Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Průmyslový development v Česku? Největší brzdou je stavební zákon a EIA, říkají developeři

Průmyslový development v Česku? Největší brzdou je stavební zákon a EIA, říkají developeři

Podle ředitelů developerských firem by průmyslovému developmentu v ČR v roce 2018 nejvíce pomohlo zkrácení lhůt pro vydávání stavebních povolení. Největší brzdou je naopak aktuální znění stavebního zákona a EIA.

Nové průmyslové projekty budou nejčastěji vznikat na „zelené louce“. V následujících dvou letech budou pro developery nejatraktivnějšími lokalitami Ústecký kraj a hlavní město Praha. Polovina zákazníků má v současné době alespoň částečný zájem o tzv. 'chytré továrny' související s Průmyslem 4.0. U třetiny nových projektů je plánováno obklopení průmyslových budov zelení. Vyplývá to ze Studie developerských společností Q4/2017 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika.

Prezidentské volby 2018 se blíží. Komplexní zpravodajství můžete sledovat zde>>>

Podle ředitelů developerských společností by rozvoji trhu s průmyslovým developmentem v příštím roce nejvíce pomohlo zkrácení lhůt pro vydávání stavebních povolení. Na stupnici od nuly do desítky, kde desítka představuje faktor maximálně podporující rozvoj průmyslového developmentu v ČR, ohodnotili tuto možnost průměrnou známkou 8,9 bodu z 10. K dalším důležitým krokům patří zlepšení kvality dopravní infrastruktury (8,1 bodu z 10), zjednodušení administrativy (7,8 bodu z 10) a úprava současného stavebního zákona (7,7 bodu z 10). Naopak nejméně by podle ředitelů developerských společností průmyslový development podpořila vhodnější politika ČNB, konkrétně například nezvyšování úrokových sazeb (4,8 bodu z 10).

„Klíčovými faktory, které by podpořily rozvoj trhu s průmyslovými nemovitostmi, jsou transparentní a jasná legislativa spolu s méně komplikovanými povolovacími procesy. Pozitivnímu rozvoji tohoto sektoru by rovněž prospěla větší osvěta veřejnosti, k čemu průmyslové budovy slouží a proč jsou pro prosperující ekonomiku důležité,“ říká Jan Palek ze společnosti Goodman. 

Podle ředitelů developerských společností je největší brzdou rozvoje průmyslového developmentu aktuální znění stavebního zákona (6,7 bodu z 10) a EIA (7,0 bodu z 10). Méně si pak developerské společnosti stěžují na nedostatek kapacit (4,8 bodu z 10) a nejmenším problémem je pro firmy z hlediska průmyslových nemovitostí tlak na nejnižší cenu (3,0 bodu z 10).

Nové průmyslové nemovitosti budou z největší části vznikat na „zelené louce“. Tento trend potvrzuje 60 procent ředitelů developerských společností. Jen o něco méně často budou nemovitosti stavěny na míru ve městech, případně budou prováděny asanace a rekonstrukce stávajících provozů (obojí po 50 procentech).

Podle ředitelů developerských firem bude pro nové projekty průmyslového developmentu v příštích dvou letech nejzajímavějším především Ústecký kraj (70 procent) a hlavní město Praha (60 procent). S mírným odstupem pak následuje ještě Plzeňský kraj (50 procent). Minimální zájem je naopak o průmyslovou výstavbu v Pardubickém kraji, Zlínském kraji a na Vysočině.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1