvami, povoleními a licencemi umožňuje provozovatelům venkovní reklamy legální podnikání, a nyní, přestože jsou tyto smlouvy, povolení a licence stále platné, jim toto podnikání bez náhrady zakazuje, je faktickým vyvlastněním,” říká Marek Pavlas, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy a ředitel společnosti Big Media.

Babiš na pěti procentech? Posledně byly průzkumy vedle, neberme je tak vážně. Komentář Olivera Adámka

Jako poslední pokus nalepili provozovatelé na tabule české vlajky s právním názorem, že je tak stát nemůže odstranit. „Jestliže byl billboard povolen a umístěn jako reklamní zařízení, pak jestli na něj dám českou vlajku, státní symbol nebo třeba plakát s růžovými prasátky, je to pořád reklama, i když nemá reklamní obsah,“ oponuje ministr dopravy a stojí si za tím, že billboardy měly dávno zmizet. Ředitelství silnic a dálnic společně s krajskými úřady je tak připraveno zakrývat na tisíc billboardů u dálnic a stovky u silnic prvních tříd. S jejich likvidací začne do dvou měsíců. Účet se pak chystá vystavit jejich provozovatelům. Víc než náklady na odstranění jim ale počítat nemůže, zákon totiž paradoxně neobsahuje žádnou sankci za nesplnění povinnosti. „Budeme monitorovat, následně odejdou první výzvy v polovině měsíce. Na přelomu září a října se může začít zakrývat a pak postupně demontovat nezákonné reklamní poutače. Potrvá to další měsíce,“ končí ministr.

Provozovatelé poutačů si ale stojí za svým. Jeden z nich – americká společnost A.C.E. Media – dokonce hrozí Česku miliardovou arbitráží. Spor tak ještě nekončí. Na názor, jak vše dopadne, jsme se zeptali šéfa Svazu provozovatelů venkovní reklamy Marka Pavlase a ředitele neziskové organizace Kverulant Vojtěcha Razimy. Zastánce se s oponentem billboardů dokonce vsadil o láhev kvalitního rumu o výsledek případné arbitráže.

Záhada kolem Zemanovy rakoviny. Neptal jsem se na ni, nevím, popírá prezidentovo tvrzení Ludvík

1. Existuje v ČR billboardová lobby?

Pavlas: Pojem billboardová lobby získal pejorativní význam. Přitom každý obor má dnes zástupce, kteří prosazují jeho zájmy. Své svazy, sdružení i asociace dnes mají firmy podnikající v bankovnictví, automobilovém průmyslu, stavebnictví… a své lobby v podobě odborů mají i zaměstnanci. Náš svaz prosazuje zájmy provozovatelů venkovní reklamy v kontextu veřejného zájmu a dlouhodobě udržitelného fungování tohoto byznysu.

Razima: Určitě existuje a je to bohatá lobby. V jejím čele stojí firma BigBoard s miliardovým obratem. Té také patří Svaz provozovatelů venkovní reklamy (SPVR).

2. Proč by mělo odstranění billboardů odporovat svobodě podnikání v ČR?

Razima: Máme rozhodně za to, že pět let dopředu nařízené odstranění nejnebezpečnějších billboardů není útokem na svobodu podnikání, ale rozumnou regulací. V Listině základních práv a svobod se píše, že vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu ani životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

Je to jako výhra v SuperStar, říká manželka bojovníka IS, kterou rodina dostala domů

Pavlas: Opakovaně zde dochází k nepochopení podstaty ústavní stížnosti. My respektujeme rozhodnutí státu změnit regulaci, na to má samozřejmě právo. Nám se nelíbí způsob, jakým to dělá, a fakt, že stát není ochoten dostát svým závazkům, které na jasně vymezenou dobu dal. V té stížnosti nejde vůbec o billboardy, ostatně míří pouze na přechodná ustanovení novely, s vlastním zákazem billboardů nemá nic společného.

3. Předešlo by se aktuální situaci, kdyby SPVR už v minulosti mnohem důrazněji vystupoval proti nelegálním billboardům?

Pavlas: Nevím, jak důrazněji jsme měli postupovat. Jen v roce 2016 jsme zaslali na Ministerstvo dopravy 101 podnětů na nelegální nebezpečné nosiče. Bohužel bez jediné odezvy a řešení ze strany Ministerstva dopravy. Proti nelegálním plochám může zasahovat pouze státní správa, je to ale práce a pro úředníky je mnohem snadnější cestou schválit plošný zákaz.

Razima: Rozhodně ne. SPVR se snaží vyvolat dojem, že naše silnice jsou zaplaveny nelegálními billboardy, se kterými nemají nic společného. Často uvádějí, že až třetina billboardů stojí načerno. Skutečnost je ale jiná. SPVR podal v loňském roce jen pouhých 101 podnětů na odstranění nelegálních billboardů. Přitom poutačů je celkem asi 25 tisíc.

Pokračování na Auto.cz

SDÍLET
sinfin.digital