Babiš chce mimořádná víza pro cizince kvůli kůrovci. Česko potřebuje nárazově nabírat lidi | info.cz

Články odjinud

Babiš chce mimořádná víza pro cizince kvůli kůrovci. Česko potřebuje nárazově nabírat lidi

Idea zavést do českého systému tzv. mimořádná pracovní víza – tedy záměr rychle nabírat cizince na práci a pak je zase rychle vyslat pryč – vznikla na základě kůrovcové kalamity a dalších problémů, se kterými se Česko muselo v posledních měsících vypořádat. Ministerstvo vnitro tak vysvětluje, proč byl tento koncept vložen do návrhu novely cizineckého zákona až po skončení meziresortního řízení, a neprošel tak odbornou diskusí. Jak už INFO.CZ informovalo, návrh má řadu kritiků, kteří upozorňují především na problémy s integrací cizinců, kteří budou přicházet jen krátkou a dopředu jasně ohraničenou dobu.

Pokud návrh projde parlamentem, získá vláda možnost dočasně aktivovat vydávání mimořádného pracovního víza a stanovit „zdrojové“ země, ekonomické odvětví i objem migrace. Kabinet by tak měl mít možnost rychle reagovat na situaci na trhu práce.

Podle ministerstva vnitra ideu „inspirovala“ kůrovcová kalamita. „K rozhodnutí o předložení návrhu na zavedení mimořádných pracovních víz přispěly některé aktuální problémy, kterým v letošním roce Česká republika čelila. Výrazným podnětem byla například kůrovcová kalamita; v rámci přípravy opatření pro likvidaci kalamity byla zdůrazněna potřeba zajistit rychlý dočasný příchod zahraničních pracovních sil v podobných mimořádných případech,“ popisuje pro INFO.CZ Klára Pěknicová z MV ČR.

„Vízum nicméně představuje obecný nástroj pro regulaci časově omezené pracovní migrace v okamžiku, kdy to vyžaduje situace na trhu práce ČR: typicky v důsledku nízké míry nezaměstnanosti, ale i v případech personálních krizí v určitých ekonomických sektorech,“ dodává.

Kůrovec v Česku

Podle resortu je právě to důvod, proč koncept vznikl až letos. A vzhledem k tomu, že ho chce vláda uvést do praxe co nejrychleji, předložila ho parlamentu v rámci novely zákona o pobytu cizinců, u které již skončilo meziresortní připomínkové řízení.

Obavy s dopadů

Podle kritiků to ale představuje problém. Cizinci budou moct přijít na základě mimořádných víz do Česka pracovat pouze na rok a nebudou moct požádat o žádný jiný druh pobytu ani si přivést rodiny. Podle odborníků to může vést k tomu, že nebudou mít důvod se v tuzemsku integrovat, případně po vypršení víza zůstanou v republice „na černo“.

Otázkou také je, na základě čeho se budou mimořádná víza aktivovat. „Předpokládá se, že při posuzování situace, v níž by mělo dojít k aktivaci mechanismu vydávání mimořádných pracovních víz, bude vláda vycházet ze standardních veřejně dostupných makroekonomických ukazatelů a dialogu se sociálními partnery, případně bude reagovat na mimořádné události, které mohou nastávat v některých ekonomických odvětvích,“ zní na obecné úrovni z vnitra.

K samotné novele cizineckého zákona, která přináší například kvóty pro ekonomickou migraci nebo povinné integrační kurzy, se sešla v meziresortním řízení celá řada zásadních připomínek například od Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy nebo některých ministerstev. Její návrh začalo připravovat ministerstvo vnitra už před podzimními volbami. Poslanci materiál posoudí na podzim.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud