Články odjinud

Naše postele jsou v Číně velmi známé. Hlavně proto, že jsou téměř všemi kopírovány, říká šéf Linetu Frolík

Naše postele jsou v Číně velmi známé. Hlavně proto, že jsou téměř všemi kopírovány, říká šéf Linetu Frolík

Přestože prodeje společnosti Linet, jednoho z největších světových výrobců nemocničních lůžek, nejsou v Číně nijak výjimečné, na její postele lze v Říši středu narazit téměř na každém rohu. „Hlavně ale proto, že jsou téměř všemi tamními producenty systematicky kopírované,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ zakladatel a generální ředitel Linetu Zbyněk Frolík. 

Pane Frolíku, jak vnímáte nastupující trendy průmyslu 4.0? Jde podle vás o revoluci?

Já si nemyslím, že bychom to měli označovat jako revoluci – podle mého to je spíše evoluce. Tedy přirozený vývoj. Do této kategorie ale spadá tolik rozdílných trendů, že kvalifikovaně je popsat a okomentovat by bylo opravdu na dlouho. Jasné je to, že to přichází a že je třeba to brát vážně. A to v Linetu děláme.

Je podle vás Česko na tuto evoluci připravení?

Já si myslím, že ano. Vnímám to pozitivně, Češi jsou vlastně velmi podnikaví lidé. Jen si to vezměte, živnostníci a podnikatelé jsou na každé vesnici, v každém maloměstě. Máme tu mnoho obyvatel, kteří jsou ochotní na sebe brát zodpovědnost za vlastní osud. A takový přístup se mi líbí, i když to často nemají úplně nejlehčí – stát jim často hází klacky pod nohy.

Jaké klacky máte na mysli?

Oni se ti živnostníci a malé firmy často ztrácejí v džungli zákonů, které často neznají a nemají ani čas si je nastudovat. Do toho musejí bojovat se státní byrokracií, nebo s tím, jak agresivně se stát v poslední době chová ve své mzdové politice, jejíž tlaky se pak přenáší i do soukromého sektoru. Podnikatelé tak aktuálně mají problém najít a zaplatit nové zaměstnance. Anebo v oblasti vzdělání.

V oblasti vzdělání?

Myslím to tak, že stát dnes nijak nepodporuje ta povolání, která budou v budoucnu potřebná. Přidaná hodnota vzešlá ze školství nebudou žádné soft skills, ale hard skills. Je na státu, aby tento vývoj nějak usměrnil. Buď aby zvýhodnil studium oborů, které objektivně mají budoucnost – například umělé inteligence – nebo aby nějak znevýhodnil studium jiných oborů ve chvíli, kdy by Česko mělo příliš různých právníků či filozofů.

Myslíte si, že by taková regulace byla efektivní?

Jsem přesvědčený, že kdo má na vysokou školu předpoklady, tak může vystudovat vlastně jakýkoliv obor. A mnoho lidí – ať již uchazečů o studium, nebo jejich rodičů – se často při volbě konkrétního oboru řídí tím, jak velké zdroje budou na jejich studium zapotřebí. V tomto ohledu by tak mohly být zásahy státu efektivní.

Z konference věnované 100 letům výročí Svazu průmyslu a dopravy jsem měl pocit, že kdo se nepřizpůsobí novým trendům digitalizace, nemá šanci na přežití. Vnímal jste to podobně?

Ono to asi vystihuje poměrně dobře – byť si nemyslím, že by výsledek byl natolik fatální. V celém procesu hrají do značné míry roli i obecné podmínky. Podívejte se třeba na Izrael – ten je čtyřicet let obklopený nepřáteli a jaký tam vzniknul obranný průmysl. Nebo Švýcarsko, kde jsou samé hory, a jaké inovace tam vznikají. Obecně jde o to systematicky podporovat projekty s přidanou hodnotou. Vyrobit na malém místě co nejlepší produkt, dále ho zdokonalovat, až si jej někdo všimne. To je ten trik, který funguje. Naštěstí si to začínáme uvědomovat i v Česku.

Hledání obchodního partnera

Ve vaší firmě, výrobci nemocničních lůžek Linet, už nějakou dobu hledáte strategického partnera. Jak se vám to daří?

