Hrdinové, bestiální nacisté i zrádci z Československa. Připomeňte si operaci Anthropoid | info.cz

Články odjinud

Hrdinové, bestiální nacisté i zrádci z Československa. Připomeňte si operaci Anthropoid

Na jaře roku 2017 uplynulo 75 let od útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. INFO.CZ vás po dobu pěti měsíců letošního roku provázelo obdobím od přípravy útoku, přes jeho provedení až po úkryt parašutistů v kryptě kostela. Utekl vám? Nestihli jste si přečíst všechny díly? Teď vám je nabízíme všechny najednou. 

Heydricha měl původně zabít někdo jiný. Do přípravy nebezpečné mise zasáhlo zranění

Seriál Anthropoid - My to pro vás uděláme, pane prezidente autor: Info.cz

V březnu 1939 Československo obsadily německé tanky a čeští vojáci přemítali, jak mohou dál bojovat proti nacismu. Mezi nimi byl i Jan Kubiš, Josef Gabčík a další budoucí parašutisté. Jejich cesta vedla za hranice. Ne proto, že by utíkali. Do vlasti se vrátili za dva roky. Vyzbrojení a s jasným cílem – odstranit kata českého národa, Reinharda Heydricha. Jejich cesta zpět domů vedla přes Británii. Naučili se tam orientovat v krajině i vrhat bomby, přestože neměli dostatek munice. První díl seriálů Anthropoid k 75. výročí operace se věnuje složité cestě parašutistů do Británie a zpět do vlasti.

Poskytly jídlo, kola i útěchu. 8 hrdinných rodin, které pomáhaly parašutistům

Anthropoid II autor: Info.cz

Zlo vítězí, když dobří lidé nedělají nic. A proto se stovky dobrých lidí rozhodly proti zlu bojovat. Reinhard Heydrich po svém nástupu do funkce zastupujícího říšského protektora od podzimu 1941 začal systematicky decimovat český odboj. Zbylí stateční chtěli zoufale odporovat, jejich možnosti ale byly omezené. Vše se změnilo 29. prosince 1941, když se ve středních Čechách snesli k zemi Jan Kubiš a Josef Gabčík, parašutisté operace Anthropoid. Čeští odbojáři je brali jako dar z nebes. Dokonce je označovali jako „silvestrovský dárek“ a příslib, že odboj stále žije. Další díl seriálu Anthropoid k 75. výročí operace se zaměřuje na hrdiny v českém odboji, kteří pomáhali parašutistům.

Nejmladší spolupracovníci operace Anthropoid. Čtyři statečné děti, které pomáhaly parašutistům

Antrhopoid III autor: Info.cz

Ještě jim nebylo ani dvacet a už se z nich stali hrdinové. Parašutistům v protektorátu pomáhala řada lidí hlavně z řad sokolského odboje. Do pomoci se mnohdy zapojovaly celé rodiny včetně dětí. Přestože vykonávaly spíše menší úkoly, jejich činy byly v mnoha případech rozhodující. Většina ze zapojených dětí ale svoji statečnost zaplatila životem. Třetí díl seriálu Anthropoid k 75. výročí operace se věnuje dětem českých odbojářů, které se aktivně zapojily do odporu proti nacismu.

Odbojáře posílal na smrt, dělníky na rekreaci. Vzestup a pád Reinharda Heydricha

Kat českého národa, architekt holocaustu nebo pražský řezník, to byla přiléhavá pojmenování zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Do Prahy nastoupil v září 1941 a téměř okamžitě začaly padat hlavy českých odbojářů. I to byl jeden z důvodů, proč odboj v Londýně rozhodl o jeho odstranění. Osud přesvědčeného nacisty a chladného vykonavatele se fakticky zpečetil už 29. prosince 1941, když na půdu protektorátu seskočili Jan Kubiš s Josefem Gabčíkem. Čekalo je ovšem ještě dlouhé plánování a Heydricha ještě pět měsíců života. Tento díl seriálu Anthropoid u příležitosti 75. výročí operace se věnuje zastupujícímu protektorovi a osudu jeho rodiny po útoku. 

Anthropoid IV autor: Info.cz

Tři nefunkční zbraně a neschopní nacisté. Útok na Heydricha se podařil díky výjimečným okolnostem

Anthropoid V autor: Info.cz

Dnes je to přesně 75 let, kdy Češi dokázali, že se umí vzepřít nacistické zvůli. V zatáčce pražských ulic V Holešovičkách a Kirchmayerova 27. května 1942 čekali dva mladí muži, kteří dostali jediný úkol – odstranit kata českého národa Reinharda Heydricha. Příprava v Praze jim trvala pět měsíců. A přestože se nakonec útok na protektora podařil, důležitou roli sehrála řada náhod. Další díl seriálu Anthropoid u příležitosti 75. výročí operace připomene přípravy i průběh útoku na zastupujícího říšského protektora.

