Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Česko vypoví smlouvy s některými daňovými ráji. Nahradí je nová pravidla

Česko vypoví smlouvy s některými daňovými ráji. Nahradí je nová pravidla

Sněmovna by měla do konce svého volebního období dát ještě souhlas s výpovědí několika mezinárodních smluv o zdanění příjmů z úspor, které Česko uzavřelo s některými daňovými ráji. Návrhy na souhlas s výpovědí smluv obdržel i Senát. Důvodem, proč chce stát tyto smlouvy vypovědět, jsou nové standardy pro mezinárodní výměnu informací, které umožní oznamování informací o finančních účtech.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) připravila již v roce 2015 Mnohostrannou dohodu příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (MCAA), která umožní oznamování informací o finančních účtech podle společného standardu. Tuto dohodu loni v listopadu podepsalo téměř 90 států, které si tak chtějí od nynějška podle nového pravidla vyměňovat informace o účtech.

Také EU posléze přijala novelu směrnice o právní spolupráci v oblasti daní, která standard pro výměnu informací převzala. V této souvislosti také zrušila dosavadní směrnici o zdanění příjmů z úspor, aby se předešlo dvojímu oznamování. Ministerstvo financí v důvodových zprávách k jednotlivým návrhům uvádí, že výpověď smluv není v rozporu s mezinárodním právem, ani s právem EU a nebude mít dopad na státní rozpočet.

Návrhy na souhlas s vypovězením smluv se týkají Aruby, Nizozemských Antil, Anquilly, Britských Panenských ostrovů, Kajmanských ostrovů, Montserratu, Ostrova Man a ostrovů Turks a Caicos. Všechny jsou zařazeny na návrhu programu schůze, která začne příští týden. Není ale jisté, zda se k jejich projednání poslanci dostanou.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1