Články odjinud

Krize na FAMU: rektor návrh na odvolání děkana Holého nepřijal. Klusák: ohýbá pravidla jako Zeman

Krize na FAMU: rektor návrh na odvolání děkana Holého nepřijal. Klusák: ohýbá pravidla jako Zeman
 

Rektor AMU Jan Hančil nevyslyšel výzvu Akademického Senátu FAMU a neodvolal děkana Zdeňka Holého. Napjatá situace na škole tak bude nejspíš pokračovat. Podle renomovaného dokumentaristy a člena Senátu Víta Klusáka jde o bezprecedentní útok na akademickou samosprávu. „Toto porušení pravidel, která se od roku 1990 dodržovala, se může dotknout všech vysokých škol v České republice. Rektor vlastně všem akademickým senátům vzkazuje, že jsou jen stafáž,“ napsal Klusák na sociální sítě.

V rozhovoru pro INFO.CZ pak Klusák zdůraznil, že Akademický senát není v žádném případě, jak ho někteří kritici obviňují, monolitem. „O návrhu na odvolání jsme vedli rozsáhlou a dlouhou debatu. Nebylo to určitě zbrklé a ani jednoduché rozhodnutí,“ uvedl dokumentarista pro INFO.CZ. Pokud jde o postup, který zvolil rektor Hančil, přirovnává jej k prezidentu republiky Milošovi Zemanovi. „Také on neakceptuje zaběhnutá pravidla, jen je to o řád jinde,“ řekl Klusák.

Zdůraznil také, že v Senátu pro odvolání Holého hlasovalo osm z devíti jeho členů. „A to ten devátý nebyl na hlasování přítomen,“ dodal Klusák. A přestože zákon o vysokých školách mluví celkem jasně, paragraf 28 totiž uvádí, že děkana jmenuje a odvolává na návrh Akademického senátu fakulty rektor, Hančil návrh odmítnul. Svůj postup odůvodňuje tím, že neshledal výtky týkající se výkonu pravomocí děkana uvedené v návrhu Senátu za důvodné.

V tiskovém prohlášení FAMU se zároveň píše, že má rektor právo s návrhem Akademického senátu na odvolání děkana nesouhlasit. A to v případě, „pokud důvody pro odvolání děkana z funkce tak, jak byly popsány v návrhu AS FAMU, neshledává dostatečnými zejména proto, že z návrhu nevyplývá, že děkan závažným způsobem neplní své povinnosti a poškozuje zájem AMU a zájem FAMU.“

Umělecká rada FAMU jako další z akademických orgánů fakulty ve svém stanovisku z 16. května 2018 rovněž považuje návrh na odvolání děkana „za nástroj, jenž by měl být uplatňován výjimečně, výlučně v kritických situacích, a měl by být věcně a detailně odůvodněn, což přítomný návrh sedmi senátorek a senátorů nečiní.“

Dále se v tiskovém prohlášení píše, že je odpovědností rektora vytvářet podmínky, jež fakultám AMU umožní co nejlépe naplňovat jejich poslání, kterým je v případě FAMU vychovávat špičkové filmaře. „Rektor je povinen dbát, aby nebyla narušena výuka v akreditovaných studijních programech a aby byla zachována kontinuita oborů. Odvoláním děkana a následným avizovaným odchodem vedoucích několika kateder by bylo ohroženo naplňování těchto základních zákonných funkcí FAMU.“

Ke svému rozhodnutí rektor dále uvedl: „Věřím, že stále existuje prostor pro jednání, že nebyly využity všechny možnosti k vyřešení hlavních neuralgických bodů a k nastavení nového způsobu vzájemné komunikace akademických orgánů. Je třeba využít této krize jako příležitosti, dát si tu práci zkusit pochopit argumenty druhé strany a najít smír. Je nezbytné hledět do budoucna a ne se vracet do minulosti, neboť budoucí rozvoj FAMU je třeba stavět s ohledem na optimální řešení vycházející ze současné situace.“ Rektor si dle svých slov uvědomuje hluboké rozpory uvnitř akademické obce FAMU, podle něj by ale bylo velice neblahé trvat na radikálně vymezených pozicích.

„V uměleckém prostředí mají lidé mnohdy tendenci vyjadřovat se metaforicky, přirovnáními, jež často zkratkovitě hyperbolizují reálný problém. Taková vyjádření posilují obraz nepřítele, radikalizují akademickou obec a jsou na překážku dialogu. Obě strany se v minulosti dopustily politováníhodných výroků. Jsem přesvědčen, že většině studentů i pedagogů na obou stranách jde primárně o fakultu a její rozvoj a jsou schopni překonat nedůvěru a osobní animosity ve prospěch celku. Toto rozhodnutí vytváří prostor pro jednání a vyzývá k nim, jakkoli mohou být složitá,“ zdůrazňuje Hančil.