Články odjinud

Helena Veverková: Bez ekomiliard by místo jezer byly pořád jen díry do země

Helena Veverková: Bez ekomiliard by místo jezer byly pořád jen díry do země

„Musíte mi to odpustit, ale já si moc nepamatuji čísla,“ směje se Helena Veverková a během dlouhého vyprávění v kavárně dokáže až na číselné údaje vylovit z paměti téměř každý detail. Příběh je samozřejmě o tzv. ekomiliardách a jako hrdinové v něm vystupují politici, odboráři i úředníci. Jen hlavní hrdinka chybí – sedí naproti a se skromností sobě vlastní hovoří zejména o zásluhách druhých.

Patnáct ekomiliard na odstranění ekologických zátěží po těžbě uhlí lze považovat za jeden z nejdůležitějších projektů v novodobé historii severočeského regionu. Proč bylo ale nutné ho vůbec realizovat? Vždyť těžaři mají ze zákona povinnost sami shromažďovat prostředky na obnovu vytěžené krajiny...

Povinnost provádět rekultivace uložil těžebním společnostem už zákon o ochraně zemědělského půdního fondu z roku 1957. Náklady na rekultivace byly do roku 1990 bilanční položkou na úrovni centrálního plánování. Hnědouhelné podniky v té době vytvářely značné zisky, které byly odčerpávány do státního rozpočtu, např. Severočeské hnědouhelné doly odvedly do státního rozpočtu v letech 1980-1994 více jak 20 miliard korun. Zásadní změny přinesly novely horního zákona po roce 1991, které uložily těžebním společnostem povinnost vytvářet rezervu finančních prostředků na sanaci a rekultivaci všech pozemků dotčených těžbou. V rámci privatizace v roce 1993 ovšem uhelné společnosti převzaly od státu nejen těžební lokality, ale i rozsáhlá území určená k revitalizaci. A na to nebyla vytvořena potřebná finanční rezerva. Jde o období od zahájení těžby na lokalitě do termínu její privatizace, přičemž se odečtou již realizované sanační práce. Odborné studie prokázaly, že výše těchto ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji dosahovala cca 20 miliard korun.

Kde jste hledali inspiraci při hledání zdrojů?

Především v oblasti bývalé NDR, kde docházelo k likvidaci více jak 50 lomů, řady briketáren, elektráren, zatápění asi 140 zbytkových jam atd. Rozsah vyčíslených ekologických škod tam byl mimořádně velký. Na obnově se podílela spolková vláda, spolkové země, na jejichž území probíhala těžba a spolkový úřad práce, který přispíval na mzdové náklady sanačním podnikům zaměstnávajícím propouštěné horníky. Systém byl pod přímou kontrolou státu a způsob řešení se nám líbil, proto jsme v roce 1998 ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí uspořádali konferenci za účasti německých odborníků, zástupců revíru, Úřadu práce i odborů a velmi detailně jsme probrali, která opatření by byla aplikovatelná i u nás.

Zazněl na konferenci v této souvislosti i návrh obnovit myšlenku tzv. regionální tripartity?

Ano, tento návrh zde přednesl senátor Richard Falbr a krátce na to začátkem roku 1999 inicioval vznik Hospodářské a sociální rady Mostecka (HSRM). Úkolem této silné regionální platformy bylo vést dialog s vládou a zasadit se o řešení klíčových problémů regionu, především poškozeného životního prostředí a stále rostoucí nezaměstnanosti, která v roce 1999 dosahovala na Mostecku 17 %.

Členy HSRM jsou fyzické a právnické osoby, obce, instituce státní a veřejné správy, odbory, neziskové organizace, Okresní hospodářská komora, Okresní agrární komora atd. V současné době má 63 členů. Velmi si vážím aktivní účasti velkých těžebních, energetických a chemických společností.

Čeho jste dosáhli?

