Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

EY: Banky jsou zdravější, než byly před finanční krizí. Plánují investice do technologií

EY: Banky jsou zdravější, než byly před finanční krizí. Plánují investice do technologií

Bankovní sektor se během deseti roků, které uplynuly od vypuknutí globální finanční krize, výrazně ozdravil. Bankéři jsou přesvědčeni, že se jim letos i v dalších letech podaří dál zlepšovat hospodářské výsledky. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti EY, kterého se zúčastnilo 221 finančních institucí z 29 zemí.

Současné příznivé podmínky však zřejmě nebudou trvat stále, podle EY proto není vůbec jisté, zda by bankovní sektor při nynější rentabilitě vlastního kapitálu zvládl neočekávaný cyklický propad ekonomiky. Bankovní sektor se celosvětově nadále potýká se zásadními problémy, které mu brání v tom, aby mohl být dlouhodobě ziskový, dodává firma.

Situace hlavních českých bank v otázce finanční stability se ale liší. Český trh je z pohledu využívání bankovních služeb spíše konzervativní, uvedl vedoucí partner oddělení poradenství pro finanční instituce EY Pavel Riegger. V poměru k HDP jsou české domácnosti dvakrát až třikrát méně zadlužené než v ostatních vyspělých státech. To znamená bezpečnější pozici českých bank, které jsou navíc kapitálově dobře vybavené, dodal.

Největším bankám světa se od finanční krize podařilo výrazně posílit kapitálovou pozici. Od krize se v bankovním sektoru ale dramaticky zvýšily náklady na dodržování zákonů a jiných předpisů, nicméně související investice do informačních systémů a lidských zdrojů už mají podle názoru EY svůj vrchol za sebou.

Průzkum EY mezi více než 200 největšími bankami světa ukázal, že jejich celkové náklady se sice během posledních pěti let snížily o něco málo přes desetinu, pořád jsou ale o čtvrtinu vyšší než v roce 2008. Většina bankéřů podle průzkumu navíc očekává, že náklady během příštích tří let dál porostou průměrně o 2,1 procenta ročně.

Jak ukázal průzkum, 85 procent oslovených bank považuje program digitální transformace za prioritu roku 2018. Na 70 procent jich plánuje investice do technologií s cílem posílit v následujících třech letech svou konkurenční pozici a podíl na trhu.

Tradičním bankám roste v poslední době nová konkurence, objevují se digitální banky, takzvané fintech firmy a instituce nabízející služby vyspělých technologií. O poskytování finančních služeb mají zájem také subjekty elektronického obchodování a telekomunikační společnosti. Tito noví konkurenti reagují na rychle se proměňující očekávání zákazníků a na změny jejich chování a nutí banky, aby investovaly do nových technologií, a zabránily tak odlivu klientů.

Další důležitou prioritou bank v letošním roce je posílení kybernetické bezpečnosti. Je zřejmé, že v budoucnu budou hrát klíčovou roli v prevenci kybernetických útoků umělá inteligence a pokročilá analytika, které přispějí i ke snížení etických rizik a zkvalitnění monitoringu jakožto nástroje boje proti finanční kriminalitě. Umělá inteligence a strojové učení se dnes uplatňují v kybernetické bezpečnosti, v prevenci podvodů a v celé řadě dalších oblastí,vysvětlil Riegger.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1