Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Jeden z největších logistických hráčů GEFCO má nový region. Spojil v rámci skupiny Česko a Slovensko

Jeden z největších logistických hráčů GEFCO má nový region. Spojil v rámci skupiny Česko a Slovensko
 

Společnost GEFCO v České republice a na Slovensku tvoří od 1. 8. 2017 nový region v rámci skupiny GEFCO. Vedení obou poboček přebírá Aleksander Raczynski, který v minulých čtyřech letech řídil firemní aktivity v České republice. Nový geo-region zaměstnává přes 1200 lidí a dynamikou ekonomického růstu patří mezi TOP 3 regiony v rámci skupiny GEFCO. Sdílením know-how a provozních kapacit se GEFCO zároveň stane leaderem na obou trzích.

„Češi a Slováci jsou historicky velmi úzce propojeni. Oba národy si v historii prošly podobnými milníky, mluví téměř stejným jazykem a sdílejí podobnou obchodní kulturu. Z pohledu mezinárodního obchodu jsou velmi silnými ekonomickými partnery. A to právě to hodláme v budoucnu využít pro další rozvoj společnosti GEFCO na obou trzích,“ komentuje Pierre-Jean Lorrain, výkonný víceprezident v CEBAME & EUROMED.

„Obě pobočky jsou vysoce profesionální, přičemž každá má své vlastní know-how v odlišném segmentu. Sdílením těchto znalostí budeme schopni poskytnout sofistikovanější logistická řešení na obou trzích, našim českým i slovenským klientům,“ popisuje generální ředitel nového geo-regionu, Aleksander Raczynski své plány a dodává: „Chceme využít částečných odlišností obou národů, včetně jejich zdravé soutěživosti. I to bude motorem k udržení současného rostoucího trendu obou zemí v rámci skupiny GEFCO.“

Vedení společnosti GEFCO od nového uspořádání očekává zvýšení efektivity v České republice i na Slovensku, růst v rámci obou trhů i lepší pozici nového geo-regionu v mezinárodních tendrech. Nejen společnost GEFCO, ale především její klienti budou z nové formace profitovat. Nově získají přístup ke kompletnímu portfoliu specializovaných služeb obou poboček s možností lepší optimalizace logistických řešení.

 

 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1