Kaplického knihovna by mohla stát za pět let, říká ředitel nadačního fondu Kaplicky Centre | info.cz

Články odjinud

Kaplického knihovna by mohla stát za pět let, říká ředitel nadačního fondu Kaplicky Centre

Projekt nové budovy Národní knihovny architekta Jana Kaplického přezdívaný blob či chobotnice již mnoho lidí považovalo za uzavřenou kapitolu. V uplynulých dnech ale došlo k podpisu memoranda o spolupráci mezi ministerstvem kultury, Národní knihovnou a Eliškou Kaplický Fuchsovou, které výstavbu futuristické budovy na pražské Letné opět vrací do hry. „Podle optimistických odhadů by za pět až šest let mohla knihovna stát,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ ředitel nadačního fondu Kaplicky Centre Jozef Lucák.

Mnoho lidí považovalo Kaplického blob za mrtvý projekt, jak osobně vnímáte jeho oživení v podobě podpisu memoranda?

Dlouhodobě jsem slýchal, že blob je mrtvý, ale sám jsem tomu nikdy nevěřil a od nástupu do funkce ředitele nadačního fondu Kaplicky Centre jsem aktivně usiloval o to, aby tomu tak nebylo. Scházel jsem se s lidmi a pokoušel jsem se je dostat k jednomu stolu, což vyvrcholilo podpisem memoranda. Beru to hlavně jako symbol toho, že můžeme nechat za zády spory minulosti a hledět společně do budoucnosti.

Znamená tedy memorandum, že po letech sporů projekt dojde realizace?

Bez dalšího to takto nemůžeme říct, ale je to zatím největší krok kupředu k tomu, že knihovna skutečně bude vybudována a bude sloužit svému účelu. Vše závisí na dalších krocích, ale jsme na správné cestě.

Jaké další kroky budou následovat?

Předně se na ministerstvu kultury sejde pracovní skupina, která posoudí potřebu výstavby nové budovy Národní knihovny. Jak ministr Staněk, tak ředitel NK Kocanda se během jednání vyjadřovali tak, že nová budova je podstatná. Následně, pokud k tomuto závěru dojde i pracovní skupina ministerstva, bude se věcí zabývat vláda a hlavně samotná Národní knihovna, která se bude rozhodovat, zda chce, aby novou budovou byla ta podle návrhu Jana Kaplického. Posléze by došlo k řešení majetkových práv k pozemkům a jejich převedení z hlavního města Prahy na knihovnu. Následně už by nic nestálo v cestě stavbě. Vezmu-li v úvahu délky administrativních procesů, pak optimisticky věřím, že za pět, šest let bude budova stát.

Ze strany Elišky Kaplický Fuchsové nestojí projektu nic v cestě?

Vůbec nic, Eliška Kaplický Fuchsová jako jediná nositelka autorských práv tato práva dle memoranda v případě, že záměr výstavby knihovny bude schválen, bezplatně převede na Národní knihovnu. Primárně podpis memoranda vnímá jako uzavření jedné životní kapitoly, symbolicky deset let po tragickém úmrtí svého bývalého manžela. Věří, že za tu dobu se projekt odpolitizoval a opadly vášně a že se všechny strany dokáží shodnout na potřebnosti nové budovy i na tom, že tou budovou bude právě chobotnice a bude stát právě na Letné.

Zaznívá i kritika, v prvé řadě ta, že po smrti Jana Kaplického už vlastně vůbec nejde o jeho dílo a jen zde bojujeme prohrané bitvy minulosti.

Ale pochopitelně, že se stále jedná o jeho dílo. Je to pořád jedna a ta samá knihovna, která už na Letné mohla touto dobou dávno stát. A k oněm připomínkám, že když je Kaplický po smrti, tak to nemůže být jeho dílo, jeden z bodů memoranda stanovuje povinnost autorského dozoru grémiem architektů z původního týmu studia Future Systems s detailní znalostí práce Jana Kaplického. Georg Rötzel se přímo podílel na přípravě projektu knihovny a Andrea Morgante se postaral o dokončení projektu muzea Enza Ferrariho podle plánů Jana Kaplického v italské Modeně, ke kterému rovněž došlo až po Kaplického smrti. Takže to skutečně problém není, jen zástupný důvod a výmluva.

Objevují se spekulace i o tom, že ze strany ministra Antonína Staňka jde jen o krok k vlastnímu zviditelnění se v dobrém světle v době, kdy se hovoří o jeho odvolání.

To je v dané věci zcela irelevantní, osobní motivace pana ministra nehraje roli, on podepsal memorandum za ministerstvo jako instituci, ne sám za sebe. Z právního pohledu je úplně lhostejné, zda podobný dokument podepíše ministr v demisi, ministr o jehož odchodu se hovoří nebo ministr, jehož pozice je stabilní. Jde o vůli ministerstva, tedy orgánu státu.

V neposlední řadě bychom měli zmínit i problémy, které výstavbu knihovny potopily v minulosti, tedy spory o regulérnosti samotné soutěže na její návrh.

I na to je myšleno v textu memoranda, kde je výslovně uvedeno, že jak ministerstvo, tak Národní knihovna budou následující kroky podnikat na základě platného výsledku mezinárodní architektonické soutěže. Tedy jinými slovy, obě instituce uznávají výsledek za platný.

Jak se k obnově úsilí na výstavbě Kaplického blobu staví Praha, na jejímž pozemku by měla budova stát? Podle radní pro kulturu Hany Třeštíkové vedení hlavního města ještě nikdo nekontaktoval.

Abych to uvedl na pravou míru, nikdo nekontaktoval paní Třeštíkovou, jelikož věc nespadá do její gesce. Kdo ale kontaktován byl, a s kým již komunikujeme, je ve věci kompetentní radní pro majetek Jan Chabr, který potvrdil, že je připraven jednat s Národní knihovnou a společně dospět k závěrům, které konečně věc někam posunou.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud