Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Zámek Hluboká má unikátní bezpečnostní systém. Budovali jej několik let

Zámek Hluboká má unikátní bezpečnostní systém. Budovali jej několik let

Zámek Hluboká nad Vltavou bezesporu patří k nejkrásnějším památkovým objektům v naší zemi. Do své dnešní romantické podoby ve stylu nové gotiky byl přestavěn ve druhé polovině 19. století knížetem Janem Adolfem II Schwarzenbergem a jeho ženou, kněžnou Eleonorou inspirovanými královským zámkem Windsor v Anglii. Vzniklo tak překrásné dílo se zdobnými detaily věžiček, cimbuří, balkónů, krakorců, oken a dalších architektonických detailů. Stejně jako uchvátí vnější vzhled zámku, užasne návštěvník i při prohlídce interiérů. Stěny a stropy sálů a salonů jsou bohatě zdobeny táflováním z několika druhů vzácných dřevin s bohatě vyřezávanými prvky, kazetové výplně jsou ze zlacené kůže zdobené květinovými vzory, mnohé z pokojů jsou dekorovány želvovinou, zříceninovým mramorem či tapisériemi.

V roce 1993 jsme byli vybráni, abychom pro tento architektonicky členitý objekt navrhli instalaci elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), aby zámek Hluboká jako národní kulturní památka byl chráněn pro další generace. Zadání Národního památkového ústavu respektive jeho územního pracoviště v Českých Budějovicích jakožto správce zámku přitom bylo velmi náročné – do reprezentačních prostorů v prvním a pokojů ve druhém patře zámku nesměly být vedeny kabely. Na základě tehdy dostupných technologií jsme se rozhodli využít bezdrátové řešení systému, které bylo unikátně navrženo tak, aby plně vyhovovalo platným normám a podmínkám pro bezpečnostní instalace v kulturních památkových objektech. Hardwarová část EZS byla řešena produkty amerického výrobce ITI. Celý systém sloužil při pravidelné servisní a profilační činnosti našich techniků velice spolehlivě, ale fyzicky a technologicky stárnul. Nicméně po několika letech nastal vzhledem k rychlému technologickému vývoji problém se zajišťováním náhradních dílů. Jelikož současně došlo ke změně norem a zvýšily se nároky na funkcionalitu bezpečnostních systémů bylo zřejmé, že příští systém již nemůže být bezdrátový.

Když v roce 2003 zahájil Národní památkový ústav v Českých Budějovicích III. etapu rekonstrukce zámeckých fasád včetně samotného průčelí zámku Hluboká nad Vltavou, nabídla naše společnost originální řešení instalace kabelových tras pro elektronickou zabezpečovací signalizaci, a to vedením v rekonstruované fasádě. Náš návrh byl přijat, a zahájili jsme přípravu detailní a náročné projektové dokumentace pro samotnou realizaci.

Stěžejním cílem bylo, aby zásahy do fasád byly minimální. Proto byla vytvořena páteřní trasa pro vedení komunikačních kabelů v půdních prostorách zámku. Od ní byly vyvedeny odbočky k plášti a průrazy na fasádu. Svislými trasami ve fasádě byly vedeny trubní rozvody pro instalaci kabelů, které byly zaústěny do jednotlivých sálů, salonů a pokojů ve druhém a prvním patře zámku. Každá tato trasa byla pečlivě připravena, zakreslena do výkresů pohledů fasád a konzultována s autorem projektu rekonstrukce Ing. Arch. Miroslavem Tupým a odbornými pracovníky NPÚ, zejména pak s panem Josefem Masarykem a s kastelánem zámku Ing. Miroslavem Pavlíčkem. Bylo nutné vyhnout se všem architektonickým citlivým detailům a dekoracím na průčelí zámku. Přednostně se tedy využívaly části fasády v okolí svodů dešťové vody a místa s opadanou omítkou.

Při samotné instalaci postupovali naši technici velice citlivě a s maximální odbornou péčí. Své jednotlivé kroky přitom průběžně koordinovali s pracovníky firmy, provádějící samotnou rekonstrukci fasád. Celá akce probíhala čtyři roky a byla ukončena v roce 2007.