Ten proces hledání a selekce stále běží. Naše zadání není, že chceme peníze a proto plánujeme prodat naší firmu. Spíše hledáme další impulz pro růst Linetu ke strategické velikosti, kterou vidíme okolo miliardy eur. Chceme, aby společnost měla zajištěnou stabilní a dlouhodobě udržitelnou pozici na trhu, aby to byl garant zaměstnání pro těch 1700 lidí, kteří pro nás v 18 zemích pracují. Tím směrem my míříme.

Jak zatím vypadají nabídky, které dostáváte?

Náš proces není založený na hledání nejvyšší nabídky. Bance JP Morgan, která pro nás celý tuto záležitost zpracovává, jsme dali zadání, aby nám nalezla alternativy pro budoucí rozvoj firmy. A ona má vymyslet nápady a možnosti, jak se s nějakou firmou spojit a jak naši firmu zajistit. Nyní jsme ve fázi, kdy probíhá určitá selekce těchto nápadů.

Takže máte určité kvantum nabídek, ze kterých vybíráte.

Nyní máme kvantum názorů nápadů a možností a z nich vykrystalizuje řešení. Ani my vlastníci nyní ale zatím neumíme říct, jestli na sebe vezme formu prodeje podílu, fúze, nebo například kapitálového navýšení. To se teprve bude řešit, společníků je v Linetu více a každý na to může mít jiný názor.

Je ve hře i možnost, že se nic nezmění?

Ano, je to možné. Já si ale myslím, že pravděpodobnější scénář je, že se něco stane. Objevila se totiž před námi celá řada atraktivních možností, o kterých jsme sice věděli již dříve, ale tyto nabídky bylo obtížnější zrealizovat, když jsme neměli prostředníka ve formě prestižní banky.

Kde vidíte budoucnost Linetu vy osobně?

Já si nemyslím si, že bychom v budoucnu měli být firma, která bude primárně zpracovávat desítky tisíc tun plastu a železa a dělat z nich postele. Naše firma se mnohem spíše posune z role výrobce postelí na poskytovatele služby inteligentního ležení na nějaké měřící ústředně. Ta během pobytu pacienta posbírá spoustu dat, ty chytře zpracuje, vyhodnotí a pošle na předem daná místa – buď doktorovi, nebo do datové banky.

Co to poskytování služby přesně znamená?

Jde o to, že instituci – ať již nemocnici, domovu důchodců či třeba do domácí péče – pronajmeme na dobu nezbytně nutnou, případně samozřejmě i natrvalo, naše postele. Budeme jim účtovat poplatky za jejich využívání. Myšlenka za tímto přístupem je ta, že zákazník bude mít individuální řešení postavené přesně na míru jeho potřebám. To je pro něj výhodné ze dvou důvodů – jednak to mu to dává to, co potřebuje, a navíc mu přinese finanční úsporu.

Kdy podle vás tento proces proběhne?

Ono už to do jisté míry takto běží. Zdravotnictví jako obor je ale poměrně konzervativní, proto je to celkem na dlouhé lokte. Vždy, než se něco změní, něco naplno přijme, tak je třeba udělat spoustu klinických testů a prokázat, že to opravdu funguje, aby to byly pojišťovny ochotné platit.

Které regiony ve světě mají o tento přístup - postelí jako služby - největší zájem?

Nejsilněji poptávku vnímám v rozvinutých zemích, jako je Velká Británie, Francie či Spojené státy. Tam už je tento trend patrný, už tam mají nemocnice, které mají o takový přístup zájem, připravují si na něj svou infrastrukturu. Existuje i řada soukromých nemocnic například v Brazílii či na Středním východě, které se buď chtějí odlišit, nebo chtějí mít jistotu, že nebudou mít problém s nějakým soudem od pacienta, jehož zdravotní stav se nezlepšil jen proto, že neměl dostatečnou péči založenou na správné technologii.

Připravujete se na nástup těchto trendů například i z hlediska vlastního rozpočtu na nákup či vývoj nových technologií?

My víme, že tyto trendy přijdou a máme dlouhodobý plán investic, kde s nimi počítáme. Spíše nám jde ale o to akvírovat softwarové a technologické společnosti, které se těmito věcmi zabývají, než abychom si to dělali sami.

Tyto akvizice jsou tedy na stole, aktuální.

