Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Duka znovu na pranýři: Nezískáte člověka pro dobro, když ho budete tlouct, říká kardinál

Duka znovu na pranýři: Nezískáte člověka pro dobro, když ho budete tlouct, říká kardinál

Skupina českých aktivistů poslala do Vatikánu petici, ve které žádá papeže Františka, aby neprodlužoval kardinálovi a primasi českému Dominiku Dukovi "mandát". Katolická církev pod jeho vedením prý hnědne a kardinál má příliš blízko prezidentovi a dalším politikům. Jak je to doopravdy?

V novém Reflexu rozebíráme aktuální situaci kolem kardinála Duky i argumenty aktivistů, kteří do Vatikánu poslali dopis se seznamem kardinálových "hříchů". Na Vánoce 2015 vyšel v Reflexu velký rozhovor s Dominikem Dukou, který se částečně týkal týchž věcí. Zveřejňujeme ho teď celý.

V recepci barokního Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí zvoní telefon. Čekáme, až nás tiskový mluvčí vyzvedne. Poslouchat není slušné, přesto nemohu neslyšet paní recepční, jak s někým vyřizuje prosbu nemocného člověka o duchovní službu: Je to vážné? Jak naléhavé to je? Ano, zařídím… Kardinál je trochu unavený. Ráno se vrátil z Říma, vstával ve čtyři, teď, odpoledne, našli v jeho adventním programu pro Reflex alespoň čtyřicetiminutovou skulinu. O uprchlické vlně jsme s ním původně chtěli mluvit jen krátce, jsou tu přece i jiné problémy tuzemské politiky či církví. Vlna nás však pomyslně zavalila i v Dukově kanceláři.

Eminence, začněme nevánočně. Každoročně míváte pracovní obědy s velvyslanci islámských zemí, včetně těch postsovětských. Změnila se atmosféra v porovnání s předchozími roky?

Musím říci, že naposledy se náš dialog u oběda proměnil v atakování České republiky a prezidenta Zemana. Já jsem vystupoval jako obhájce, ale nevím, zda úspěšný. Několik velvyslanců ovšem mé postoje hájilo anebo mírnilo útoky těch dalších. Ale překvapilo mě jiné. Když si vzpomenu na předchozí setkání ještě před pařížskými útoky na Charlie Hebdo či klub Bataclan, někteří mladí velvyslanci nám Evropanům vyčítali, že jsme islamofobní, nechceme dovolit výuku islámu na školách, bráníme stavbě mešit. Paradoxně to byli velvyslanci zemí, jimž evropské státy či NATO v nedávné době pomáhaly. Nyní bylo pro mne velkým překvapením, když jsem se od řady z nich dozvěděl, že pochybují o víře mladých mužů, kteří se zapojují do teroristických aktivit. A jeden z přítomných velvyslanců – musím zachovat anonymitu, byl jsem o ni požádán – mi řekl, že nevidí rozdíl mezi Hitlerovými vojáky s opaskem Gott mit uns a mezi těmi teroristy. Byl přesvědčen, že se do jejich fanatismu nepromítá skutečná víra v Boha, nýbrž nacismus, komunismus, ale i japonští kamikaze či Irská republikánská armáda. Protože samotná sebevražda jako taková není islámu vlastní. Boj ano, sebevražda ne.

Svým způsobem můžeme být rádi, že na Západě, a především u nás se stal bohem obyčejný konzum. Přinesl s sebou jistý klid ve společnosti, neochotu umírat za nějakou Velkou Ideu.

Tak bych to tedy určitě neviděl. Naši legionáři nebo vojáci zahraniční armády za druhé světové války neumírali za ideje. Umírali za své rodiny, za své domovy, za návrat normálního, slušného života. Dovolte paličskou otázku: Co znamená útěk mladých lidí z jejich vlastí, v nichž by mohli tvořit obranný val proti Islámskému státu? Je jejich láska k rodině, k domovu silná? Je jejich víra silná? Myslím, že hlavním důvodem je určitá náboženská poddimenzovanost islámu. Nedívejte se tak překvapeně. V muslimském světě je mnoho analfabetů a ani mnohé islámské školy nenaučí lidi číst a psát, nýbrž pouze recitovat korán. Nejdou dál v dalším vzdělání. Lidé jsou pak vedeni pouze politickými vůdci a v případě teroristů i manipulátory a demagogy. Pojetí Boha v islámu je poměrně blízké chápání osudu. Kdežto u nás se náboženský život odehrává v dia­logu mezi osobním Bohem a člověkem, který je zároveň osobou nadanou svobodnou vůlí a schopností přátelství.

Pokračování na webu Reflexu

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1