Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Pirátský návrh na omezení trafik sněmovnou zřejmě neprojde. O vládním diskutujeme, tvrdí KSČM

Pirátský návrh na omezení trafik sněmovnou zřejmě neprojde. O vládním diskutujeme, tvrdí KSČM

Před poslanci leží nominační zákon, jehož cílem je zamezit takzvaným trafikám, tedy dosazování politických nominantů na důležité posty. Na výběr přitom mají hned ze dvou návrhů. Ten, o kterém měli jednat dnes, zformulovali Piráti s podporou dalších čtyř stran. Nakonec ale debatu k němi ani nedokončili. Už dříve se proti němu postavila vláda. Ta si ve středu ráno odsouhlasila svůj vlastní návrh. I podle této „měkčí“ úpravy mají uchazeči projít ministerským výběrovým řízením a hodnocením před vládním výborem. Oproti pirátskému znění ale ministři budou mít možnost odmítnout kandidáty doporučené vládním výborem. Pirátský návrh sněmovnou zřejmě neprojde.

Pirátský poslanec Jakub Michálek tvrdí, že si ANO chce svým vlastním návrhem zachovat možnost směnovat posty za podporu, konkrétně nyní v případě vyjednávání o vládě.

„Domnívám se, že náš návrh neprojde kvůli tomu, že ANO vadí průhledný výběr členů dozorčích rad. S KSČM totiž jedná o místech v dozorčích radách výměnou za hlasování o důvěře vládě. Bojíme se, že Babiš kromě KSČM zláká proti zákonu i jiné strany, např. SPD. Politické trafiky jsou pro nás nepřijatelné, proto požadujeme průhledný výběr a aby se zákon vztahoval i na dozorčí rady,“ popsal pro INFO.CZ Michálek.

Vládní návrh chtějí komunisté diskutovat

Proti návrhu, o kterém budou v nejbližší době poslanci hlasovat, se postaví i komunisté. „Pozice KSČM je stále jednoznačná a zcela jasná. Odmítáme nepolitickou politiku prováděnou nikým nevolenými osobami, bez přímé zodpovědnosti za svá rozhodnutí občanům, o jejichž zájmech rozhodují,“ uvedl pro INFO.CZ komunistický poslanec Leo Luzar. „A o tom hlavně je náš požadavek na politickou kontrolu a dozor nad státním a částečně státním majetkem. Proto odmítáme podaný poslanecký návrh,“ dodává.

INFOGRAFIKA DNE: Termíny pro BabišeINFOGRAFIKA DNE: Termíny pro Babišeautor: info.cz

O podpoře vládního návrhu se bude KSČM podle Luzarových slov teprve rozhodovat. „Budeme ho po podrobném seznámení diskutovat a v průběhu čtení zákona v Poslanecké sněmovně případně pozměňovat, aby zůstala zachována kontrolní a dozorčí funkce politiky,“ tvrdí poslanec.

Zrovna komunisté jsou přitom aktuálně ze strany některých poslanců zmiňováni jako příklad možného trafikaření. Aktuálně dojednávaná toleranční dohoda, která má případné vládě ANO a ČSSD zajistit podporu KSČM, má obsahovat bod, podle něhož komunisté získají zástupce v dozorčích radách ve státních firmách. Ministři v demisi Richard Brabec a Klára Dostálová ve středu před jednáním vlády uvedli, že v případě schválení normy by museli výběrovým řízením projít i komunisté. Podle Dostálové to nepředstavuje problém, protože i „komunista může být odborník“.

"Měkčí" vládní verze

Oproti návrhu nominačního zákona ze strany Pirátů je vládní návrh odlišný zejména ve dvou věcech. „A to konkrétně v tom, že výběrové řízení se uplatní povinně u řídících orgánů (tj. například u představenstev) a nebude povinně dopadat na dozorčí orgány, které mají jiné postavení,“ popsala pro INFO.CZ mluvčí vlády Barbora Peterová.

U řídících i dozorčích orgánů musí být konkrétní nominace posouzena Výborem pro personální nominace.

„Druhým podstatným rozdílem je skutečnost, že stanovisko Výboru pro personální nominace bude mít doporučující charakter a pokud se příslušné ministerstvo od doporučení Výboru odchýlí, bude to muset být veřejně zdůvodněno. Výbor se zřizuje jako poradní orgán. V případě závazného doporučení by se stal rozhodovacím orgánem, ačkoliv odpovědnost za fungování právnických osob by zůstala na příslušných ministerstvech. Takovéto pojetí by mohlo představovat zásah do kompetencí jednotlivých členů vlády,“ vysvětluje Peterová.

„Měkčí verzi“ ale kritizuje kromě Pirátů například uskupení Rekonstrukce státu. „Velkou slabinou vládního návrhu je to, že podle něj stanovisko Výboru pro personální nominace není závazné pro ministerstva. To znamená, že ministr bude moci jmenovat členem dozorčí rady např. Aeroholdingu i uchazeče, kterého výbor nedoporučí. Výbor tak bude zárukou kvality uchazečů jen tehdy, pokud ho budou respektovat ministři, což je poměrně slabý mechanismus,“ tvrdí jeho právník Lukáš Kraus.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1