Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Trump vypoví dohodu, o níž jste možná nikdy neslyšeli, ale o to je důležitější. Proč?

Trump vypoví dohodu, o níž jste možná nikdy neslyšeli, ale o to je důležitější. Proč?

Nově zvolený americký prezident Donald Trump potvrdil, že první den ve funkci vypoví dohodu v rámci Transpacifického partnerství, takzvanou TPP. Smlouva měla uvolnit obchod v Tichomoří a zahrnuje 12 zemí, které představují až 40 procent světové ekonomiky. V regionu podle původních záměrů měla zásadně klesnout cla a vzniknout prostor podobný jednotnému evropskému trhu v rámci Evropské unie. S odchodem Spojených států ovšem smlouva pozbyde jakýkoliv smysl, Čína se jí už od začátku neúčastní.  

Proč Trumpovi a jeho podporovatelům smlouva vadí?

Nejvíce kritizují skutečnost, že vyjednávání o smlouvě byla tajná. Zastánci smlouvy tvrdí, že tajná byla proto, že z počátku mezi jednotlivými zeměmi neexistovala shoda.

Smlouva podle kritiků umožňuje, aby soukromé společnosti mohly žalovat vlády, že nepřiměřeně zasahují do vzdělávání či sociálních věcí. Vadí jim, že ještě vzroste konkurence na trhu práce, protože některé země mají podstatně levnější pracovní sílu. To by mohlo vést k přesouvání výroby napříč regionem.

Někteří politici rovněž tvrdí, že dohoda je namířena proti Číně. Ve skutečnosti ovšem čínská vláda uzavření smlouvy „opatrně uvítala“.

Je smlouva stejná, jako dohoda o volném obchodu mezi Spojenými státy a Evropskou unií (takzvaná TTIP)?

Nikoliv. TTIP je zaměřené pouze na odstranění některých cel a obchodních bariér. Její jednání jsou navíc na začátku s velmi nejistým výsledkem.

Kdy smlouva měla vstoupit v platnost?

Všechny země jí podle původního plánu měly odsouhlasit do února 2018. Platná by byla, kdyby jí schválilo nejméně šest států, jejichž ekonomický výkon činí nejméně 85 procent ekonomického výkonu zúčastněných států. Bez Spojených států se neobejde, pokud od dohody ustoupí, znamená to její konec.

Donald Trump oznamuje plán na odstoupení od obchodní smlouvy TPP (video v angličtině):

Kdo jsou vítězové a poražení TPP?

Automobilky: Japonské automobilky, které patří mezi největší na světě, by získaly mnohem snadnější a zejména levnější přístup na trh v USA. To je vůbec jejich největší trh. Mohli by navíc montovat auta z dílů nakoupených napříč Asií, protože smlouva upravuje podíl použitých lokálních autodílů.

Značně by ovšem vydělaly i americké automobilky, kterým by se otevřely další trhy. Vietnam by například musel odstranit clo ve výši 70 procent, které na dovezená auta uplatňuje.

Zemědělci: Pro americké zemědělce TPP znamená nižší cla na vývoz. V některých případech nyní v regionu dosahují až 40 procent. Chovatelé dobytka by měli díky nižším clům snadnější přístup na trhy v Japonsku, Mexiku a Kanadě. V podobné situaci by byli i zemědělci v Austrálii a na Novém Zélandu. Dohoda by v regionu nejspíš přinesla nižší ceny potravin.

Zaměstnanci: Konkurence na trhu práce v regionu by výrazně zesílila a některé společnosti by mohly přesunout své sídlo do zemí s nižšími mzdovými náklady. Za největšího vítěze je v tomto ohledu považován Vietnam, který firmy velmi zajímá. Jeho HDP by se v příštích deseti letech díky TPP mohl zvýšit až o 11 procent. Méně rozvinuté země by ovšem musely respektovat pracovní právo, které by znamenalo například zavedení minimální mzdy.

Farmaceutické firmy: Dohoda dává americkým farmaceutickým společnostem osmiletou ochranu pro nově uvedené léky. Podle kritiků to znamená, že jejich „kopie“ nebudou moci vyrábět firmy v chudších státech a ve výsledku dohoda povede ke zdražení léků, což by mohlo zatížit i veřejné rozpočty.

Technologické firmy: Překážky pro firmy jako Google či Uber, by na většině trhů padly. Poklesnout by měly i ceny za volání do zahraničí, takzvaný roaming.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1