Především jsme vytvořili Globální plán revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech (GPR), který pojmenoval základní požadavky na obnovu regionu a stanovil priority na období 2000-2010: ekonomický rozvoj, životní prostředí, dopravní infrastrukturu, lidské zdroje a sociální infrastrukturu. V roce 2000 schválila plán Zemanova vláda a o dva roky později rozhodla o postupném vyčlenění částky 15 ekomiliard. Velkou zásluhu na tom měl tehdejší ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

Na co se tyto ekomiliardy použily?

Zjednodušeně řečeno na projekty od země dolů, tzn. na obnovu lesních porostů, zemědělských pozemků, vodních složek krajiny, biokoridorů, přípravu území pro využití volného času, ekologicky a přírodovědně orientovaná území a přípravu stavebních pozemků. Za nejdůležitější považujeme tři projekty: jezera Most, Milada a Medard-Libík. Bez ekomiliard by zde byly pořád jen opuštěné lomy. Dosud bylo realizováno 212 projektů v částce cca 9,3 miliard korun. Realizuje se 37 dalších projektů za cca 2,8 miliard korun a na vyhlášení čekají další ve výši 1,7 miliard korun.

Dočkala jste se při čerpání prostředků také nějakého nepříjemného překvapení?

Ano, když jsem při první realizaci zjistila, že nám z 15 miliard odečítají nejen cenu zakázky, ale také DPH. S tím jsme opravdu nepočítali. Navíc se DPH zvýšilo z původních 5 % v roce 2002 na současných 21 %. Stát si tak vlastně prostřednictvím DPH začal vracet zhruba 3 miliardy korun zpět. Takže jsme hledali způsob, jak získat za DPH odpovídající kompenzaci. Proto jsou ekologické škody znovu zařazeny do vládního projektu Restart.

Můžeme tedy Restart považovat za pokračování ekomiliard a jeho hlavní tvář Gabrielu Nekolovou za vaši následovnici?

Akční plán, který zahrnuje celkem 65 konkrétních opatření, schválila vláda v červenci loňského roku. Do pilíře s názvem Životní prostředí jsem zapracovala i opatření na navýšení 15 miliard korun na 18 miliard korun. Jsem opravdu nadšená, že toto opatření vláda schválila už na začátku září. Ekologická sanace území po těžbě je důležitým předpokladem jeho dalšího ekonomického rozvoje. Vážím si proto práce, kterou na zpracování a prosazení Restartu odvedla Gabriela Nekolová, a jsem ráda, že tu po nás vyrostla stejně nadšená mladá generace.

Ústecký kraj prochází velkou proměnou – v krajině, ekonomice a především v myšlení. Co je podle vás potřeba změnit v hlavách místních obyvatel?

Mně vždycky velmi vadilo, že noviny, televize a v poslední době i filmové seriály prezentují náš region jako špinavý sever se zdevastovanou krajinou, špatným životním prostředím, nevzdělanými lidmi, gaunery a řadou vyloučených lokalit. I když je zde stále řada problémů k řešení, tak to přece už zdaleka není pravda. Jsme průmyslová oblast a ještě jí dlouho budeme, ale i to má své kouzlo. Mostecko nabízí i díky rekultivacím řadu aktivit, na které může být hrdé. Myslím si, že stálá negativní prezentace regionu otravuje naše obyvatele a odrazuje především mladé vzdělané lidi. A to se velmi těžko mění.

Helena Veverková (75 let)

Je absolventkou Vyšší průmyslové školy strojní v Mostě a Vysoké školy báňské v Ostravě. V letech 1995-2004 působila jako ředitelka Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí. Od roku 2004 pracuje v rámci skupiny Czech Coal. Je autorkou nebo spoluautorkou řady odborných publikací a vysokoškolských skript. Angažuje se v představenstvu Okresní i Krajské hospodářské komory, je předsedkyní Hospodářské a sociální rady Mostecka a členkou předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Podílela se na vzniku Globálního plánu revitalizace, v rámci kterého bylo uvolněno 15 ekomiliard na revitalizaci pánevních okresů. Spolupracuje na realizaci aktuálního vládního projektu Restart.

 

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818