Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Evropská komise vydala podzimní hospodářskou prognózu. ČR předpovídá pomalejší růst než ČNB

Evropská komise vydala podzimní hospodářskou prognózu. ČR předpovídá pomalejší růst než ČNB
 

Již potřetí v letošním roce zveřejnila Evropská komise důležitou makroekonomickou předpověď, ve které se zaměřuje na hospodářství EU jako celku, ale i ekonomiky eurozóny či jednotlivých členských států. V případě českého hospodářství počítá sice s růstem, ale pomalejším, než jaký odhadovala Česká národní banka. Proč je ale vůbec důležité podobné předpovědi sledovat?

Zatímco Česká národní banka (ČNB) ve své nejnovější prognóze před několika dny zlepšila odhad vývoje české ekonomiky v letošním roce na 2,8 procenta, Evropská komise se drží více při zemi. V pravidelně makroekonomické předpovědi odhaduje, že české hospodářství poroste do konce roku „jen“ o 2,2 procenta.

S růstem v případě tuzemské ekonomiky počítají komisaři ale i v dalších letech. Příští rok se podle nich HDP zvýší o 2,6 procenta a o rok později poskočí ještě o další desetinu procentního bodu. Pro úplnost dodejme, že ČNB jde ve svých odhadech pro rok 2018 dále – centrální bankéři počítají s růstem 2,9 procenta.

Co je makroekonomická prognóza Evropské komise?
Hospodářskou prognózu zpracovává a vydává Evropská komise a zaměřuje se v ní především na EU, jednotlivé členské státy a eurozónu. Předpovědi dále obsahují i výhledy pro některé velké světové ekonomiky a státy, které usilují o členství v EU. Prognózy se týkají období nejméně dvou let a zahrnují přibližně 180 proměnných.

Na rychlejší tempo tuzemské ekonomiky bude mít podle Evropské komise vliv hlavně růst investic a soukromé spotřeby.

Nic není zadarmo, Evropa se musí snažit

Spotřeba domácností, kterou podpoří rostoucí zaměstnanost a vyšší mzdy, se podle Bruselu podepíše i na stavu ekonomiky celé osmadvacítky a eurozóny.

Komise proto kalkuluje s tím, že v letošním roce unijní ekonomika poroste o 1,8 procenta a eurozóna o jeden procentní bod méně. Podobná má být situace i v roce 2018. 

Jak ovšem zdůraznili komisaři, vzhledem k tomu, že Evropa aktuálně prochází nestálou a nejistou dobou, nesmí usnout na vavřínech a musí o mírný růst maximálně pečovat. 

Proč je důležité předpovědi Komise sledovat?
Prognózy Evropské komise jsou zveřejňovány třikrát ročně v souladu s ročním cyklem hospodářského dohledu neboli evropským semestrem.

„V roce 2017 bude muset ekonomický růst v Evropě obstát v situaci, která je méně příznivá, než tomu bylo na jaře,“ uvedl francouzský eurokomisař Pierre Moscovici, který má v Junckerově Komisi na starosti hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla. „Velmi povzbudivými signály jsou zejména tempo vytváření nových pracovních míst podpořené nedávnými reformami v mnoha zemích, klesající schodky veřejných financí v eurozóně, zvýšení investic a dynamičtější obchod uvnitř EU,“ dodal.

Prognóza v souvislosti s hrozbami pro budoucí hospodářský růst v EU a jejích členských státech zmiňuje především politickou nestabilitu, například v souvislosti s plánovaným odchodem Velké Británie z EU, pomalý růst za hranicemi EU a slabý celosvětový obchod. Stále existuje riziko, že by růst mohly brzdit špatné hospodářské výsledky v posledních letech. Přidává se fakt, že v budoucnu už nebude možné spoléhat se na některé vnější faktory. K nim patří třeba nízké ceny ropy nebo příznivý vývoj měnových kurzů.

Co je evropský semestr?
Jedná se o roční cyklus koordinace hospodářských politik, který se zakládá na každoroční analýze plánů rozpočtových, makroekonomických a strukturálních reforem členských států EU. Kontrolu provádí Evropská komise, která jednotlivým zemím EU vystaví doporučení, co mají do budoucna zlepšit. Cílem je vyhnout se situaci, která nastala po příchodu finanční a hospodářské krize v roce 2009. Evropský semestr byl poprvé odstartován v roce 2011.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1