Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Češi politikům nevěří: Rozhodují se hlavně podle úplatků a lobbistů, tvrdí v průzkumu

Češi politikům nevěří: Rozhodují se hlavně podle úplatků a lobbistů, tvrdí v průzkumu

Na rozhodování politiků mají podle Čechů největší vliv korupce, úplatky a také lobbisté. Pouhá dvě procenta veřejnosti se pak domnívají, že politická rozhodnutí ovlivňují především občané. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

O dominantním vlivu úplatků a korupce na politiky je přesvědčeno 31 procent lidí. Více než pětina veřejnosti pak za rozhodováním politiků vidí hlavně zájmové skupiny a lobby. Podle 11 procent Čechů politici dají zejména na média a stejný podíl dotázaných míní, že největší vliv mají osobní vztahy.

Další případné faktory rozhodování už skončily s méně než pěti procenty. Jsou mezi nimi voliči vlastní strany, sociální sítě, průzkumy veřejného mínění, odbory, stávky a demonstrace, vědci a odborníci, církve a na úplně posledním místě občané.

„Přesvědčení občanů o silném vlivu úplatků a korupce či zájmových skupin a lobby na rozhodování politiků koresponduje s celkovým názorem na míru zkorumpovanosti politických stran, ministerstev a centrálních úřadů, která je podle mínění občanů poměrně vysoká," uvedlo CVVM. Podle jeho posledního průzkumu si totiž dvě třetiny Čechů myslí, že většina nebo téměř všichni veřejní činitelé jsou zkorumpovaní.

Pořadí jednotlivých faktorů se v průběhu let příliš nemění. Proti loňskému průzkumu se ale zvýšilo hodnocení vlivu v případě většiny položek. Nejvýraznější to bylo v případě vědců a odborníků, průzkumů veřejného mínění, sociálních sítí a voličů vlastní strany.

Průzkum se uskutečnil od 6. do 19. března a zúčastnilo se ho 1 045 lidí.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1