Bouře v ČT se odkládá: výbor doporučil Sněmovně obě výroční zprávy ke schválení | info.cz

Články odjinud

Bouře v ČT se odkládá: výbor doporučil Sněmovně obě výroční zprávy ke schválení

Volební výbor Poslanecké sněmovny v úterý dopoledne projednal dvě výroční zprávy České televize za rok 2016: o hospodaření a o činnosti. Obě doporučil poslancům schválit. Jednání se sice vleklo, avšak od počátku bylo zřejmé, že se nenaplní hrozby, dle kterých bude jednání výboru jakýmsi symbolickým výkopem, který zahájí otevřený útok na ČT, jehož ambicí je dosáhnout změn v Radě ČT i ve vedení veřejnoprávní televize. Až na výjimky bylo jednání výboru poklidné, kritici poukazovali spíše na jednotlivosti, nikoli na vysílání veřejnoprávní televize v jejím celku.

Poslanci se na chvilku zasekli pouze v tom, zda procedurálně projednávání obou zpráv sloučit, anebo o nich mluvit odděleně. Nakonec asi po hodině usoudili, že bude moudřejší debatu o obou dokumentech sloučit. Podrobnější debata se vedla o zprávě o hospodaření. Především zástupci hnutí ANO se zajímali o transparentnost nakládání s finančními prostředky. Obě zprávy zákonodárcům představil předseda Rady ČT Jan Bednář. Kromě něj v sále sedělo ještě několik dalších členů Rady a pochopitelně také zástupci vedení České televize včetně jejího generálního ředitele Petra Dvořáka.

Předseda Rady ČT Jan Bednář poslancům v úvodu připomenul, že Volební výbor už v minulém volebním období zprávu o činnosti projednal. Podle něj je minimálně zvláštní, pokud se k témuž dokumentu vrací. Bednář nicméně přivítal, že výbor zařadil obě zprávy k projednání současně. Podle něj to má svou logiku, neboť jsou svým způsobem provázané. Zprávu o činnosti poslancům představil Petr Dolínek z ČSSD.

Dolínek označil za klíčovou kapitolu výroční zprávy o činnosti ČT tu, která se věnuje hodnocení Rady ČT v tom smyslu, zda veřejnoprávní televize plní úkoly vyplývající ze zákona o ČT. Zdůraznil přitom, že Rada pracuje s měřitelnými veličinami. Do zevrubného hodnocení vysílání jednotlivých kanálů se ale nepustil, s jedinou výjimkou. Tím bylo předvolební vysílání před krajskými volbami, které se konaly předloni na podzim. Všeobecně se očekávalo, že se právě nad tímto bodem rozvine debata, neboť právě tomuto předvolebnímu vysílání se věnuje tolik citovaná analýza FSV UK, jejímž autorem je Jan Křeček.

Zeman vyhlásil válku o ČT, Soukup na TV Barrandov mu slouží, říká bývalý šéf ČT Ivo Mathé autor: INFO.CZ

Kupodivu se tak ale nestalo, pouze Martin Kolovratník z hnutí ANO se k ní krátce vrátil a požádal vedení Rady ČT o krátký komentář s tím, zda se od dokumentu FSV radní distancovali. Bednář pouze stručně zopakoval, že si ji vyžádala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. „My jsme se k ní formou usnesení nikterak nevyjadřovali,“ řekl pak Bednář. Zpochybnil její zadání i metodologii a pozastavil se nad tím, kolik natropila škod a kontroverzí. Připomeňme, že jedním z výstupů dokumentu bylo, že veřejnoprávní televize ve svém vysílání před krajskými volbami nadržovala TOP 09.

„Zpráva v sobě nemá nic relevantního, co by zpochybňovalo závěry Rady ČT a proto ji doporučuji ke schválení,“ uzavřel pak Dolínek. Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec (hnutí ANO) na Dolínka de facto nenavázal, pochvalně se pouze zmínil o charitativní činnosti veřejnoprávní televize. Tomáš Martínek z Pirátů následně poděkoval za investigativu České televize.

Zástupci komunistů si posléze na několika konkrétních příkladech postěžovali, že Česká televize není schopna adekvátně napravovat chyby, kterých se dopouští v publicistice a zpravodajství. Ač poslanci projednávali zprávu za rok 2016, situaci ilustrovali na příkladech z nedávné doby. Místopředseda Rady ČT Jaroslav Dědič v reakci uvedl, že se Rada ČT standardně zaobírá každou stížností, která jí dorazí. Vcelku logicky pak řekl, že není schopen reagovat na každou jednotlivou chybu ve vysílání České televize.

Miroslava Němcová z ODS se následně vrátila k tomu, že byla zpráva za rok 2016 již projednána, podle ní nicméně není tak, že by k ní měli zákonodárci přistoupit jako k formalitě. „Pokud bychom ale na druhou stranu v roce 2018 nedoporučili schválit zprávu za 2016, bylo by to podivné.“ Zároveň se pozastavila nad tím, že se v poslední době změnilo klima ve společnosti, podle ní je tu aspoň v její části poptávka po změnách ve vedení veřejnoprávní televize.

„Z mého občanského i politického pohledu mohu nejen s ohledem na rok 2016 s jistými výhradami – které má ale do jisté míry každý – říct, že Česká televize naplňuje to, co jí zákon ukládá.“ Z řeči Němcové bylo cítit, že sdílí jistou obavu o budoucnost veřejnoprávních médií, několikrát zmínila, jak zásadní roli plní ve vztahu k politice a demokracii vůbec a připomněla, že k útoku na ně zavelel opakovaně prezident Miloš Zeman.

Aleš Juchelka z hnutí ANO pak televizi poděkoval, konkrétně se pozastavil nad tím, že Česká televize navzdory stále stejné výši koncesionářských poplatků vysílá už na šesti kanálech. Debata se následně znepřehlednila, neboť Zbyněk Stanjura z ODS upozornil, že se de facto projednávají obě zprávy zároveň a proto nechal hlasovat, aby tomu tak bylo podle pořadu jednání. Jeho návrh prošel naprostou většinou hlasů. Rázem se tedy začalo hovořit chvíli o činnosti, chvíli o hospodaření.

Zprávu o hospodaření představil zpravodaj Patrik Nacher z hnutí ANO. Vedení Rady ČT a Generálnímu řediteli Petru Dvořákovi položil několik otázek. Týkaly se například fondu poplatků, investic, výběru koncesionářských poplatků, či trendů v odměnách a odvysílaných premiér. Především zmíněný fond poplatků budí dlouhodobě zájem veřejnosti i politiků, místopředseda Rady ČT Jaroslav Dědič nicméně ubezpečil, že vedení ČT hospodaří dle dlouhodobých plánů schválených Radou, fond poplatků by se podle něj měl v budoucnu ustálit na částce odpovídající patnácti procentům ročního rozpočtu ČT.

 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud