Články odjinud

Naše postele jsou v Číně velmi známé. Hlavně proto, že jsou téměř všemi kopírovány, říká šéf Linetu Frolík

Naše postele jsou v Číně velmi známé. Hlavně proto, že jsou téměř všemi kopírovány, říká šéf Linetu Frolík

Přestože prodeje společnosti Linet, jednoho z největších světových výrobců nemocničních lůžek, nejsou v Číně nijak výjimečné, na její postele lze v Říši středu narazit téměř na každém rohu. „Hlavně ale proto, že jsou téměř všemi tamními producenty systematicky kopírované,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ zakladatel a generální ředitel Linetu Zbyněk Frolík. 

Pane Frolíku, jak vnímáte nastupující trendy průmyslu 4.0? Jde podle vás o revoluci?

Já si nemyslím, že bychom to měli označovat jako revoluci – podle mého to je spíše evoluce. Tedy přirozený vývoj. Do této kategorie ale spadá tolik rozdílných trendů, že kvalifikovaně je popsat a okomentovat by bylo opravdu na dlouho. Jasné je to, že to přichází a že je třeba to brát vážně. A to v Linetu děláme.

Je podle vás Česko na tuto evoluci připravení?

Já si myslím, že ano. Vnímám to pozitivně, Češi jsou vlastně velmi podnikaví lidé. Jen si to vezměte, živnostníci a podnikatelé jsou na každé vesnici, v každém maloměstě. Máme tu mnoho obyvatel, kteří jsou ochotní na sebe brát zodpovědnost za vlastní osud. A takový přístup se mi líbí, i když to často nemají úplně nejlehčí – stát jim často hází klacky pod nohy.

Jaké klacky máte na mysli?

Oni se ti živnostníci a malé firmy často ztrácejí v džungli zákonů, které často neznají a nemají ani čas si je nastudovat. Do toho musejí bojovat se státní byrokracií, nebo s tím, jak agresivně se stát v poslední době chová ve své mzdové politice, jejíž tlaky se pak přenáší i do soukromého sektoru. Podnikatelé tak aktuálně mají problém najít a zaplatit nové zaměstnance. Anebo v oblasti vzdělání.

V oblasti vzdělání?

Myslím to tak, že stát dnes nijak nepodporuje ta povolání, která budou v budoucnu potřebná. Přidaná hodnota vzešlá ze školství nebudou žádné soft skills, ale hard skills. Je na státu, aby tento vývoj nějak usměrnil. Buď aby zvýhodnil studium oborů, které objektivně mají budoucnost – například umělé inteligence – nebo aby nějak znevýhodnil studium jiných oborů ve chvíli, kdy by Česko mělo příliš různých právníků či filozofů.

Myslíte si, že by taková regulace byla efektivní?

Jsem přesvědčený, že kdo má na vysokou školu předpoklady, tak může vystudovat vlastně jakýkoliv obor. A mnoho lidí – ať již uchazečů o studium, nebo jejich rodičů – se často při volbě konkrétního oboru řídí tím, jak velké zdroje budou na jejich studium zapotřebí. V tomto ohledu by tak mohly být zásahy státu efektivní.

Z konference věnované 100 letům výročí Svazu průmyslu a dopravy jsem měl pocit, že kdo se nepřizpůsobí novým trendům digitalizace, nemá šanci na přežití. Vnímal jste to podobně?

Ono to asi vystihuje poměrně dobře – byť si nemyslím, že by výsledek byl natolik fatální. V celém procesu hrají do značné míry roli i obecné podmínky. Podívejte se třeba na Izrael – ten je čtyřicet let obklopený nepřáteli a jaký tam vzniknul obranný průmysl. Nebo Švýcarsko, kde jsou samé hory, a jaké inovace tam vznikají. Obecně jde o to systematicky podporovat projekty s přidanou hodnotou. Vyrobit na malém místě co nejlepší produkt, dále ho zdokonalovat, až si jej někdo všimne. To je ten trik, který funguje. Naštěstí si to začínáme uvědomovat i v Česku.

Hledání obchodního partnera

Ve vaší firmě, výrobci nemocničních lůžek Linet, už nějakou dobu hledáte strategického partnera. Jak se vám to daří?