Vzniklo dílo, které umožnilo kompletní náhradu dožívajících bezdrátových detektorů standardním systémem EZS. Navržené koncepce rozvodů navíc umožní kdykoliv v budoucnu výměnu systému za nové technologie, které budou moci být v prostorách zámku aplikovány, aniž by došlo k zásahům do stavebních konstrukcí této velkolepé památky.

 

 

 

Šokující zjištění vědců: Pokud nejíte sladké, ohrožujete vlastní zdraví

Diety chudé na sacharidy, jako je například Dukanova nebo Atkinsova dieta, jsou velmi módní, zvláště pro své rychlé a výrazné účinky. Tyto diety omezují či vylučují ze stravy všechny sacharidy, včetně rychle vstřebatelných cukrů (obsažených třeba v moučnících) a pomalu vstřebatelných cukrů (jsou například v chlebu, těstovinách či rýži). Stoupenci takové diety vyřazují z jídelníčku rovněž ovoce a zeleninu. Jejich strava naopak obsahuje hodně proteinů a tuků. To je ovšem nebezpečná volba.

Diety chudé na sacharidy, jako je například Dukanova nebo Atkinsova dieta, jsou velmi módní, zvláště pro své rychlé a výrazné účinky. Tyto diety omezují či vylučují ze stravy všechny sacharidy, včetně rychle vstřebatelných cukrů (obsažených třeba v moučnících) a pomalu vstřebatelných cukrů (jsou například v chlebu, těstovinách či rýži). Stoupenci takové diety vyřazují z jídelníčku rovněž ovoce a zeleninu. Jejich strava naopak obsahuje hodně proteinů a tuků. To je ovšem nebezpečná volba.

Výzkum profesora Macieje Banacha z Lodžské univerzity ukazuje, že dieta chudá na sacharidy představuje v dlouhodobé perspektivě riziko pro zdraví. Tým vědců sledoval 11 let více než 24.000 dobrovolníků, mužů i žen. Všichni drželi dietu, ale nikoli stejnou. Když vědci zjistili jejich zdravotní stav, životní styl a výživu, srovnávali rizika předčasné smrti.

Link

Účastníkům studie, kteří nejedli sacharidy, hrozilo o 32 procent vyšší nebezpečí, že zemřou o šest let dříve, než ti, jejichž strava obsahovala hodně sacharidů. Riziko, že člověk podlehne kardiovaskulární chorobě, vzrostlo o 50 procent, jestliže dotyčná osoba konzumovala málo sacharidů či dokonce žádné. U rakoviny bylo riziko o 30 procent vyšší.

Studie také ukázala, že osobám s normální váhou, které se rozhodly držet takovou dietu, hrozilo větší riziko předčasného úmrtí než lidem obézním. Výsledky se potvrdily i poté, co bylo přihlédnuto ke konzumaci alkoholu, kouření, fyzické aktivitě či chorobám jako je vysoký krevní tlak.

Podle autorů studie nejsou tyto výsledky spojeny jen s nízkým přísunem sacharidů. Souvisejí zřejmě i se zvýšenou konzumací proteinů a tuků. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nadměrná konzumace červeného masa a uzenin bohatých na cholesterol a nasycené tuky přispívá ke vzniku některých druhů rakoviny, zejména střev a konečníku. Tyto látky mají rovněž na svědomí kardiovaskulární choroby. Navíc může hrát roli i snížená konzumace minerálních látek a vitamínů.

Link

Francouzská Národní agentura pro bezpečnost potravin (ANSES) varuje před "klinickými, biologickými a psychickými dopady" spojenými s odtučňovacími dietami. Vzhledem k nedostatku některých živin mohou nastat problémy s kostmi či s metabolismem. V dlouhodobé perspektivě tyto diety vedou k bludnému kruhu, kdy člověk znovu nabere shozené kilogramy.

Jestliže jsou diety chudé na sacharidy v krátkodobé perspektivě účinné, jsou dlouhodobě riskantní a neměly by být doporučovány, varuje profesor Banach. Je totiž důležité nevynechávat jeden druh potravy. Sacharidy, proteiny a tuky jsou pro stravování nezbytné. Podle nutričních poradců je výživová potřeba člověka pokryta, jestliže se strava skládá z asi 50 procent sacharidů, 20 procent proteinů a 30 procent tuků.

-1