Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Česká protidrogová politika patří k nejlepším v EU, ale máme nedostatky v léčebné síti, míní expert

Česká protidrogová politika patří k nejlepším v EU, ale máme nedostatky v léčebné síti, míní expert

Protidrogová politika a prevence v Česku i přes nižší podíl výdajů než v jiných vyspělých státech patří k nejúčinnějším v EU. Dokáže například úspěšně bránit šíření infekcí. Síť léčebných zařízení je ale v ČR nedostatečná a pomoc lidem, kteří chtějí závislost překonat, není vždy dostupná. Novinářům to dnes řekl šéf Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík.

„Ve srovnání s ostatními státy - zejména s těmi západními - je naše protidrogová politika poměrně levná, když se podíváme na poměr výdajů z veřejných rozpočtů. Svědčí to o tom, že dokážeme dostupné finance efektivně využít,“ uvedl Mravčík.

Stát, kraje a obce na protidrogovou politiku podle něj dávají zhruba půl miliardy korun ročně. Velká část z obnosu putuje právě do prevence a snižování rizik. Česko má třeba účinný program výměny injekčních stříkaček či dostupná centra pro první kontakt, podotkl Mravčík.

Podle evropské zprávy patří ČR ke státům s nejvyšší dostupností výměny jehel, díky níž je možné šíření nákaz bránit. Česko se tak řadí k zemím jako Británie, Norsko či Finsko. Nejméně se jehly naopak mění v Polsku či Rumunsku. Výskyt žloutenky typu C mezi uživateli měla ČR nejnižší, ukazují výsledky zprávy.

Podle Mravčíka jsou nedostatky ale v léčebné síti. Za hlavní problém označil nedostatečnou dostupnost substituční léčby. Center je málo a mají také malou kapacitu. Lék buprenorfin si musí pacienti navíc platit sami. „Dostupnost substituce je tak velmi nízká,“ uvedl Mravčík.

Podotkl, že ambulantní síť ordinací a poraden se v polovině 90. let rozpadla a nyní se postupně buduje znovu. Málo lékařů má ale smlouvu se zdravotními pojišťovnami.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1