Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Zahraniční společnosti obchází v Číně strach z komunistů. Vláda jim do firem nasazuje straníky

Zahraniční společnosti obchází v Číně strach z komunistů. Vláda jim do firem nasazuje straníky

Nejvyšší představitelé více než desítky předních evropských firem v Číně se koncem minulého měsíce sešli v Pekingu, aby zde jednali o svých obavách z rostoucího vlivu vládnoucí komunistické strany na místní operace zahraničních firem. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na tři informované zdroje.

Snaha prezidenta Si Ťin-pchinga posílit úlohu vládnoucí komunistické strany ve společnosti se již dotkla i operací zahraničních firem v Číně. A představitelům některých těchto podniků se nelíbí požadavky, které jsou toho výsledkem.

Firmy v Číně, včetně zahraničních, mají mimo jiné zákonnou povinnost zřídit v podniku stranickou organizaci. To samo o sobě šéfům firem až takovou starost nedělá, protože již dlouhou dobu je mezi nimi toto pravidlo považováno za spíše symbolický akt a ne nic znepokojujícího. Některé společnosti se však ocitly pod politickým tlakem, aby revidovaly podmínky společných podniků se státem vlastněnými partnery a umožnily vládnoucí straně, aby měla konečné slovo při rozhodování o chodu podniku a investičních rozhodnutích, řekl agentuře Reuters jeden z účastníků jednání.

Tento účastník upřesnil, že jeho partner ve společném podniku na něj tlačí na změnu dohody. Chce, aby zahrnovala, že ve vedení podniku bude pověřený člen strany, do rozpočtu společnosti budou zahrnuty také režijní náklady stranické organizace a stejná osoba bude zastávat funkci předsedy správní rady a stranického tajemníka. Dodal, že společnost tlaku na tyto změny odolává, ale změna smlouvy o společném podnikání je hlavní obavou, protože jakmile se tito lidé stanou součástí vedení, budou mít přímá práva.

Čínský Informační úřad státní rady, který je označován za úřad mluvčího vládnoucí strany, agentuře Reuters řekl, že stranické organizace nezasahují do běžného provozu společných podniků nebo firem investovaných ze zahraničí. Nicméně dodal, že firemní stranické organizace obecně vykonávají aktivity, které se točí kolem řízení provozu a mohou pomoci firmám rychle pochopit příslušné národní hlavní zásady a politiku, koordinovat všechny stranické zájmy, řešit vnitřní spory, rozvíjet talenty, řídit firemní kulturu a vytvořit harmonické pracovní vztahy.

Ze 13 vedoucích pracovníků z různých zahraničních společností, které Reuters kontaktoval, jich osm vyjádřilo obavy z rostoucích požadavků vládní strany nebo zaznamenaly zvýšenou aktivitu stranických skupin. Všichni však chtěli zůstat v anonymitě kvůli citlivosti tématu.

Reuters rovněž kontaktoval 20 velkých nadnárodních firem a pouze dvě, Samsung Electronics a Nokia, potvrdily, že mají v Číně stranické organizace ve svých podnicích. Většina z nich neodpověděla. Pouze německý chemický gigant Bayer pak přiznal účast na setkání organizovaném obchodní komorou EU v Číně, odmítl však komentovat, co bylo tématem jednání.

Velké množství zahraničních firem provozujících společné podniky se státními společnostmi si také stěžuje, že jsou nuceni umožnit čínskému partnerovi přístup k jejich technologiím nebo ztratí přístup na trh.

Jeden z regionálních šéfů velké evropské firmy provozující společný podnik v jižní Číně uvedl, že koncem loňského roku umožnila jeho společnost stranické organizaci scházet se po pracovní době v prostorách podniku. Členové organizace požadovali rovněž, aby dostali zaplaceno přesčas, za dobu, kterou stráví na schůzi, což firma odmítla. Organizace také chtěla, aby firma přijala více členů strany a dokonce se pokusila ovlivnit investiční rozhodnutí.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1