Články odjinud

Babiš chce mimořádná víza pro cizince kvůli kůrovci. Česko potřebuje nárazově nabírat lidi

Babiš chce mimořádná víza pro cizince kvůli kůrovci. Česko potřebuje nárazově nabírat lidi

Idea zavést do českého systému tzv. mimořádná pracovní víza – tedy záměr rychle nabírat cizince na práci a pak je zase rychle vyslat pryč – vznikla na základě kůrovcové kalamity a dalších problémů, se kterými se Česko muselo v posledních měsících vypořádat. Ministerstvo vnitro tak vysvětluje, proč byl tento koncept vložen do návrhu novely cizineckého zákona až po skončení meziresortního řízení, a neprošel tak odbornou diskusí. Jak už INFO.CZ informovalo, návrh má řadu kritiků, kteří upozorňují především na problémy s integrací cizinců, kteří budou přicházet jen krátkou a dopředu jasně ohraničenou dobu.

Pokud návrh projde parlamentem, získá vláda možnost dočasně aktivovat vydávání mimořádného pracovního víza a stanovit „zdrojové“ země, ekonomické odvětví i objem migrace. Kabinet by tak měl mít možnost rychle reagovat na situaci na trhu práce.

Podle ministerstva vnitra ideu „inspirovala“ kůrovcová kalamita. „K rozhodnutí o předložení návrhu na zavedení mimořádných pracovních víz přispěly některé aktuální problémy, kterým v letošním roce Česká republika čelila. Výrazným podnětem byla například kůrovcová kalamita; v rámci přípravy opatření pro likvidaci kalamity byla zdůrazněna potřeba zajistit rychlý dočasný příchod zahraničních pracovních sil v podobných mimořádných případech,“ popisuje pro INFO.CZ Klára Pěknicová z MV ČR.

„Vízum nicméně představuje obecný nástroj pro regulaci časově omezené pracovní migrace v okamžiku, kdy to vyžaduje situace na trhu práce ČR: typicky v důsledku nízké míry nezaměstnanosti, ale i v případech personálních krizí v určitých ekonomických sektorech,“ dodává.

Kůrovec v Česku

Podle resortu je právě to důvod, proč koncept vznikl až letos. A vzhledem k tomu, že ho chce vláda uvést do praxe co nejrychleji, předložila ho parlamentu v rámci novely zákona o pobytu cizinců, u které již skončilo meziresortní připomínkové řízení.

Obavy s dopadů

Podle kritiků to ale představuje problém. Cizinci budou moct přijít na základě mimořádných víz do Česka pracovat pouze na rok a nebudou moct požádat o žádný jiný druh pobytu ani si přivést rodiny. Podle odborníků to může vést k tomu, že nebudou mít důvod se v tuzemsku integrovat, případně po vypršení víza zůstanou v republice „na černo“.

Otázkou také je, na základě čeho se budou mimořádná víza aktivovat. „Předpokládá se, že při posuzování situace, v níž by mělo dojít k aktivaci mechanismu vydávání mimořádných pracovních víz, bude vláda vycházet ze standardních veřejně dostupných makroekonomických ukazatelů a dialogu se sociálními partnery, případně bude reagovat na mimořádné události, které mohou nastávat v některých ekonomických odvětvích,“ zní na obecné úrovni z vnitra.

K samotné novele cizineckého zákona, která přináší například kvóty pro ekonomickou migraci nebo povinné integrační kurzy, se sešla v meziresortním řízení celá řada zásadních připomínek například od Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy nebo některých ministerstev. Její návrh začalo připravovat ministerstvo vnitra už před podzimními volbami. Poslanci materiál posoudí na podzim.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud