Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Největší změny za posledních 10 let. Novela o pobytu cizinců může radikálně ztížit život i Čechům

Největší změny za posledních 10 let. Novela o pobytu cizinců může radikálně ztížit život i Čechům

Podmínkám pro pobyt cizinců hrozí výrazné zpřísnění, které by se dotklo i Čechů. Novela cizineckého zákona, která právě leží na stole poslancům, je podle odborníků už tak restriktivní. Do hry teď ale vstoupil ještě pozměňovací návrh poslance Václava Klučky (ČSSD). Podle právníků by do cizineckého práva přinesl největší změny za poslední desetiletí. A to bez toho, že by - kvůli tomu, že jde o přílepek - prošel standardním legislativním kolečkem. Velká část kroků by navíc mohla narazit u českých i evropských soudů.

Původní novela cizineckého zákona pochází z pera ministerstva vnitra. Sociálnědemokratický poslanec Klučka přišel s rozsáhlým pozměňovacím návrhem o dvaadvaceti stranách. „Jedná se o návrhy, které si ministerstvo vnitra zjevně ani netrouflo do mezirezortního připomínkového řízení předložit, protože by se proti nim ozval velký odpor,“ tvrdí právník Pavel Čižinský. Návrh se tak podle něj účelově vyhnul kolečku, kdy ho měla projednat vláda a další odborníci. Nemusí také obsahovat důvodovou zprávu nebo dopad na rozpočet. Klučka přitom sám na plénu řekl, že na návrhu „pracovali velmi detailně s ministerstvem vnitra“.

Další osud novely by přitom mohl značně znejistit. „Pokud by návrh prošel, může být jeho velká část zrušena soudem. A je to také důvod pro to, aby Evropská komise zahájila řízení s Českou republikou pro porušení práva,“ tvrdí Magda Faltová ze Sdružení pro integraci a migraci.

Obsahově se přitom návrh nedotýká jen cizinců, ale i Čechů. V praxi jde třeba o případ Čecha, který má dítě s cizinkou ze země mimo EU, dejme tomu Ukrajinkou. Ta dnes může v tuzemsku požádat o přechodný pobyt rodinného příslušníka. A nezáleží na tom, za jakých podmínek do Česka přijela. O přechodný pobyt může požádat, i když už jí stát dal příkaz k výjezdu, protože jí pobyt v Česku skončil. Tuto možnost návrh poslance Klučky ruší. „Je to zjevné porušení evropského práva,“ říká Faltová. „Navíc to v podstatě znamená, že vztah Čecha s cizinkou, je vztahem druhé kategorie,“ dodává právnička.

„Nejde tedy říct, že se jedná o nezávislý přezkum. K této problematice se vyjadřoval Ústavní soud i Nejvyšší správní soud. Návrh porušuje princip právního státu.“
Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci

Jako hlavní problém ale právníci vidí zrušení soudního přezkumu. Když dnes ministerstvo vnitro zamítne cizinci žádost o pobyt, může se nejprve odvolat a pak podat žalobu k nezávislému soudu. Nově by ale soudní kontrola odpadla. O odvolání přitom rozhoduje komise, která také spadá pod rezort vnitra. „Nejde tedy říct, že se jedná o nezávislý přezkum. K této problematice se vyjadřoval Ústavní soud i Nejvyšší správní soud. Návrh porušuje princip právního státu,“ popisuje Faltová s tím, že jde o libovůli vnitra bez jakékoliv soudní kontroly.

Klučka před poslanci obhajoval návrh tím, že přinese odlehčení státní správy a soudní soustavy. V případě negativních rozhodnutí se podle něj také urychlí vycestování cizince z Česka. „Tím, že čekáme na soudní rozhodnutí, se neustále prodlužují doby, kdy má dojít k opuštění republiky cizincem. A to je velký problém,“ řekl Klučka před poslanci. Další kroky ospravedlňuje jako posílení bezpečnosti v Česku.

Návrh obsahuje i řadu dalších změn: například povinnost cizinců dokládat českým úřadům dokumenty jako rodné nebo oddací listy v originálech. Přináší také institut nespolehlivého zaměstnavatele. Pokud by tak třeba firma dlužila některému orgánu od celní až po finanční správu, je to důvod pro to, aby cizincům skončila platnost zaměstnanecké karty, díky které žijí v Česku. „To vnese poměrně velkou nejistotu do pracovněprávních vztahů,“ varuje Faltová.

Prodloužit by se také měla doba, po jakou může stát držet cizince zavřené v detencích. „U občanů států, které s Českem nespolupracují, by cizinci mohli být v detencích až jeden rok,“ říká Čižinský. Současná maximální doba je poloviční.

Novela půjde v nejbližších dnech do třetího čtení v poslanecké sněmovně. S poslancem Klučkou se zpravodajskému portálu INFO.CZ nepodařilo spojit.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1