Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Důvěra v Evropskou unii roste. Kladně ji ale pořád hodnotí jen necelá polovina Čechů

Důvěra v Evropskou unii roste. Kladně ji ale pořád hodnotí jen necelá polovina Čechů

Evropské unii v současné době důvěřuje 48 procent Čechů. Loni to bylo jen 37 procent, vůbec nejméně od vstupu do unie. Navzdory nárůstu kladných hodnocení je ale česká veřejnost v názoru na EU rozdělená. Unii nedůvěřuje 47 procent lidí. Výrazně nižší důvěře se pak těší instituce, které pod Evropskou unii spadají. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění.

Evropskému parlamentu důvěřuje 32 procent a Evropské komisi 31 procent Čechů. Předseda Evropské rady, kterým je nyní Donald Tusk, má důvěru 26 procent dotázaných. Unijní ministryni zahraničí Federice Mogheriniové věří jen 23 procent lidí. U všech těchto institucí převažuje nedůvěra nad důvěrou.

„Je ovšem nutné podotknout, že v případě těchto funkcí v rámci EU je vysoký podíl lidí, kteří tyto představitele vůbec neznají, a i to ovlivňuje celkové hodnocení jejich důvěry,“ uvedlo CVVM. Mogheriniovou nezná 30 procent lidí, Tuska téměř čtvrtina.

Od loňského roku se u Čechů zvýšila také důvěra v Organizaci spojených národů (OSN) a Severoatlantickou alianci (NATO), a to shodně o osm procentních bodů. OSN nyní důvěřuje 61 procent dotázaných, NATO pak 58 procent. „Důvěra české veřejnosti v OSN, NATO a EU je silně provázaná, pokud lidé důvěřují OSN, důvěřují ve většině případů i NATO a naopak,“ uvedli statistici.

Důvěra v evropské a mezinárodní organizace stoupá s dosaženým vzděláním a životní úrovní. Nedůvěru vyjadřují častěji příznivci levice, lidé starší 60 let a v případě Evropské unie lidé ve věku 45 a více let.

Průzkum se uskutečnil od 3. do 13. dubna a zúčastnilo se ho 1033 lidí.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1