Články odjinud

Z boží vůle bankéř… Svět deset let po začátku krize ukazuje, že ilumináti tu za nitky netahají

Z boží vůle bankéř… Svět deset let po začátku krize ukazuje, že ilumináti tu za nitky netahají
 

Před deseti lety padla americká investiční banka Lehman Brothers a následně se utrhla lavina – globální finanční krize. Díky záchranným operacím, které následovaly, sice obrazně řečeno – i když někdy i fakticky – netekla v ulicích krev, zároveň se ale otupil tlak na potřebné systémové změny. Už příští krize tak může být fatální.

Tématu se věnuje „trojrozhovorová“ kniha Kafkonomie: Z boží vůle bankéř.

Přední český ekonom Tomáš Sedláček a publicista a konzultant Roman Chlupatý přizvali k debatě Jorise Luyendijka, nizozemského antropologa a spisovatele, který zkoumal v londýnské City bankéře coby specifický druh.

Roman Chlupatý (R): Bank of England přiznává, že z protikrizových opatření disproporcčně profitovali bohatí, kteří mají zainvestováno v cenných papírech, kteří vlastní nějaká aktiva, jejichž cena rostla. Takzvané oživení tak bylo dvojrychlostní, což v praxi znamená, že se nerovnost mezi lidmi, jeden z největších problémů dneška, zhoršila.


Podrobnosti o knize Kafkonomie: Z boží vůle bankéř – a dalších knihách trilogie – najdete na stránkách nakladatelství 65. pole zde.


Tomáš Sedláček (T): Toto jako by si přímo říkalo o nějakou konspirační teorii. A pokud použiji ten nejradikálnější výklad konspirační teorie, řeknu, že konspirujeme proti sobě samým. Neexistuje žádný Joda, ilumináti, prostě kdokoli, kdo v pozadí tahá za nitky. Ostatně si myslím, že to je technicky nemožné. Každému, kdo věří podobným teoriím, doporučuji, aby se například pokusil zorganizovat své sousedy, aby přišli a uklidili veřejný prostor. Pokud se mu to podaří, pak se můžeme bavit o konspiracích. Věci se prostě nikdy nedějí tak, jak jsou naplánovány. K tomu snad jen dodám – že nejde o žádnou konspiraci, to je snad horší, než kdyby nějaká existovala. To, že nic podobného neexistuje, je prostě špatná zpráva.

Joris Luyendijk (J): Proto si také myslím, že jsou mnozí Arabové příliš velcí optimisté. Mluví o světovém řádu, který je proti nim. Přitom žádný řád neexistuje, pereme se s chaosem.

Zeptej se lvů, kdo je bohatý

R: Nemusí jít nutně o nic organizovaného, programového. To, že systém disproporčně odměňuje ty nahoře (což je nezpochybnitelné, jak ukazují data o distribuci bohatství na Západě za posledních několik desítek let), může být pouhým vedlejším produktem darwinistické snahy o přežití těch nejschopnějších. Otázka je, zda má, respektive by mělo mít něco takového v civilizované společnosti místo.

T: Ten nejschopnější vždy definuje systém, který následně definuje to, kdo je nejschopnější. Ti, kteří jsou dnes „nejschopnější“, tak nejsou úplně nejschopnější, ale řekněme mazaní. Nejsou to lidé, kteří by například přežili nějakou katastrofu. Jsou chytří, to jistě, ale vítězí jen díky tomu, že právě na rozum je systém nastavený. Metaforicky řečeno, zeptejte se lvů, zda je zajímá, jak je kdo chytrý, bohatý nebo zda má akademický titul. Sní vás, ať máte Ph.D., anebo jste nedokončil základní školu. Čímž chci říci, že přežití nejschopnějších nedává smysl, pokud k němu nepřipojíte definici toho, co a za jakých podmínek „nejschopnější“ znamená.