Ten proces hledání a selekce stále běží. Naše zadání není, že chceme peníze a proto plánujeme prodat naší firmu. Spíše hledáme další impulz pro růst Linetu ke strategické velikosti, kterou vidíme okolo miliardy eur. Chceme, aby společnost měla zajištěnou stabilní a dlouhodobě udržitelnou pozici na trhu, aby to byl garant zaměstnání pro těch 1700 lidí, kteří pro nás v 18 zemích pracují. Tím směrem my míříme.

Jak zatím vypadají nabídky, které dostáváte?

Náš proces není založený na hledání nejvyšší nabídky. Bance JP Morgan, která pro nás celý tuto záležitost zpracovává, jsme dali zadání, aby nám nalezla alternativy pro budoucí rozvoj firmy. A ona má vymyslet nápady a možnosti, jak se s nějakou firmou spojit a jak naši firmu zajistit. Nyní jsme ve fázi, kdy probíhá určitá selekce těchto nápadů.

Takže máte určité kvantum nabídek, ze kterých vybíráte.

Nyní máme kvantum názorů nápadů a možností a z nich vykrystalizuje řešení. Ani my vlastníci nyní ale zatím neumíme říct, jestli na sebe vezme formu prodeje podílu, fúze, nebo například kapitálového navýšení. To se teprve bude řešit, společníků je v Linetu více a každý na to může mít jiný názor.

Je ve hře i možnost, že se nic nezmění?

Ano, je to možné. Já si ale myslím, že pravděpodobnější scénář je, že se něco stane. Objevila se totiž před námi celá řada atraktivních možností, o kterých jsme sice věděli již dříve, ale tyto nabídky bylo obtížnější zrealizovat, když jsme neměli prostředníka ve formě prestižní banky.

Kde vidíte budoucnost Linetu vy osobně?

Já si nemyslím si, že bychom v budoucnu měli být firma, která bude primárně zpracovávat desítky tisíc tun plastu a železa a dělat z nich postele. Naše firma se mnohem spíše posune z role výrobce postelí na poskytovatele služby inteligentního ležení na nějaké měřící ústředně. Ta během pobytu pacienta posbírá spoustu dat, ty chytře zpracuje, vyhodnotí a pošle na předem daná místa – buď doktorovi, nebo do datové banky.

Co to poskytování služby přesně znamená?

Jde o to, že instituci – ať již nemocnici, domovu důchodců či třeba do domácí péče – pronajmeme na dobu nezbytně nutnou, případně samozřejmě i natrvalo, naše postele. Budeme jim účtovat poplatky za jejich využívání. Myšlenka za tímto přístupem je ta, že zákazník bude mít individuální řešení postavené přesně na míru jeho potřebám. To je pro něj výhodné ze dvou důvodů – jednak to mu to dává to, co potřebuje, a navíc mu přinese finanční úsporu.

Kdy podle vás tento proces proběhne?

Ono už to do jisté míry takto běží. Zdravotnictví jako obor je ale poměrně konzervativní, proto je to celkem na dlouhé lokte. Vždy, než se něco změní, něco naplno přijme, tak je třeba udělat spoustu klinických testů a prokázat, že to opravdu funguje, aby to byly pojišťovny ochotné platit.

Které regiony ve světě mají o tento přístup - postelí jako služby - největší zájem?

Nejsilněji poptávku vnímám v rozvinutých zemích, jako je Velká Británie, Francie či Spojené státy. Tam už je tento trend patrný, už tam mají nemocnice, které mají o takový přístup zájem, připravují si na něj svou infrastrukturu. Existuje i řada soukromých nemocnic například v Brazílii či na Středním východě, které se buď chtějí odlišit, nebo chtějí mít jistotu, že nebudou mít problém s nějakým soudem od pacienta, jehož zdravotní stav se nezlepšil jen proto, že neměl dostatečnou péči založenou na správné technologii.

Připravujete se na nástup těchto trendů například i z hlediska vlastního rozpočtu na nákup či vývoj nových technologií?

My víme, že tyto trendy přijdou a máme dlouhodobý plán investic, kde s nimi počítáme. Spíše nám jde ale o to akvírovat softwarové a technologické společnosti, které se těmito věcmi zabývají, než abychom si to dělali sami.

Tyto akvizice jsou tedy na stole, aktuální.

