Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

3 důležité věci z Česka, které byste dnes měli vědět

3 důležité věci z Česka, které byste dnes měli vědět

Úderem úterní půlnoci, tedy na Světový den bez tabáku, vstoupil v České republice v platnost takzvaný protikuřácký zákon. Kromě samotného kouření upravuje také pravidla pro prodej alkoholických nápojů. Co dalšího se dnes odehrává v Česku?

Protikuřácký zákon

Od půlnoci z úterý na středu začal v České republice platit takzvaný protikuřácký zákon. Ten zcela zakazuje kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin, stejně jako na řadě dalších veřejných míst. Vychutnat si cigaretu také nebude možné na krytých částech zastávek hromadné dopravy a dotkne se i elektronických cigaret, které nebude možné používat v nemocnicích, školách, či nákupních centrech. Oproti tomu v restauračních zařízeních budou elektronické cigarety povoleny nadále, úplná výjimka ze zákona pak platí pro vodní dýmky. Vedle kouření zákon nově upravuje prodej alkoholu. Už dřívější legislativa třeba zakazuje, prodávat alkohol lidem zjevně podnapilým nebo zdrogovaným. Nově má ale prodejce povinnost takového člověka vyzvat, aby z provozovny odešel, a dotyčný musí výzvu poslechnout.

Kauza Davida Ratha

Nejvyšší soud se sídlem v Brně se bude druhým dnem zabývat stížností v kauze Davida Ratha. Tu pro podezření na porušení zákona podal ministr spravedlnosti Robert Pelikán, kterému se nelíbí rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Senát totiž dříve zrušil rozsudek nad Rathem a dalšími deseti lidmi, vzhledem k výhradám k odůvodnění odposlechů v případě. V úterý senát Nejvyššího soudu zrekapituloval dosavadní vývoj v kauze. Radek Doležel z Nejvyššího státního zastupitelství za stěžovatele přednesl stížnost, ke které se vyjádřili všichni advokáti. Přiklonili se k názoru, že ministr by neměl podávat stížnost v momentě, kdy o věci ještě není pravomocně rozhodnuto. Rath se úterního jednání účastnil osobně, podal námitku na podjatost senátu. Uvedl, že by senát nemusel po tlaku prezidenta a ministra spravedlnosti rozhodovat nezávisle a svobodně. Prezident Miloš Zeman se v minulých týdnech opakovaně vyjádřil ve smyslu, že zvažuje podání kárné žaloby na soudce vrchního soudu, který v Rathově případu rozhodoval.

Řím si připomene vyhlazení Lidic

Vyhlazení české obce Lidice nacisty, ke kterému došlo v rámci heydrichiády před 75 lety, si dnes připomenou v Římě. V rámci uctění památky obětí přivezli čeští poutníci do Vatikánu obraz Lidické madony malíře Zdirada Čecha; dílu dnes požehná papež František. Následně bude umístěno v v bazilice sv. Marcelina a Petra, která je římským titulárním chrámem pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky. Audience se zúčastní i dvě ženy, které tragické události v Lidicích přežily. Lidická madona nepředstavuje klasické vyobrazení Marie s Ježíšem. Madona chová místo dítěte jen prázdné plátno, což má zdůraznit lidické hrůzy. „Aby se vyjádřila ta hrůza i to, že tam kromě popravených mužů a hlavně popraveného pátera Josefa Štemberky ještě rozdupali tělo Páně, když vykrádali a ničili kostel. Proto je madona bez děcka. Je to spíš Panna Maria, která stojí pod křížem, než radostná matka dítěte,“ uvedl malíř Čech.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1