Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Pozor při nákupu dovolené. Asociace cestovních kanceláří varuje před nelegálními prodejci

Pozor při nákupu dovolené. Asociace cestovních kanceláří varuje před nelegálními prodejci

Na tuzemském trhu stále působí nelegální cestovní kanceláře, které nemají pojištění proti úpadku. Asociace českých cestovních kanceláří a agentur na základě desítek podnětů z řad laické i odborné veřejnosti ročně podává 15 až 50 podnětů na "černé" provozovatele zájezdů živnostenským úřadům. Asociace to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Živnostenským úřadům se přesto činnost nelegálních CK nedaří potírat. Podle asociace je alarmujícím zjištěním zejména fakt, že některé subjekty v klamání spotřebitele pokračují i po provedení kontroly živnostenským úřadem. „Vyrozumění o zahájení kontrolního řízení ze strany živnostenských úřadů asociace obdrží v 80 procentech případů. Nicméně řada podnětů končí bez zjištění pochybení, neboť úřady nejsou schopné prokázat úmysl dosažení zisku a opakovanou činnost,“ uvedl prezident asociace Roman Škrabánek.

Asociace uvádí, že činnost cestovní kanceláře často neoprávněně suplují cestovní agentury, autobusoví dopravci, zájmová sdružení, sportovní kluby a jazykové školy. „Obdobné riziko představují neidentifikovatelné a těžko postižitelné subjekty bez IČO, zpravidla fyzické osoby, které pod rouškou neziskových spolků pořádají 'expedice' a výlety a cenu zájezdu schovávají za mimořádné členské příspěvky,“ varuje asociace.

Škrabánek před nákupem takového zájezdu varuje. „Zdánlivá cenová výhodnost nabídky by neměla být rozhodujícím kritériem nákupu dovolené. Nižší cena je jen odrazem nižších nákladů, vyplývajících z neexistence zákonného pojištění proti úpadku a výsledkem daňových úniků,“ dodal. Klient by si měl podle něho v první řadě ověřit, zda je zájezd krytý platným pojištěním proti úpadku a subjekt má platnou koncesi.

„Solidní cestovní kancelář je dohledatelná ve veřejně přístupném obchodním rejstříku, má koncesi k provozování živnosti a certifikát pojištění pro dané období, umístěný na webových stránkách nebo přímo v provozovně,“ uvedla asociace. Cestovní kancelář má ze zákona povinnost již při nabídce kombinace služeb (zájezdu) informovat zákazníka o svém pojištění proti úpadku.

Na českém trhu podle seznamu pojišťoven podniká aktivně 828 cestovních kanceláří s platným pojištěním. Češi loni v létě cestovali meziročně více, počet cest se čtyřmi a více přenocováním dosáhl sedm milionů. Hodnota trhu se zájezdy je v ČR téměř 30 miliard korun ročně.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1