Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Rekonstrukce na trati mezi Prahou a Děčínem může začít, projekt má posudek EIA

Rekonstrukce na trati mezi Prahou a Děčínem může začít, projekt má posudek EIA

Železniční trať spojující Prahu s Děčínem může být v úseku mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí rekonstruována. Projekt získal kladný posudek o vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Uvedl to dnes server E15.cz. Práce by podle něj měly začít v roce 2020, hotovo má být v roce 2025. Hrubý odhad celkových nákladů je jedna až 1,5 miliardy korun.

Kromě rekonstrukce 2,5 kilometru trati a současných tunelů bude podle E15.cz jako součást projektu vyražen ještě nový, 580 metrů dlouhý jednokolejný tunel, do kterého bude převedena doprava ve směru do Kralup nad Vltavou. Všechny tunely budou pokryty signálem mobilní sítě. Současné tunely mají být zvětšeny, aby mohly vlaky převážet rozměrnější náklad. Cílem rekonstrukce je také zrychlení spojů, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu.

„Nejnáročnější bude fáze ražby tunelu a převozu rubaniny. Hlavním zdrojem znečištění ovzduší a hluku budou přístupové komunikace k tunelovým portálům a svážné štole, po kterých bude odvážen jak výrub z tunelu, tak navážen nový materiál na stavbu,“ řekla E15.cz projektantka společnosti Sudop Praha Kateřina Hladká.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1