Nacisté upláceli i vraždili děti. Český odboj přesto Kubiše s Gabčíkem neudal

Anthropoid VI autor: Info.cz

Hněv, nenávist a pragmatismus, to byly zřejmě tři nejsilnější emoce, které se v nacistech ozývaly po útoku na Reinharda Heydricha. Adolf Hitler a Heinrich Himmler se chtěli okamžitě pomstít českému národu. Státní tajemník K. H. Frank je ale přemluvil, aby to nedělali. Místo okamžité msty nastoupila systematická propaganda, která se snažila přemluvit „slušné Čechy“, aby parašutisty a jejich pomocníky udali. Ani to ovšem nepomohlo. Proto nacisté vyhlásili ultimátum. Češi si začali šuškat, že po 18. červnu 1942 by mohla přijít úplná decimace národa. Výhružné taktice Němců nakonec podlehl jeden z parašutistů.

Z hrdiny zbabělcem. Karel Čurda za zradu parašutistů dostal peníze, byt a německou manželku

Anthropoid VII autor: Info.cz

Byl jedním z nich. Absolvoval dokonce stejnou cestu do Británie přes Polsko, cizineckou legii a Francii. V Británii ho vybrali do speciálního parašutistického výcviku. I on doma v protektorátu nechal rodinu. Dokonce i dívku, která čekala jeho dítě. Parašutisté ho v Anglii brali mezi sebe, dokonce chodili společně na zábavy. Tehdy ještě nikdo netušil, že ten usměvavý Karel Čurda ze Staré Hlíny se jednou stane symbolem zrádcovství a člověkem, který svým činem odsoudí k smrti stovky lidí. Osud ale nakonec dohnal i jeho… Tento díl seriálu Anthropoid se zaměří na příběh parašutisty Karla Čurdy. Muže, který zradil své přátele.

„Češi se nevzdávají,“ volali z krypty. Sedm parašutistů hodiny bojovalo proti stovkám nacistů

Anthropoid VIII. autor: Info.cz

Do krypty přicházeli postupně. Přestože je čekalo vlhké a studené podzemí, stále měli naději. Chtěli se jen na chvíli někde schovat, než se vše přežene. Kdo by je tady taky hledal… parašutisté do úkrytu v kryptě kostela svatých Cyrila a Metoděje přicházeli prakticky ihned po útoku na Heydricha. Tehdy ještě netušili, že prostor s rakvemi se brzo stane i jejich hrobem. Další díl seriálu Anthropoid u příležitosti 75. výročí operace bude o posledních dnech parašutistů a o jejich několikahodinovém boji proti nesmírné přesile Němců.

Bestiální nacisté: Parašutistům uřezali hlavy, děti nutili je identifikovat. Co je s těly teď?

Bestiální nacisté: Parašutistům uřezali hlavy a nutili děti, aby je identifikovaly autor: Info.cz

Ani po smrti nenašli klid. Sedm statečných parašutistů se rozhodlo v kostele svatého Cyrila a Metoděje ukončit po dlouhém boji svůj život dobrovolně kulkou do spánku. To, co se s jejich ostatky ale dělo po smrti, už ovlivnit nedokázali. Podle dochovaných svědectví do nich hned před kostelem nacisté kopali a plivali na ně. Později všem parašutistům uřezali hlavy, které pak údajně musely identifikovat i jejich rodiny včetně dětí. Zvrhlí Němci si posléze hlavy schovali a těla pravděpodobně poskytli na výuku studentům. Osud lebek je přitom dál nejasný. S koncem války je možná nacisté někam odklidili. Podle poznatků jednoho z historiků se možná ještě stále nacházejí v Berlíně… Tento díl seriálu Anthropoid k 75. výročí operace se bude zabývat záhadným osudem těl padlých parašutistů.

Komunisté chtěli, aby se na parašutisty zapomnělo. Bez jejich akce by ale Československo neexistovalo

Anthropoid X autor: Info.cz

Spáchali parašutisté atentát, nebo provedli útok? Historici se stále nemohou shodnout na tom, jak čin Jana Kubiše a Josefa Gabčíka označovat. Většina z nich se nyní kloní k názoru, že sloveso „spáchat“ je v této situaci nevhodné. Ohledně pojmenování ale stále existují rozpory. Bez ohledu na to, jak se o akci bude mluvit, vedla k zamýšlenému důsledku – oduznání Mnichovské dohody a zajistila poválečné obnovení Československa včetně jeho příhraničních oblastí. Velká Británie i Francie dohodu zneplatnily jen několik týdnů po zabití Heydricha. Komunisté se následně snažili potlačit význam celé akce a vyrobili dokonce několik falešných dokumentů, kterými záměrně zkreslili skutečnost. 

Heydrich měl odjet do Francie a odboj si útok na protektora nepřál. 7 největších lží o Anthropoidu

Heydrich měl odjet do Francie a odboj si útok na protektora nepřál. 7 největších lží o Anthropoidu autor: Info.cz

Kolem operace Anthropoid se za 75 let od jejího provedení už vynořila řada záměrných zkreslení i omylů. Některé z nich vytvořili komunisté, kteří potřebovali upravit skutečnost tak, jak potřebovali. Jiné nepřesnosti vznikly kvůli dlouhému času, který už od akce uplynul, ale také vlivem různých filmových a knižních zpracování, které někdy lidé považují za stoprocentně pravdivé. Sedm nejčastějších lží o parašutistech na následujících řádcích vyvrací pomocí dobových dokumentů i vlastního bádání historici, kteří patří mezi špičkové znalce okolností operace, do které se před 75 lety zapojili Jan Kubiš, Josef Gabčík a mnoho českých vlastenců z řad českého odboje.

