Ostatky kardinála Berana budou dnes pohřbeny v katedrále sv. Víta | info.cz

Články odjinud

Ostatky kardinála Berana budou dnes pohřbeny v katedrále sv. Víta

Dnes večer budou v katedrále sv. Víta uloženy ostatky kardinála Josefa Berana, někdejšího pražského arcibiskupa a politického vězně dvou totalit. Zemřel v exilu ve Vatikánu v roce 1969, komunistický režim mu neumožnil vrátit se do vlasti za jeho života ani po smrti. Repatriován je až téměř pět desítek let po smrti, jeho ostatky budou uloženy v hlavním českém chrámu v kapli, která nese od roku 1989 jméno české patrony svaté Anežky.

Rakev bude uložena v novém sarkogáfu nad zemí, nikoli pod zem. Od roku 1998 církev usiluje o Beranovo blahořečení.

O repatriaci ostatků kardinála Berana rozhodl papež František počátkem letošního roku. Do Prahy byly letecky převezeny v pátek, v sobotu kardinála Berana v jeho vlasti přivítali stovky věřících, zástupci církví i poutníci. Mši ke cti sv. Vojtěcha, úzce spjatého s kardinálem Beranem, sloužil v poledne v katedrále sv. Víta pražský arcibiskup, Beranův nástupce v této pozici, kardinál Dominik Duka.

Ve svém kázání stavěl vedle sebe osudy sv. Vojtěcha a kardinála Berana, dvou českých exulantů. Obhajoba lidské svobody, zápas s otroctvím spolu s vytrvalým úsilím o láskyplné rodinné soužití i o pravdivost života duchovních byl podle Duky misijní program obou mužů.

V závěru bohoslužby zaznělo 19 pomalých úderů na zvon Zikmund, největší v katedrále i v celé zemi. Počet úderů symbolizuje součet let, která Beran strávil jako vězeň nacistického a komunistického režimu.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud