Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

O nemocné se v Pardubickém kraji starali cizinci bez pracovního povolení. Někteří v Česku vůbec neměli co dělat

O nemocné se v Pardubickém kraji starali cizinci bez pracovního povolení. Někteří v Česku vůbec neměli co dělat

Policie odhalila v první polovině února v Pardubickém kraji 22 cizinců bez pracovního povolení. Kontrola se zaměřila na nestátní firmu, která poskytuje zdravotní a sociální péči pro lidi s nízkou mírou soběstačnosti a v kraji vlastní několik zařízení. Cizincům, kteří pocházejí ze zemí bývalého východního bloku, nyní hrozí vyhoštění. Oblastní inspektorát práce zahájil s provozovatelem kontrolovaného zařízení správní řízení.

Při první kontrole jednoho z objektů na Pardubicku na začátku února zajistili policisté šest cizinek, které neměly platné povolení k zaměstnání. Podle mluvčí měly pro vstup do České republiky využít polská národní víza. „Přestože se to zaměstnavatel následně snažil popírat, cizinky dle prvotních výpovědí měly provádět přímou osobní péči o nemocné,“ uvedla policejní mluvčí.

Následná kontrola ve stejné firmě a souběžně ve druhém objektu dané společnosti na Chrudimsku pak odhalila další nekvalifikované a neoprávněně pracující cizince. „Policisté v obou objektech zajistili dalších 16 osob cizí státní příslušnosti,“ sdělila mluvčí. Dodala, že oblastní inspektorát práce, který byl s policií při druhé kontrole přítomen, zahájil s provozovatelem zařízení správní řízení.

Policisté při akcích zadrželi 21 žen a jednoho muže. Sedm cizinek se v Česku navíc zdržovalo bez víza nebo platného oprávnění k pobytu. „V zahájených správních řízeních je možné vydat rozhodnutí se stanovením doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států Evropské unie až na pět let,“ uvedla mluvčí.

Policisté podle ní nyní shromažďují podklady pro stanovení právní odpovědnosti firmy za umožnění nelegálního zaměstnávání cizinců.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1