Heydricha měl zabít Čurda a útok na protektora v lese. 6 filmů o parašutistech a jejich chyby

Anthropoid XII autor: Info.cz

 Příběh operace Anthropoid je natolik silný, že si ho filmaři poprvé všimli už necelý rok po útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Protože okolnosti útoku nacisté tajili nebo se nedostaly až do zámoří, jsou první filmy, které vznikly právě ve Spojených státech, plné úplných fabulací. Atentát režiséra Jiřího Sequense ze 60. letech je v tomto ohledu přelomový a po prominutí mnohých nepřesností i oblíbený mezi odborníky. Zobrazené omyly se ale díky němu dostaly do povědomí lidí tak hluboko, že jim někteří dodnes věří. A jaká zpracování příběhu o české statečnosti mají rádi sami historikové?

Proti opravě Kubišova rodného domu se postavili místní. Lidé stále zpochybňují význam Anthropoidu

Anthropoid XIII. autor: Info.cz

 Knihy, filmy a vzpomínkové akce. Zdá se, že odvážný čin parašutistů si v posledních letech připomíná veřejnost čím dál více. Přesto se stále najdou tací, kteří důležitost operace Anthropoid zpochybňují. Podle historiků za to může hlavně nacistická propaganda, kterou po válce převzali i komunisté, kteří se snažili snižovat význam útoku a zdůrazňovali hlavně množství zabitých Čechů, kteří následně padli kvůli nacistickému mstivému běsnění. Podobné názory se objevily také při rekonstrukci rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích, kdy část místních občanů opravu nemovitosti nepodporovala, přestože rekonstrukci financovali dobrovolní dárci.

Nejen Gabčík a Kubiš: Parašutisté volili radši smrt než zradu. Kdo přežil válku, skončil často v lágru

Anthropoid XIV autor: Info.cz

Co by se stalo, kdyby Čurda nezradil? Nacisté by se asi mstít přestali, potřebovali české dělníky

Anthropoid XV autor: Info.cz

Co by kdyby… sžíravé domněnky o tom, jak by něco dopadlo, kdybychom se rozhodli jinak, někdy zasáhly snad každého. Přestože osud nezná kdyby, zahrávat si s myšlenkou takzvané alternativní historie může být zajímavé. Co by se stalo, kdyby Karel Čurda nepřišel udat parašutisty na gestapo? Dožili by se konce války, nebo by nacisté pokračovali v bezuzdném vraždění, než by někoho z odboje zlomili? Přestože odborníci většinou neradi polemizují nad tím, jak jinak by historické události mohly dopadnout, díky dostupným svědectvím pamětníků je možné alespoň částečně rekonstruovat možný osud parašutistů a jejich spolupracovníků, kdyby je osudného 16. června 1942 Čurda nezradil.

„Místo toho, abych nutil úřady, začal jsem to dělat sám,“ tvrdí muž, který označuje úkryty parašutistů
Anthropoid XVIAnthropoid XVIautor: Info.cz

Jména parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše z operace Anthropoid zná snad téměř každý. Kdo ale někdy slyšel o rodině Khodlových, Smržových, nebo Strnadových? Těch, kteří parašutistům pomáhali, byly stovky. I oni riskovali život, když u sebe výsadkáře vyslané z Británie ukrývali a sháněli jim jídlo. Přestože většina z nich také neunikla smrti jako výsadkáři, kteří padli v kostele svatého Cyrila a Metoděje, vzpomíná se na ně výrazně méně. I ve filmech a literárních zpracováních se většinou objevují omezeně, nebo pod jinými jmény. Vylepšit povědomí o spolupracovnících parašutistů se před třemi roky rozhodl podnikatel Karel Polata. Od té doby organizuje a financuje umisťování pamětních desek na domy, kde odbojáři bydleli a kde přespávali i parašutisté.

Hrdinové nežili jen v Praze. 5 důležitých odbojářských rodin, na které se zapomíná

Hrdinové nežili jen v Praze autor: Info.cz

V souvislosti s pomocí parašutistům se často vyzdvihují pouze vlastenci z českého odboje, kteří žili v Praze. Na jednu stranu je to logické, protože většinou přímo pomohli uskutečnit útok na Reinharda Heydricha a po akci výsadkáře ukrývali. I mimo hlavní město ale žili hrdinové. Parašutisté většinou na území protektorátu doskočili mimo velká města a často tak potřebovali pomoc i v menších obcích. O spolupracovnících parašutistů z českého odboje se stále nemluví dostatečně a o těch, kteří nebydleli v hlavním městě, ví často pouze jejich sousedé a hrstka historických nadšenců. Jejich statečnost byla přitom často porovnatelná s příběhy známějších hrdinů z Prahy.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud