Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Krize na FAMU: rektor návrh na odvolání děkana Holého nepřijal. Klusák: ohýbá pravidla jako Zeman

Krize na FAMU: rektor návrh na odvolání děkana Holého nepřijal. Klusák: ohýbá pravidla jako Zeman
 

Rektor AMU Jan Hančil nevyslyšel výzvu Akademického Senátu FAMU a neodvolal děkana Zdeňka Holého. Napjatá situace na škole tak bude nejspíš pokračovat. Podle renomovaného dokumentaristy a člena Senátu Víta Klusáka jde o bezprecedentní útok na akademickou samosprávu. „Toto porušení pravidel, která se od roku 1990 dodržovala, se může dotknout všech vysokých škol v České republice. Rektor vlastně všem akademickým senátům vzkazuje, že jsou jen stafáž,“ napsal Klusák na sociální sítě.

V rozhovoru pro INFO.CZ pak Klusák zdůraznil, že Akademický senát není v žádném případě, jak ho někteří kritici obviňují, monolitem. „O návrhu na odvolání jsme vedli rozsáhlou a dlouhou debatu. Nebylo to určitě zbrklé a ani jednoduché rozhodnutí,“ uvedl dokumentarista pro INFO.CZ. Pokud jde o postup, který zvolil rektor Hančil, přirovnává jej k prezidentu republiky Milošovi Zemanovi. „Také on neakceptuje zaběhnutá pravidla, jen je to o řád jinde,“ řekl Klusák.

Zdůraznil také, že v Senátu pro odvolání Holého hlasovalo osm z devíti jeho členů. „A to ten devátý nebyl na hlasování přítomen,“ dodal Klusák. A přestože zákon o vysokých školách mluví celkem jasně, paragraf 28 totiž uvádí, že děkana jmenuje a odvolává na návrh Akademického senátu fakulty rektor, Hančil návrh odmítnul. Svůj postup odůvodňuje tím, že neshledal výtky týkající se výkonu pravomocí děkana uvedené v návrhu Senátu za důvodné.

V tiskovém prohlášení FAMU se zároveň píše, že má rektor právo s návrhem Akademického senátu na odvolání děkana nesouhlasit. A to v případě, „pokud důvody pro odvolání děkana z funkce tak, jak byly popsány v návrhu AS FAMU, neshledává dostatečnými zejména proto, že z návrhu nevyplývá, že děkan závažným způsobem neplní své povinnosti a poškozuje zájem AMU a zájem FAMU.“

Umělecká rada FAMU jako další z akademických orgánů fakulty ve svém stanovisku z 16. května 2018 rovněž považuje návrh na odvolání děkana „za nástroj, jenž by měl být uplatňován výjimečně, výlučně v kritických situacích, a měl by být věcně a detailně odůvodněn, což přítomný návrh sedmi senátorek a senátorů nečiní.“

Dále se v tiskovém prohlášení píše, že je odpovědností rektora vytvářet podmínky, jež fakultám AMU umožní co nejlépe naplňovat jejich poslání, kterým je v případě FAMU vychovávat špičkové filmaře. „Rektor je povinen dbát, aby nebyla narušena výuka v akreditovaných studijních programech a aby byla zachována kontinuita oborů. Odvoláním děkana a následným avizovaným odchodem vedoucích několika kateder by bylo ohroženo naplňování těchto základních zákonných funkcí FAMU.“

Ke svému rozhodnutí rektor dále uvedl: „Věřím, že stále existuje prostor pro jednání, že nebyly využity všechny možnosti k vyřešení hlavních neuralgických bodů a k nastavení nového způsobu vzájemné komunikace akademických orgánů. Je třeba využít této krize jako příležitosti, dát si tu práci zkusit pochopit argumenty druhé strany a najít smír. Je nezbytné hledět do budoucna a ne se vracet do minulosti, neboť budoucí rozvoj FAMU je třeba stavět s ohledem na optimální řešení vycházející ze současné situace.“ Rektor si dle svých slov uvědomuje hluboké rozpory uvnitř akademické obce FAMU, podle něj by ale bylo velice neblahé trvat na radikálně vymezených pozicích.

„V uměleckém prostředí mají lidé mnohdy tendenci vyjadřovat se metaforicky, přirovnáními, jež často zkratkovitě hyperbolizují reálný problém. Taková vyjádření posilují obraz nepřítele, radikalizují akademickou obec a jsou na překážku dialogu. Obě strany se v minulosti dopustily politováníhodných výroků. Jsem přesvědčen, že většině studentů i pedagogů na obou stranách jde primárně o fakultu a její rozvoj a jsou schopni překonat nedůvěru a osobní animosity ve prospěch celku. Toto rozhodnutí vytváří prostor pro jednání a vyzývá k nim, jakkoli mohou být složitá,“ zdůrazňuje Hančil.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1