Navíc lidé, o kterých tu mluvíme, nejsou často ani nijak extrémně chytří. Pokud bychom to měli měřit nějak objektivně, tak nejbohatší lidé dneška často ani nedokončili vysokou školu. Nic proti, jen to ukazuje, že podle standardních měřítek nepatří mezi nejbrilantnější. Jsou tam, kde jsou, díky tomu, že byli na správném místě ve správný čas; že jsou schopni odvyprávět svůj příběh, svoji myšlenku, způsobem, kterému ostatní porozumí. A v neposlední řadě – tak to určitě vidí sami – díky bohu, respektive systému. Stručně řečeno, jde o kontext. A potíž s kontextem je ta, že pokud se zeptáte řekněme nevolníka ve 13. století, zda je spravedlivé, že on se dře do úmoru s pluhem každý den, sedm dní v týdnu, zatímco jeho pán nedělá v podstatě nic (a navíc možná spí s nevolníkovou ženou), onen nevolník vám řekne, že to spravedlivé je.

R: Jste si tím jistý? Není to spíše tak, že cítí nespravedlnost, ale zároveň bezmoc?

T: Určitě měl pocit, že je to spravedlivé, dokud k němu někdo nepřišel a neřekl mu: „To není fér, zasloužíš si také nějaký odpočinek.“ Je to tudíž o něčem, co už tu dnes zaznělo, o ideologii. Současný systém, současná ideologie, je přitom něčím, čemu věříme a co zároveň nenávidíme. V této souvislosti bych připomněl druhou otázku, kterou Bůh položí Adamovi: „Kdo ti to řekl (že jsi nahý)?“ Jde o ideologii v duchu otázky „kdo ti to řekl“.

Dám vám příklad, který často dávám svým studentům: Když sledujete film s upíry, musíte po dobu, co trvá, na upíry prostě věřit. Jinak nemá smysl se na něj dívat. Podobně se pak stavíme k sociální realitě, prostě ji akceptujeme. Proč? Proto, že nic lepšího nemáme po ruce, alternativa prostě není, což vám potvrdí i ti nejradikálnější lidé napravo, jako je Donald Trump, nebo nalevo, jako je Slavoj Žižek. Pokud se jich zeptáte, přiznají, že za současný systém nemají náhradu.

Proto tu máme něco, co nazývám soft erotic kritikou. Vypadá to, jako že ničí systém, ale ve skutečnosti ho zpevňuje. Přežití demokracie a kapitalizmu je totiž podmíněno existencí kritiky. Tu ale všichni, včetně mě, limitují vědomím, že nemají nic lepšího po ruce. Proto soft erotic – hezky to vypadá, ale ve skutečnosti nikdy k ničemu nedojde. A tím, že nedojde k „pohlavnímu styku“, se nerodí ani potomci, tedy životaschopný konkurenční, respektive alternativní systém. Stávající systém kritizujeme, voláme po něčem lepším, říkáme, že by se mohlo vylepšit toto a tamhleto, ale když nám někdo nabídne pomyslný trůn cara a s ním možnost dělat si věci po svém, všichni do jednoho říkáme: „Ne, ne, ne, já ničeho takového nejsem schopen, jen upozorňuji na drobnosti, které by bylo možné zlepšit.“

To mě přivádí zpět ke konceptu poloboha, který jsem zmínil na začátku. Bůh uvede systém do pohybu, pak přijde polobůh a věci pokazí. Do systému vpraví zlo. V křesťanství a v judaizmu tato postava chybí – a můj radikální příspěvek do této kapitoly je, že oním polobohem jsme my lidé. My jsme svým způsobem posledním článkem stvoření. Adam může pojmenovat zvířata a starat se o zahradu ráje. A všichni dobře víme, jak to dopadne. Jinými slovy, jsme spolutvůrci reality, v ideologickém slova smyslu, ale i ve smyslu toho, co děláme a co neděláme. Vytváříme tento svět, je náš, a my jsme polobozi, kteří prostě věci čas od času podělají, omluvte můj slovník.

Jak je to s trvalým růstem

J: Často se mluví o tom, že je třeba najít udržitelnou podobu kapitalizmu. Tím je myšleno takovou, která by byla schopna zajistit trvalý růst. To je jeden z cílů, který je nám opakovaně předhazován. Když se nad tím ale zamyslíte, je to šílené. Trvalý růst totiž odporuje omezeným zdrojům, s nimiž musíme pracovat, ať se nám to líbí, nebo ne. Čelíme tak otázce, co je naším skutečným zadáním: Máme vylepšit systém? Teď je tu určitě mnoho věcí, které je možné udělat, které by ho vylepšily. Můžeme vylepšit práci ratingových agentur, účetních firem, navýšit kapitálovou přiměřenost a tak dále. Prostě, je toho dost, co můžeme dělat a systém tím, jak říkáte, zpevnit. Pak se ale jen dostaneme o kousek dál, zařadíme vyšší rychlost, jinak se v podstatě nic zásadního nezmění.

