Články odjinud

Paradox současné KSČM: Klesající volební podpora vs. stoupající vliv na politický provoz

Paradox současné KSČM: Klesající volební podpora vs. stoupající vliv na politický provoz

Přestože pro ně loňské volby znamenaly ústup ze stabilních pozic, jejich reálný vliv roste. Řeč je o Komunistické straně Čech a Moravy, která je pro Andreje Babiše nejstabilnějším spojencem ve vyjednávání o vládě. Nic na tom – zdá se – nezmění ani blížící se sjezd. Ať už dopadne jakkoli, předseda hnutí ANO s nimi může počítat. V tomto ohledu lze hovořit o jednom z nejpodstatnějších efektů expanze jeho politického projektu. Předtím totiž dlouhé roky platila nepsaná dohoda všech relevantních politických stran o vyloučení komunistů z podílu na moci. Nejen proto má smysl se komunisty zabývat. Politický analytik INFO.CZ Vratislav Dostál připravil o komunistech cyklus textů. Zveřejňujeme první z nich.

„KSČM jedná nejen s vítězem voleb v zájmu stability země, ve prospěch dolních deseti miliónů a s cílem prosadit maximum z našeho programu. Povede-li další vývoj k vypsání předčasných voleb, odpovědnost za to ponesou strany neschopné konstruktivního jednání a rozumného kompromisu. KSČM je však plně připravena i na takovou alternativu,“ píše ve víkendovém usnesení ÚV KSČM, které reaguje na čtvrteční krach jednání o druhé vládě premiéra v demisi Andreje Babiše.

Předseda komunistů Vojtěch Filip se pak nechal před novináři slyšet, že je KSČM i nadále připravena o vládě jednat. Zkrátka a dobře: Babiš se na ně může spolehnout jako na nikoho druhého. Komunisté jsou předvídatelní a hlavně spolehliví. Což je vlastnost, kterou v zákulisí české politiky potvrdí téměř každý. Co komunisté slíbí, to také splní.

Přesto tím nelze přitažlivost KSČM pro Babiše vysvětlit. „Oni spíše využívají toho, že Andrej Babiš je motivován snahou vytvořit vládu za každou cenu a neodmítá podporu či toleranci KSČM. To je pro ně více méně nová situace, byť v minulosti určité etapy, kdy se vlády opíraly o hlas komunistů, byly,“ vysvětluje v rozhovoru pro INFO.CZ politolog Petr Just.

Návrat KSČM k podílu na moci

Podobných momentů ale v minulosti zase tolik nebylo. Vždy šlo spíše o náznaky, nejviditelnější byly v éře Jiřího Paroubka v čele ČSSD. „Nyní je to nové v tom, že by se mělo jednat o podporu či toleranci vlády jako takové. Tu skupinu voličů KSČM, která je volí z přesvědčení, případná podpora Babišovy vlády nijak neovlivní. Protestní voliče ale tento, byť nepřímý podíl na moci, odradit může, a strana pro ně ještě více přestane být symbolem protestu,“ glosuje situaci Just.

Otázka je, zda mají komunisté ještě koho vůbec ztratit. Loni totiž zaznamenali nejslabší volební výsledek od voleb v roce 1992. Volilo je pouhých 393 100 (7,76 %) voličů, čtyři roky předtím jich přitom bylo 741 044 (14,91 %), tedy téměř dvojnásobek. V současné sněmovně KSČM disponuje pouhými patnácti mandáty, a jen pro srovnání, třeba po volbách v roce 2002 jich měla 41. Navzdory tomuto trendu můžeme ještě pořád říct, že patří k nejstabilnějším prvkům české politiky po roce 1989.

Přitom se KSČM po celé polistopadové období vyčítá, že se odmítli reformovat, případně, že se nedostatečně vyrovnala s minulostí. Faktem ale je, že to není tak úplně pravda. Zapomíná se většinou, že se v první polovině 90. let minulého století pokus o něco na způsob sociáldemokratizace KSČM uskutečnil. Leč neúspěšně. Zároveň lze s jistou mírou zjednodušení říct, že právě tato okolnost byla klíčovou podmínkou jejich dlouhodobě relevantní pozice ve stranické soustavě.

Komunisté si tak totiž uchovali aspoň část identity předlistopadové KSČ a něco, co bychom mohli označit za konzervativní ráz, a tedy přitažlivost pro nemalé množství voličů, kteří nepřijali změnu režimu po listopadu 1989 tak úplně za svou. Problémem především s ohledem na budoucí relevanci strany je ale téměř výlučná orientace právě na tento segment voličů. Označit je můžeme za nostalgiky.

Vnitřní a vnější příčiny úbytku voličů

Tomu odpovídá také věková struktura členů i příznivců. Ilustrovat to lze na počtu straníků, v roce 2008 jich bylo 71 tisíc, letos jich je už jen 40 tisíc a více než polovina z nich jsou lidé staršího data narození. Strana tak zjevně potřebuje nový impuls, avšak výsledek sjezdu může znamenat pravý opak. Místopředseda komunistů Jiří Dolejš v této souvislosti dokonce hovoří o retardačních prvcích.

„Je to určitý proud. Jsou to lidé šedesáti- a sedmdesátiletí. A je fakt, že jsme s nimi vždy koexistovali. Problém by byl, pokud by ovládli situaci ve straně, a tudíž by retardační prvky – a já to skutečně vnímám jako retardační prvky – zaváděli do programu a do praxe strany,“ řekl před časem Dolejš v rozhovoru pro INFO.CZ. Že se strana nachází v jistém ohledu ve zlomové fázi, je zřejmé také z nebývale vysokého počtu kandidátů do vedení strany.

