Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Čeští podnikatelé jedou na vlně ekonomického optimismu. Většina firem chce peníze utrácet v akvizicích

Čeští podnikatelé jedou na vlně ekonomického optimismu. Většina firem chce peníze utrácet v akvizicích

Největší české firmy se přepnuly do módu bezuzdného optimismu. Počet vrcholových manažerů, kteří věří v pozitivní vývoj globální ekonomiky, se ke konci loňského roku zvýšil takřka dvojnásobně na 84 procent, uvádí výzkum Barometr investiční důvěry, který zpracovává poradenská společnost EY. U světových společností je trend optimismu ještě výraznější, ve světlé zítřky a globální růst věří 79 procent světových firem - takřka o 400 procent více než v roce 2016. 

Růst všude, kam se podíváš. To je podle všeho hlavní důvod optimismu vrcholových manažerů. Těžko se divit. Rostou národní ekonomiky, mzdy, akcie i investiční apetit. Naopak nezaměstnanost je nejen v Česku na rekordních minimech, úrokové sazby povzbuzují dravé investice a inflace je většinou v cílových pásmech centrálních bank. „Těžko si můžeme představit, že by hlavní makroeknomické ukazatele byly ještě lepší – nyní můžeme doufat, že se alespoň udržíme tam, kde jsme nyní,“ podtrhuje příznivou ekonomickou situaci Česka Vladislav Severa, partner poradenské společnosti EY.

A právě excelentní ekonomická kondice se promítá do nálady českých manažerů. Stojí i za tím, že téměř šest z deseti českých manažerů plánuje v příštích měsících usilovat o nové fúze a akvizice. Pomocí nich chtějí především zvýšit svůj podíl na trhu, inovovat ale i vstoupit na nové geografické trhy, odhaluje aktuální vydání Barometru.

Tyto akvizice hodlají oslovené české podniky nejčastěji hledat v odvětví průmyslové výroby. Geograficky pak vedle českého trhu panuje největší zájem o Německo, USA, Francií a Čínu. „Právě u Číny přitom může pomáhat i ekonomická diplomacie,“ uvádí pro INFO.CZ Severa. „Může to pomoci, bourá zdi a odstraňuje bariéry.“

„Ekonomika eurozóny na očekávání rychle oživuje a to znatelně zvýšilo důvěru oslovených manažerů. A protože také ekonomický vývoj Číny a Spojených států je nadále příznivý, setkaly se všechny hlavní faktory na globálního růstu poprvé od konce finanční krize na vzestupné trajektorii,“ dodává Severa, partner oddělení transakčního poradenství ve středí a jihovýchodní Evropě.

Podstatným impulzem pro optimismus světových manažerů je i nástup digitalizace a technologických trendů. „Češi si však zatím o digitalizaci spíše čtou, než aby ji skutečně implementovali,“ přemýšlí Severa.

To se však netýká dalšího fenoménu, který s novými technologiemi souvisí. Jednotlivé společnosti v honu na retailového zákazníka začínají „fušovat“ do dosud nových sektorů. Dochází tak k prolínání služeb třeba ve finančním, energetickém a telekomunikačním odvětví.

„Firmy, které jsou tradičně finanční, retailovému zákazníkovi nyní stále častěji nabízejí služby a produkty i z ostatních sektorů. Tím se strhává o zákazníka pomyslný boj,“ komentuje pro INFO.CZ tento fenomén Severa. „Myslím si, že tento trend je jasně patrný a předpokládám, že se udrží i v dalších letech.“

Jde přitom podle Severy o záležitost poměrně unikátní. „Myslím, že v tomto ohledu je svět za Českou republikou poněkud pozadu, jsme takovou testovací laboratoří,“ uzavírá manažer YS.

 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1