T: Nevíme, kam jedeme. Svoji nevědomost nicméně kompenzujeme rychlostí…

J: Je zajímavé o těchto věcech mluvit v Praze, rodném městě Franze Kafky. Podle mě je Kafka mnohem významnější autor než Orwell. Ten totiž stále ještě viděl zlo vně, popsal ho jako něco, co se nám děje, což je ostatně velmi populární narativ v anglo-americké literatuře.

T: Přesně tak, systém mi ubližuje.

J: Ano, já jsem rytíř a bojuji proti zlu, které je někde vně. A Kafka říká ne, ne, ne…

T: … my jsme tím drakem, tím zlem…

J: … my jsme oním „vnějškem“, a tím také sami sobě žalářníkem.

R: Tím se mimochodem vracíme k úvodní myšlence koncentračního tábora – nebo samotky –, do kterého sami sebe uvrháme. Nejsme schopni vystoupit z prefabrikovaného myšlenkového rámce, vystoupit ze zajetých kolejí, a tak současné problémy zkoušíme řešit s pomocí včerejších receptů, myšlenek, které nás svým způsobem do současné šlamastiky dostaly. Příkladem je důraz na růst bez kontextu, tedy bez zamyšlení se nad tím, co a komu může něco podobného způsobit. Nepřijde vám to paradoxní, pokud ne přímo absurdní?

J: To, že právě o těchto věcech mluvíme v Praze, kam jsme každý dorazili odjinud, má zajímavý rozměr. Nepodceňujme to, že byl ekonomický růst až do roku 1989 v podstatě nástroj, jak porazit Sověty, kteří byli do roku 1989 zosobněním zla. Moc jsme toho nemohli dělat, zejména my jako Nizozemci, občané malé země, nicméně všichni jsme si byli vědomi toho, že takřka každý z východního bloku chce utéct k nám na Západ a takřka nikdo ze Západu nechtěl na Východ. Důvod byl jasný, východní systém byl prostě strašný. Polovina Evropy žila pod totalitním diktátem. Pamatuji si, jak nám bylo, když jsem vyrůstal, připomínáno, že jsme byli v roce 1945 osvobozeni, ale východní Evropa je stále okupována. A pokud nebude naše ekonomika růst, můžeme se stát další obětí Sovětů, zněl dodatek.

V době studené války byla značná část ideologie Západu opřena o víru v malou nebo přímo neexistující vládu. Ayn Randová přišla s jednou dlouhou agitkou proti totalitnímu systému. Stvořila ideologii jen proto, aby našla alternativu k centrálně řízenému, paternalistickému systému. Řízená, paternalistická byrokracie opřená o stát totiž stvoří podmínky, v nichž se nedá žít, jak potvrdil sovětský experiment. A Randová přišla se samoregulujícím systémem bez centra. Možná nic takového neexistuje – víme, že neexistuje –, ale alespoň šlo o intelektuální alternativu k sovětskému argumentu, že systém potřebuje pomyslný středobod a tím je komunistická strana.

V tomto kontextu je dobré si uvědomit, že od konce studené války uběhlo necelých třicet let. Když se přitom zaměříte na akademickou obec ve Spojených státech, zjistíte, že většina z těch, kteří jí vládnou nebo kteří jí dominují, vyrostla během studené války a všeho, co s tím souviselo. Vzpomeňte si na McCarthyho a na to, co se stalo akademické levici v USA v 50. letech. Prostě zmizela. Argument, že je třeba najít humánní a udržitelnou formu kapitalizmu – a že je to možné –, byl tehdy v Americe v podstatě zapomenut, protože podobné věci byly vnímány jako první krok na cestě k sovětizaci. Pak najednou sovětské impérium zkolabovalo, ale tento světonázor, postoj, společně s tím nezmizel.