Ano, jsou.

Čínský byznys

Jak se daří vašemu byznysu v Číně?

My v Číně působíme už řadu let a musím říct, že jsme tam zatím nějaký extra úspěch nezaznamenali. Problém je, že tam působí mnoho místních výrobců a že tamní systém institucionální péče je relativně hodně politicky řízený. To je pro nás nevýhoda, protože v takovém systému místní využívají při soutěžích metody, které nejsou v souladu s naším etickým kodexem a compliance.

Máte problém i s krádežemi vašeho intelektuálního vlastnictví?

Ano. Naše produkty jsou v Číně velmi dobře známé hlavně proto, že jsou systematicky téměř všemi čínskými producenty kopírované. Ale nám to až tolik nevadí – na rozdíl od tamních výrobců totiž máme know-how na trénink zdravotnického personálu, aby s našimi produkty pracovat a využívat jejich unikátní vlastnosti v různých klinických situacích. Čínský výrobce jen okopíruje produkt a předpokládá, že s ním bude zdravotník umět pracovat. Ale v praxi to tak kupodivu není.

Jakou máte v Číně základnu?

Dnes tam máme partnery, distributory nebo vlastní lidi v každé z provincií. Pracujeme tedy lokálněji, a to přináší ovoce, obrat nám roste. Letos to ještě budou vyšší desítky milionů korun, příští rok už by to mohlo být mnohem více.

Má ty krádeže nějaký smysl řešit po soudech?

Nemyslím si. Bylo by to na dlouhodobý spor, který by nás vyšel na spoustu peněz a nakonec co si pomůžeme – ta firma když vidí, že jí něco hrozí, tak zanikne a vznikne nová. Soudit se moc nikam nevede. Čínské prostředí má ale ještě jedno specifikum, o kterém se tolik nehovoří, a to je certifikace.

V čem jsou tamní certifikace specifické? 

Problém je, že Čína v našem případě certifikaci výrobků uměle zdržuje na 2,5 až tři roky, což je delší doba, než je inovativní nebo faceliftový cyklus našich produktů. A to nám dost komplikuje život, bez certifikace nesmí produkt na místní trh. Navíc Čína pro to, aby certifikaci udělila, vyžaduje kompletní výkresovou dokumentaci, vývojové diagramy softwaru a podobně, takže může dojít ke zneužití našeho duševního vlastnictví ve prospěch čínských producentů.

Nebojíte se, že Číňané se svými okopírovanými produkty zaplaví i mimočínské trhy?

Oni se o to snažili. Například v Evropě. Anebo v Africe či v Mexiku, kde pomáhali s výstavbou infrastruktury a pomáhali i budovat nemocnice. Součástí těchto dohod tehdy bylo, že v těch nemocnicích byly čínské výrobky. Jenže se tam neudrželi, protože ty jejich výrobky nebyly tak kvalitní, řečeno kulantně. Proto je dnes v mnoha zemích zákaz nákupů čínských zdravotnických pomůcek, což nám jen otevírá nové možnosti. Konkurenční boj je paradoxně díky tomu více férový.

Zvažujete aktuálně vstup na nějaké nové trhy.

My jsme nyní všude, kde mají kupní sílu si některý z našich produktů koupit. Takže pro nás to je nyní spíše o tom některé trhy lépe vytěžit. Velký potenciál osobně vidím v Thajsku, Malajsii, Indonésii. Našlápnuto máme dobře i v Číně v Austrálii, nebo na Novém Zélandu. Zakládáme také pobočku v Kanadě. Naopak v Evropě už zaujímáme spíše defenzivní pozici a bráníme si náš tržní podíl. V mnoha ostatních zemích, například na africkém kontinentu a dálném východě, vidíme velké příležitosti k růstu.

Jak vnímáte stále protekcionističtější světové obchodní prostředí? Spojené státy, Evropa či Čína v posledních týdnech stále hlasitěji chrastí nejrůznějšími cly.

Je těžké to nějak vyhodnotit, nyní to vypadá jako taková přestřelka, ale myslím, že nakonec Donald Trump dojde k tomu, že mu to vlastně nic nepřineslo. Tak se to zase všechno zruší. Na nás snad tato opatření nebudou mít žádný podstatný vliv.

 

 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud