Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Fakta, důležité informace, klíčové události. Jsme Info.cz

720p480p360p240p

Díky návštěvě Info.cz budete každý den vědět vše podstatné, co se odehrálo v Česku i ve světě. Bez balastu a bez předsudků.

Vítáme vás na novém zpravodajském portálu Info.cz. Věříme, že tu najdete zpravodajství bez ideologického nánosu, který se stal pro naši dobu tak typický. K aktérům společenského, politického či byznysového dění přistupujeme bez předsudků a soudíme podle fakt. Právě proto jsme si vybrali za naše heslo slovní spojení „Síla faktu“.

Na naší stránce možná nenaleznete stovky zpráv denně, jako na jiných zpravodajských portálech, chceme se věnovat jen opravdu podstatným a důležitým věcem. Budeme je zpracovávat svěže a s nadhledem, trochu jinak pracujeme i s grafikou, která podle nás k novinářské práci v 21. století neodmyslitelně patří. I proto jsme pro vás nachystali animované video k událostem revolučního roku 1989. Zpravodajství by mělo nejen informovat, ale do určité míry také vzdělávat, abyste si na jednotlivé události mohli vytvořit vlastní názor.

Pokud nás budete sledovat pravidelně, můžeme vám slíbit, že se vždy dozvíte o všem důležitém, co se děje nejenom v Česku, ale také ve světě. Dozvíte se jaké to má dopady na váš život či na život vašich blízkých. Jak můžete vidět v našem menu, chystáme pro vás zpravodajství nejen z politiky a byznysu, ale také ze sportu, budeme vám přinášet zajímavé názory, podíváme se do světa automobilů, uvidíte u nás zajímavá videa a určitě zbyde čas i na články, u nichž si máte především odpočinout.

Rozhodně nás zajímá váš názor. Jsme na začátku cesty a vaše postřehy nám pomohou postupně zpravodajství vylepšovat. Vaše dojmy a postřehy pište na mojí adresu michal.pur@cncenter.cz. Ať už budou kritické, či pozitivní.

Michal Půr

Šéfredaktor Info.cz

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1