Ano, jsou.

Čínský byznys

Jak se daří vašemu byznysu v Číně?

My v Číně působíme už řadu let a musím říct, že jsme tam zatím nějaký extra úspěch nezaznamenali. Problém je, že tam působí mnoho místních výrobců a že tamní systém institucionální péče je relativně hodně politicky řízený. To je pro nás nevýhoda, protože v takovém systému místní využívají při soutěžích metody, které nejsou v souladu s naším etickým kodexem a compliance.

Máte problém i s krádežemi vašeho intelektuálního vlastnictví?

Ano. Naše produkty jsou v Číně velmi dobře známé hlavně proto, že jsou systematicky téměř všemi čínskými producenty kopírované. Ale nám to až tolik nevadí – na rozdíl od tamních výrobců totiž máme know-how na trénink zdravotnického personálu, aby s našimi produkty pracovat a využívat jejich unikátní vlastnosti v různých klinických situacích. Čínský výrobce jen okopíruje produkt a předpokládá, že s ním bude zdravotník umět pracovat. Ale v praxi to tak kupodivu není.

Jakou máte v Číně základnu?

Dnes tam máme partnery, distributory nebo vlastní lidi v každé z provincií. Pracujeme tedy lokálněji, a to přináší ovoce, obrat nám roste. Letos to ještě budou vyšší desítky milionů korun, příští rok už by to mohlo být mnohem více.

Má ty krádeže nějaký smysl řešit po soudech?

Nemyslím si. Bylo by to na dlouhodobý spor, který by nás vyšel na spoustu peněz a nakonec co si pomůžeme – ta firma když vidí, že jí něco hrozí, tak zanikne a vznikne nová. Soudit se moc nikam nevede. Čínské prostředí má ale ještě jedno specifikum, o kterém se tolik nehovoří, a to je certifikace.

V čem jsou tamní certifikace specifické? 

Problém je, že Čína v našem případě certifikaci výrobků uměle zdržuje na 2,5 až tři roky, což je delší doba, než je inovativní nebo faceliftový cyklus našich produktů. A to nám dost komplikuje život, bez certifikace nesmí produkt na místní trh. Navíc Čína pro to, aby certifikaci udělila, vyžaduje kompletní výkresovou dokumentaci, vývojové diagramy softwaru a podobně, takže může dojít ke zneužití našeho duševního vlastnictví ve prospěch čínských producentů.

Nebojíte se, že Číňané se svými okopírovanými produkty zaplaví i mimočínské trhy?

Oni se o to snažili. Například v Evropě. Anebo v Africe či v Mexiku, kde pomáhali s výstavbou infrastruktury a pomáhali i budovat nemocnice. Součástí těchto dohod tehdy bylo, že v těch nemocnicích byly čínské výrobky. Jenže se tam neudrželi, protože ty jejich výrobky nebyly tak kvalitní, řečeno kulantně. Proto je dnes v mnoha zemích zákaz nákupů čínských zdravotnických pomůcek, což nám jen otevírá nové možnosti. Konkurenční boj je paradoxně díky tomu více férový.

Zvažujete aktuálně vstup na nějaké nové trhy.

My jsme nyní všude, kde mají kupní sílu si některý z našich produktů koupit. Takže pro nás to je nyní spíše o tom některé trhy lépe vytěžit. Velký potenciál osobně vidím v Thajsku, Malajsii, Indonésii. Našlápnuto máme dobře i v Číně v Austrálii, nebo na Novém Zélandu. Zakládáme také pobočku v Kanadě. Naopak v Evropě už zaujímáme spíše defenzivní pozici a bráníme si náš tržní podíl. V mnoha ostatních zemích, například na africkém kontinentu a dálném východě, vidíme velké příležitosti k růstu.

Jak vnímáte stále protekcionističtější světové obchodní prostředí? Spojené státy, Evropa či Čína v posledních týdnech stále hlasitěji chrastí nejrůznějšími cly.

Je těžké to nějak vyhodnotit, nyní to vypadá jako taková přestřelka, ale myslím, že nakonec Donald Trump dojde k tomu, že mu to vlastně nic nepřineslo. Tak se to zase všechno zruší. Na nás snad tato opatření nebudou mít žádný podstatný vliv.

 

 

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoce u moře Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818