Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Lidé chtějí umírat doma, ale kapacity nestačí. Pojišťovny začnou přispívat na mobilní hospice

Lidé chtějí umírat doma, ale kapacity nestačí. Pojišťovny začnou přispívat na mobilní hospice

Většina Čechů si představuje, že své poslední chvíle stráví doma se svoji rodinou, se kterou bude sdílet letité vzpomínky a svírat jejich dlaně. Podle výzkumu agentury STEM/MARK má přání odejít na věčnost v klidu domova 8 z 10 obyvatel, v nemocnici a zařízeních dlouhodobé péče jich umírá téměř 70 procent. Změna legislativy nyní ale pravděpodobně umožní více lidem zemřít tam, kde si přejí. Od příštího roku totiž zdravotní pojišťovny začnou hradit služby mobilních hospiců.

Starat se o umírajícího člověka doma je velice náročné nejen fyzicky, ale i psychicky. Rodinám, které se rozhodnou svým blízkým umožnit zesnout doma, pomáhají zaměstnanci mobilních hospiců. Jejich práci, která zahrnuje nejen zajištění péče o pacienta, ale i psychickou podporu jemu a jeho příbuzným, ale pojištěny dosud neproplácely. Fungování center paliativní péče tak doteď záviselo především na veřejných sbírkách, darech a dotacích.

Například pražský hospic Cesta domů v současnosti nabízí své služby za 200 korun na den. Zdravotní péče o jednoho pacienta ale denně vyjde na 1 900 korun, kterou nezisková organizace hradí právě z darů. I ty ale mohou být omezené, a proto hospic nemůže i přes značný zájem poskytovat péči více klientům.

„Je řada rodin, které by se dovedly kvalitně postarat o svého umírajícího, ale buď neví, jak to mohou udělat, nebo jim to systém ani neumožní. My třeba v Cestě domů odmítáme přes 200 pacientů ročně kvůli kapacitě. A jejich rodiny jsou většinou už připravené se o své příbuzné postarat,“ vysvětlil v rozhovoru pro INFO.CZ ředitel Centra paliativní péče a psycholog Martin Loučka.

Po 15 letech snah nyní ale přišel historický průlom. Na seznam výkonů hrazených ze zdravotního pojištění přibyly od 1. ledna 2018 nástroje pro úhradu mobilní paliativní péče. Pojišťovny budou stejně jako doteď dárci hradit část nákladů. Podle tiskové zprávy České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně zdravotní pojištění poskytne příspěvek ve výši 1 152 nebo 1 463 korun na pacienta a den.

Protože mobilním hospicům tak přibude další zdroj financování, dá se předpokládat, že už nebudou závislé pouze na darech a dotacích a budou moci případně rozšířit své služby a nabídnout je více zájemcům. Ačkoli peníze od pojišťovny se tak stanou jakousi jistotou, i nadále budou neziskové organizace hledat sponzory, kteří by pomohli pokrýt další část nákladů.

Přestože změna nastává už od ledna, bude ještě nějakou chvíli trvat, než pojišťovny fakticky začnou na péči přispívat. Kraje nejdříve vypíšou výběrová řízení na tento typ péče. Zařízení, která řízením projdou, budou moci následně požádat o uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Ty už budou mít k dispozici úhradový systém a začnou péči nasmlouvávat.

Co se týče hospicového hnutí, jde v České republice o historický posun, ke kterému se země zavázala už v roce 2014, když podpořila rezoluci Světové zdravotnické organizace o paliativní péči. Ta vyzývá členské státy, aby zpracovaly a zavedly do praxe opatření pro plnou integraci paliativní péče do národních zdravotnických systémů.

Podle výzkumu agentury STEM/MARK si 77 procent Čechů myslí, že by zvládli doma pečovat o svého umírajícího příbuzného. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ale zatím ve zdravotnických zařízeních zemře 68 procent lidí. Nejvíce se v posledních dnech bojí umírající ztráty důstojnosti (47 %), bolesti (41 %) a odloučení od blízkých (28 %).

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1