Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Bohatí dál bohatnou. Studie ukázala, že drtivá většina movitých rodin si loni polepšila

Bohatí dál bohatnou. Studie ukázala, že drtivá většina movitých rodin si loni polepšila

Ty nejbohatší rodiny světa si loni ještě polepšily. Podle nové studie výzkumné společnosti Campden Wealth a banky UBS tři čtvrtiny nejvíce movitých rodin světa loni dále zbohatlo. Naopak pokles kapitálu ohlásily jen čtyři procenta ze zkoumaných 262 rodin. 

Podle studie byl loňský průměrný zisk rodinných kanceláří, které se starají o investiční, daňový a administrativní chod nejbohatších rodin, až na úrovni sedmi procent. O rok dříve přitom nejbohatší rodiny vydělaly v průměru jen 0.3 procenta, tedy méně, než kdyby své prostředky daly na spořící účet. 

Bohatým letos pomohly zejména jejich zisky z private-equity fondů a z akciových trhů, které tvořily v průměru čtvrtinu investičního jejich portfolia. „Rodinné kanceláře investují v dlouhodobějším horizontu. Nyní vsadili na riskantnější kartu, zaměřily se na méně likvidní aktiva, což jim přineslo vyšší výnosy,“ komentoval zprávu výkonný ředitel Campden Wealth Dominic Samuelson.

„Byl to opravdu výjimečně úspěšný rok. Navzdory globálním ekonomickým výzvám jsme stále svědky toho, že úroveň bohatství ve světě stále roste,“ dodal Samuelson.

Rodinné kanceláře jsou administrativní instituce, které pomáhají rodinám či firmám spravovat úspěšně a efektivně jejich bohatství, ale podle nastavení mohou mít i další funkce – starat se o běžnou agendu, zabezpečovat časový management, právní otázky či plánovat zahraniční cesty. Většinou se jedná o samostatnou společnost založenou přímo rodinou, ale může se jednat i o externí firmu.

„Celosvětově existuje asi 5300 velmi bohatých rodin, které mají k investicím určeno alespoň 30 milionů dolarů. Nejvíce jich je v Evropě a v Severní Americe, ale i v Asii jejich počet rychle roste,“ uzavírá Samuelson.

 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1