Ostatně je to snad poprvé, co Vojtěch Filip nemá znovuzvolení jisté. „Členové strany vnímají, že KSČM je na historicky významné politické křižovatce. Tomu odpovídá i množství kandidátů na jednotlivé vrcholné posty ve vedení strany, kterých jsou aktuálně celkově desítky,“ uvedl pro INFO.CZ Robert Kvacskai z tiskového oddělení strany. Přitom platí, že jsou komunisté do značné míry v kleštích. I proto část z nich vkládá naděje do Kateřiny Konečné.

Avšak daleko pravděpodobnější je, jak naznačuje Dolejš, že v boji o post předsedy uspěje neostalinistický proud, jehož reprezentantem je Josef Skála. Zatímco Just nepochybuje, že dnes musí být, pokud jde o metody práce, kladen velký důraz na marketing a komunikaci, stranu mohou ovládnout lidé zahledění do časů předlistopadové normalizace. V takovém případě by jejich potenciál oslovovat také mladé zůstal i nadále omezen.

Pokud ale chceme pochopit volební propad komunistů v posledních volbách, nesmíme se zabývat výhradně vnitřními příčinami jejich úpadku. Možná je to totiž dokonce tak, že podstatnější jsou ty vnější, tedy systémové. Komunisté doplácejí na expanzi nových populistických formací. A možná také na to, že se po posledních krajských volbách dostali do několika regionálních vlád.

„Elektorát komunistů se doposud skládal z několika skupin. Ne všichni jejich voliči volili či volí KSČM z programového a ideového přesvědčení. Ti sice tvoří nezbytné jádro voličské základny, ale nejsou jediní,“ vysvětluje Just. Podle něj mezi jejich voliči jsou, případně byli, i ti protestní, pro něž byla permanentně opoziční strana jedním z projevů protestu proti stranám střídajícím se po roce 1990 u vlády.

„Avšak právě protestním voličům se v posledních letech nabídka výrazně rozšířila o nové subjekty. Navíc jejich protestní apel oslabil poté, co se minimálně na krajské úrovni zejména v minulém funkčním období, tedy v letech 2012 až 2016, staly stranou s přímým zastoupením v mnoha krajských radách,“ vysvětluje politolog v rozhovoru pro INFO.CZ.

„Ostatně to bylo vidět,“ pokračuje Just, „i na jejich volebním výsledku v krajských volbách v roce 2016, kdy se dostali na polovinu svého zisku z krajských voleb 2012.“ Strana podle něj navíc za posledních deset až patnáct let postupně oslabovala i na ostatních úrovních – v komunálních volbách či ve volbách evropských.“

Dvojí tvář komunistů

I proto je sporné, zda lze o komunistech i nadále hovořit jako o antisystémové formaci. A pokud budou skutečně nějakým způsobem participovat na Babišově vládě, a vše nasvědčuje tomu, že se tak stane, musíme se daleko spíše tázat, zda již nehovoříme o standardní politické straně, která obratně manévruje v rámci českého politického provozu tak, aby jako všichni ostatní aktéři pokud možno efektivně zvyšovala svůj vliv a podíl na moci.

Just nicméně v této souvislosti upozorňuje na jistou dvojí tváří komunistů. „I přes různé veřejně projevované antisystémové excesy některých členů strana navenek oficiálně zastává stanoviska, která sice jsou pro mnohé pozorovatele a komentátory nepřijatelná, ale ne antisystémová,“ uvažuje politolog. Domnívá se přitom, že to není pravý obraz komunistů. „Její členská základna, postavená převážně na předlistopadových základech, zastává mnohem radikálnější stanoviska,“ říká.

Podle něj to lze vysledovat například na úrovni místních organizací, tedy na té základní úrovni, kde působí řadoví členové. „Domnívám se, že mnohem lepší zdroj poznání toho, jak smýšlí její členové a sympatizanti, poskytují nástěnky místních organizací, nikoli oficiální stanoviska nejvyššího vedení. Vojtěch Filip jako zkušený politik a právník k tomu moc dobře ví, kam až si může dovolit zajít v oficiálních stanoviscích, a kde už by se dostal na hranu podání podnětu k Nejvyššímu správnímu soudu,“ vysvětluje.

Zkrátka dobře: čím jde člověk níže k základním organizacím, tím se setkává podle Justa s mnohem méně diplomatickým jazykem a s mnohem větší upřímností. I proto lze nejspíš říct, že pokud je Filipova obhajoba postu předsedy strany ohrožena, není tomu ani tak kvůli kandidatuře Konečné, jako především kvůli kandidatuře Josefa Skály, který je už nyní ostatně prvním místopředsedou strany. „Patří mezi konzervativnější členy, tedy mezi ty, co řadu věcí říkají méně diplomaticky,“ říká Just.

I proto by podle jeho názoru mohl stranu tu a tam dostávat do hledáčku těch, kteří usilují o její zákaz. A pokud jde o Kateřinu Konečnou, připouští, že by mohla být černým koněm volby předsedy či předsedkyně. „Jako představitelka mladé generace strany by mohla oživit stranu právě ve vztahu k mladším voličům,“ uvažuje Just v rozhovoru pro INFO.CZ.

Ostatně pokud se ho zeptáte, co musí KSČM učinit pro to, abychom o ní jako o relevantním a stabilním prvku české politiky mohli hovořit i třebas za deset let, odvětí, že pokud chce jakákoli strana naplnit jeden ze svých základních znaků, kterým je trvalost či kontinuita, musí nutně průběžně zajišťovat „doplňování“ členské základny. „Což pro komunisty, jejichž členská základna je z hlediska zastoupení jednotlivých generací značně nevyvážená, platí dvojnásob.“

Na pondělí 9. dubna se chystají opět celorepublikové demonstrace proti Andreji Babišovi. Podrobnosti čtěte zde>>>

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoce u moře Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818