Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Nejrozšířenější drogou v Česku je marihuana. Jointa si dal skoro každý pátý mladý dospělý

Nejrozšířenější drogou v Česku je marihuana. Jointa si dal skoro každý pátý mladý dospělý

Nejrozšířenější drogou v České republice je marihuana, nejnovější údaje z roku 2015 dokládají, že s ní měl v předcházejícím roce zkušenost skoro každý pátý obyvatel země mezi 15 a 34 lety. Plyne to ze zprávy o ČR, kterou dnes v rámci svého přehledu situace v oblasti obchodování s drogami a jejich zneužíváním v Evropě zveřejnilo monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Data EMCDDA také ukazují nárůst zájmu o tuto drogu mezi uživateli od 15 do 19 lety a staršími lidmi od 35 do 49 let. „Užívání dalších nedovolených látek bylo výrazně nižší než u marihuany,“ uvádí zpráva. S „trávou“ mělo v roce 2015 zkušenost 18,8 procenta lidí od 18 do 34 let, mezi muži to bylo 25,6 procenta a mezi ženami 11,7 procenta.

V celoevropském srovnání užívání marihuany v roce 2015 hlásilo Česko spolu s Francií nejvyšší počet studentů, kteří marihuanu zkusili - bylo to 37 a 31 procent, proti průměrné hodnotě 18 procent z 24 evropských zemí.

Nejběžnějším psychoaktivním stimulantem zůstává MDMA, tedy „extáze“ , se kterou mělo zkušenost 3,5 procenta českých občanů od 18 do 34 let.

Metamfetamin, hlavně podomácku vyráběný pervitin, je ještě méně rozšířený, tato droga je však nejčastěji spojována s problematickými a rizikovými uživateli v Česku. Zpráva uvádí odhad 34 200 uživatelů metamfetaminu a asi 12 700 lidí užívajících heroin a další opioidy.

Česko je přitom také zdrojem většiny metamfetaminu v Evropě, uvádí zpráva EMCDDA, nově spolu s příhraničními oblastmi sousedních zemí. V roce 2015 bylo v Evropě hlášeno 291 nelegálních laboratoří na výrobu metamfetaminu, z toho 263 v ČR. Produkce se přesunula z malovýroben, v nichž si uživatelé vyráběli množství pro osobní potřebu nebo místní nabídku, do velkoobjemových výroben, které provozují skupiny organizovaného zločinu a které vyrábějí drogu jak pro spotřebu v evropských zemích, tak pro vývoz.

Zpráva týkající se Česka také připomíná relativně nízké počty nemocných HIV nebo žloutenkou, a tento stav zůstává stabilní. Česko je tak výrazně pod evropským průměrem úmrtí souvisejících s drogami. EMCDDA uvádí 5,5 případu na milion obyvatel, evropský průměr je 20,3 úmrtí na milion obyvatel.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1