Články odjinud

České dráhy už dávnou nejsou jen státním molochem, říká šéf ČD Pavel Krtek

České dráhy už dávnou nejsou jen státním molochem, říká šéf ČD Pavel Krtek

České dráhy patří mezi tuzemskými společnostmi jednoznačně k těm, které jsou pod největším drobnohledem. A není to jen kvůli tomu, že ročně přepraví téměř 175 milionů cestujících, ale hlavně proto, že v podstatě veškeré aktivity managementu a celé společnosti pečlivě sledují tuzemští i zahraniční analytici. České dráhy totiž vydaly několik emisí většinou veřejně obchodovatelných dluhopisů, které jsou kotovány na burzách v Lucemburku a v Praze. Veškeré podstatné činnosti ČD bedlivě analyzuje také renomovaná ratingová agentura Moody's, jejíž hodnocení má pro České dráhy a jejich financování včetně dluhopisového programu klíčový význam.

 „Ratingová agentura Moody's sleduje několik základních témat, ta ale v podstatě pokrývají veškeré činnosti Českých drah," vysvětluje Pavel Krtek, předseda představenstva a generální ředitel společnosti. „Bez nadsázky mohu říci, že České dráhy patří mezi nejpečlivěji sledované a analyzované české společnosti," dodává. Do dluhopisů ČD investovaly především penzijní a investiční fondy sídlící v Londýně, Frankfurtu nad Mohanem, Lucemburku, Vídni a v Praze.

České dráhy mají čisté vnitřní zadlužení ve výši 27 miliard korun a většinou jde právě o veřejně obchodovatelné dluhopisy. V souvislosti s nimi čeká České dráhy důležitý úkol. Ještě letos v létě musí splatit 4 miliardy korun, začátkem příštího roku pak dalších 8 miliard korun. Aby si mohla společnost vyjednat výhodné refinancování svého dluhu, musí být pro investory důvěryhodným partnerem. Mimořádně důležitý je proto nový obchodní model společnosti v osobní dopravě, který zajistí její plynulý přechod na liberalizovaný trh po roce 2019, stejně jako celkové řízení Českých drah z pohledu vize, strategie, obchodu a redukce fixních nákladů v segmentu osobní dopravy.

Úspěšné refinancování dluhu bude znamenat potvrzení důvěry věřitelů v České dráhy a spolu s obhajobou ratingu od agentury Moody's se bude jednat o výsledek úspěšné práce širšího managementu skupiny ČD zejména v oblastech vize, strategie, obchodu, řízení fixních nákladů provozu a investic. Za úspěchem však stojí i práce všech zaměstnanců Českých drah. K tomu Pavel Krtek dodává: „Jsme také významným zaměstnavatelem a máme závazky vůči téměř 15 tisícům zaměstnancům, což se každoročně promítá do kolektivní smlouvy a zajištění sociálního smíru."

Ratingové hodnocení agentury Moody´s je de facto zprávou o kondici Českých drah. V minulých letech se společnosti České dráhy podařilo díky výsledkům hospodaření a dalším klíčovým ukazatelům, které agentura Moody´s sleduje, dosáhnout ratingového hodnocení Baa2, které spadá do investičního pásma „se stabilním výhledem". V praxi to znamená jednoznačný signál pro věřitele a majitele společnosti, v jakém stavu v oblasti hospodaření se společnost nachází.

Pozitivní hodnocení může Českým drahám také napomoci získat výhodnější půjčky, protože pro věřitele je tím pádem spolehlivým dlužníkem. A to může národnímu dopravci pomoci třeba při nákupu nových vlaků v souvislosti s otevřením trhu osobní železniční dopravy.

„Oblastí, které Moody´s sleduje, je celá řada. V souvislosti s liberalizací trhu je to například stav a výsledky vyjednávání Českých drah s regiony, zajímají se o to, se kterými máme uzavřeny smlouvy po roce 2019 a kde teprve zvažují výběrová řízení. Agenturu zajímá pochopitelně i to, jaký dopad předpokládají České dráhy na hospodaření po roce 2019 a jaké plánují investice do modernizace a obnovy vozového parku včetně způsobu jejich financování. Důležitým bodem jsou i náklady a úsporná opatření, cenová politika, restrukturalizace nebo akvizice," popisuje  Krtek.

 

Články odjinud