Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Hygienici testovali podezřelé výrobky. 20 procent z nich neprošlo, mezi nimi i mnoho hraček

Hygienici testovali podezřelé výrobky. 20 procent z nich neprošlo, mezi nimi i mnoho hraček

Téměř 20 procent předmětů běžného užívání, které moravskoslezští hygienici loni vzali na laboratorní testování, bylo chemicky nevyhovujících. Mezi nebezpečnými výrobky byly i hračky. K laboratornímu vyšetření vzali hygienici 31 předmětů a šest jich kontrolami neprošlo, potvrdila to dnes krajská hygienička Helena Šebáková.

Hygienici loni provedli 918 kontrol a prověřili 2 092 předmětů. Kromě chemicky nebezpečných předmětů odhalili i 180 výrobků, které byly špatně označeny, šlo hlavně o kosmetické přípravky.

K odběru vzorků byly vytipovány výrobky podobného vzhledu a charakteru jako nebezpečné výrobky vyhlášené na území ČR nebo výrobky notifikované v evropských systémech rychlého varování. Nevyhovující výrobky byly neprodleně staženy z prodeje," uvedla Šebáková.

Za zjištěné nedostatky byly uloženy pokuty v celkové výši 386 000 korun, z trhu bylo staženo 5 300 kusů výrobků. Hygienici při kontrolách objevili i nebezpečné hračky. Například v měkčeném plastu zjistili nadlimitní obsah esterů kyseliny ftalové, konkrétně rizikový di-(2ethylhexyl)ftalát, který působí negativně zejména na reprodukční orgány.

Je zařazen mezi látky toxické pro reprodukci, může poškodit reprodukční schopnosti a zdravý vývoj plodu. Riziko při hře s hračkou spočívá v tom, že estery kyseliny ftalové mohou přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte a mohou být společně se slinami konzumovány, čímž může dojít k poškození lidského zdraví," uvedla Šebáková.

Mezi výrobky, které neuspěly v testech, byla třeba i miska, ze které se v nadlimitním množství uvolňoval formaldehyd, který dráždí oči a může způsobovat bolesti hlavy či zánět nosní sliznice.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1