Chybí nepřítel, který sjednocuje

R: Nedávno jsem mluvil s respektovaným ekonomem a komentátorem Financial Times Johnem Kayem a ten zmínil, že politické strany na Západě, ať už jde o pravici, nebo levici, zmíněný pád komunistického bloku ideově vyprázdnil. Levice najednou svým způsobem přišla o důkaz, že existuje alternativní horizont, ke kterému sice vedou různé cesty, ale přece jen vedou. Pravice přišla o nepřítele. A toto vakuum se za oněch necelých třicet let nepovedlo vyplnit. Právě kvůli této ideologické vyšeptalosti máme krizi politiky ve Spojených státech, v Británii, ale i na evropském kontinentu. Najednou totiž chybí nepřítel, který sjednocuje.

T: Klíčová otázka tak dnes zní: Proti čemu rosteme, nebo od čeho rosteme, případně směrem k čemu rosteme? Řekněme, že na chvíli, pro zjednodušení, budeme věřit ve Fukuyamův koncept „konce historie“, tedy v argument, že Západ vyhrál studenou válku. Dobře, takže válku se povedlo vyhrát, už není třeba se předvádět, je na čase se uvolnit, zpomalit. Ale opak je pravda. Snažíme se růst proti Číně – jinými slovy hospodářsky soupeřit s Čínou –, ale to tak úplně nefunguje, protože Čína není nepřítel. Obchodujeme s ní, snažíme se ji zapojit do našich struktur a tak dále. Takže premisa, že je musíme přerůst, protože jinak zvítězí oni a my zemřeme, v tomto případě nefunguje. Jednou možností, jak to uchopit, jak se k potřebě růstu postavit, je přijmout, že rosteme takříkajíc sami od sebe, pryč od své minulosti. Jako by byl růst ten jediný způsob, jak dojít spasení.

J: Podle mě v tomto smyslu velmi zajímavě zafungoval koncept dluhu, zadlužení. Jako by se během krize objevila úleva z toho, že je tu opět něco, proti čemu lze bojovat. Najednou nemělo smysl uvažovat o světě po studené válce, světě, který už nemá tu potřebu růst zbožštit. To je příliš iluzorní, éterické. Je třeba nastartovat válečnou mašinerii, protože se objevil nový nepřítel – dluh. Toho je třeba se zbavit. Je třeba od něj utéct, a to prostřednictvím růstu, který nás tentokrát neosvobodí (neochrání) od Sovětů, ale od dluhu.

T: Když nemáte vnějšího nepřítele, což je přesně situace, v níž my na Západě teď jsme, stáváme se nepřítelem my. Jen si to vezměte, kde byli v letech 2007 a 2008 Číňané? Kde byly ekologické problémy?

To nezpůsobilo kolaps ekonomiky. A tím vůbec nepodceňuji ekologické problémy, které máme. Jen tím říkám, že krizi nezpůsobilo nic zvenčí, byli jsme to my, naše vlastní stvoření. Byli to Američané, kdo to udělal Američanům. I proto je zajímavé srovnat reakci na teroristické útoky na Spojené státy z 11. září roku 2001 s tím, co já nazývám útokem účetních, neboli s účetními skandály, které se provalily tentýž rok.

Enron a další průšvihy byly jistou předzvěstí finanční krize, která propukla v roce 2008. Obé totiž bylo způsobeno dogmaticky kapitalistickými Američany nosícími bělostné košile a reprezentujícími do značné míry systém a to, jak byl vnímán úspěch. Za každý dolar, který tito lidé vydělali, mohli děkovat systému – a přitom ho podváděli. To přineslo mnohem větší hospodářské škody než 11. září, což je ostatně krásně vidět na grafech, které ukazují, že po teroristických útocích šlo vše dolů a za pár měsíců se to zvedlo. Po účetních skandálech to bylo jinak, najednou totiž zmizela důvěra. Komu také věřit, když nemůžete věřit ani účetním? Myslím si, že právě v tu chvíli jsme si uvědomili, že naším největším nepřítelem jsme my sami. A to je pochopitelně informace, kterou je velmi obtížné vstřebat.


Ukázku z knihy publikoval server HlídacíPes.org se souhlasem autorů i vydavatelství.

 

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818