Poděkování jako důkaz? Šlachtův dopis naznačuje, že akce celníků s elitními vojáky byla nezákonná | info.cz

Články odjinud

Poděkování jako důkaz? Šlachtův dopis naznačuje, že akce celníků s elitními vojáky byla nezákonná

Poděkování jako důkaz? Šlachtův dopis naznačuje, že akce celníků s elitními vojáky byla nezákonná
 

Dopis šéfa pátračů Celní správy Roberta Šlachty naznačuje, že loňská akce celníků, do které se zapojili i elitní vojáci z prostějovské 601. skupiny speciálních sil, byla nezákonná. Vojáci se podíleli na sledování osob podezřelých z obchodu s padělanými cigaretami. Po vypuknutí skandálu se navíc měli celníci podle informací Ekonomického deníku pokusit ze spisu svodku ze sledování vytáhnout. 

Ekonomický deník vypátral možná jeden z klíčových důkazů toho, že Celní správa v červnu loňského roku nezákonně sledovala podezřelé z obchodu s padělanými cigaretami za pomoci elitních vojáků, kteří jsou nasazováni do zahraničních misí. Zákon, respektive trestní řád, zapojení této složky do úkonů v trestním řízení neumožňuje.

Celní správa tvrdí, že nešlo o nezákonné sledování a totéž uvádí i Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ta akci vojáků, po které předali data ze sledování celníkům, pojmenovala jako pouhé pozorování.

Šéf odboru pátrání Celní správy a její dosluhující náměstek Robert Šlachta přitom hned v den skončení ostré akce poděkoval náčelníkovi Generálního štábu Aleši Opatovi, že vojáci prováděnými operativními úkony pomohli ustanovit pachatele závažné trestné činnosti. Ekonomický deník tento děkovný dopis získal, přestože jej Celní správa dlouhou dobu zapírala. A získal také svědectví jednoho z celníků, který tvrdí, že po provalení skandálu se jeho nadřízená pokusila svodku z nezákonného sledování vyndat ze spisu.

Už třetí měsíc brněnský Krajský soud rozplétá případ překupníků cigaret. Na lavici obžalovaných usedá každé líčení celkem devět obviněných převážně vietnamského původu. Obžaloba je viní z toho, že po delší dobu dováželi do republiky z Polska ve velkém množství padělané cigarety – státu způsobili neodvedením spotřební daně škodu přes 20 milionů korun, výrobci pak porušením práv k ochranné známce přes jeden a půl milionu.

U soudu se zatím řeší, kdo a jakým způsobem se v kauze padělaných cigaret provinil. Stranou zájmu nicméně zůstává zjevné porušení zákona Celní správou. Ekonomický deník se tomuto případu věnuje už skoro rok. 

Celní správa se snaží důkazy k nezákonnému sledování od počátku marginalizovat. Utajovanou operaci ale potvrdili jak ministr obrany Lubomír Metnar, tak ministryně financí Alena Schillerová (oba za hnutí ANO) v odpovědích na interpelace šéfky sněmovního výboru pro obranu Jany Černochové (ODS). Nutno podotknout, že vládní politici používají jinou terminologii než sledování. O tom, že Celní správa porušila zákon a ke sledování si najala vojáky v rámci „součinnostního cvičení“, jak byla ostrá akce pojmenována, nemělo tušení ani státní zastupitelství, jak přiznal na jaře tehdejší ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

To, že šlo o ostrou akci, v rámci které byly nezákonně získávány důkazy pro trestní řízení, naznačuje mimo jiné děkovný dopis náměstka Celní správy a šéfa odboru pátrání Roberta Šlachty, který v den ukončení operace poslal náčelníkovi Generálního štábu Aleši Opatovi, jenž jako jeden z několika činovníků tento zásah umožnil. „Chtěl bych tímto poděkovat… …za vynikající a vstřícnou spolupráci při realizaci opatření, která podstatnou měrou přispívají k následnému ustanovení osob, které se… …přímo podílí na závažné hospodářské trestné činnosti. Přičemž Vámi prováděnými operativními úkony dochází k řádnému objasnění skutkově náročné trestné činnosti,“ napsal v den ukončení ostré operace vojáků z Prostějova, 15. června 2018, Robert Šlachta Aleši Opatovi.

Kauza má pokračování i u brněnského soudu, kde se rozplétá případ obchodování s padělanými cigaretami, do jehož objasňování byli armádní specialisté prokazatelně zapojeni. Na minulém hlavním líčení vypovídal šéf brněnského odboru padělání Petr Mašek a zpracovatel případu, dnes už bývalý celník Pavel Litavec. Zatímco Mašek případ bagatelizoval, Litavec promluvil otevřeně.

„Taková žádost o součinnost není běžná, je výjimečná. Protože při sledování, které jsme prováděli v rámci akce Richard, naše technika, kterou celní správa disponuje, nebyla dostatečná na to, aby bylo možné případnou trestnou činnost zdokumentovat, požádali jsme Armádu ČR, konkrétně generální štáb, zda by nám nemohli vyjít vstříc v tom, pokud to zjednoduším, jakousi technickou konzultací v tom, jakou techniku při sledování použít,“ tvrdil u soudu Mašek. Jenže jak se ukázalo, do akce bylo nasazeno po dva dny osm vojáků. A ti dokumentovali auta i osoby, které se pohybovaly poblíž sledovaného objektu. Záznam ze sledování posléze předali celníkům.

Petr Mašek pak u soudu konstatoval, že výsledkem spolupráce s celníky bylo umístění kamery na sloup před sledovanou budovou v Havířově-Šumbarku. Na otázku, zda by tento akt dokázali sami celníci, bez asistence vojáků, Mašek zareagoval: „Určitě ano, nicméně jak už jsem říkal, vojáci nás ujistili akorát v tom, že ten sloup, na který dáme kameru, která bude pořizovat záznamy, je v podstatě jediné řešení, které je v silách celní správy. Než byla naistalována kamera, protože povolení bylo vydáno dávno předtím, tam bylo dané naše sledovací auto, ze kterého mířila jiná technika, to bylo naprosto neúčinné. Tím jen dokresluji to, že to byla technická konzultace… …O jedinečnosti  konzultace nevím, jestli tady někdo mluvil, každopádně je to o tom, že nám už došly nápady, prostředky, proto jsme obrátili na někoho, kdo by mohl mít větší zkušenosti, což jsme předpokládali, že bude někdo z generálního štábu vědět,“ argumentoval Mašek.

Na otázku, proč celníci nepožádali o součinnost při sledování policii, což by bylo legální, Mašek odvětil: „Policii jsme nepožádali z toho důvodu, že naše sledovací útvary s policejními sledovacími útvary mají společný výcvik, společné vzdělávání, srovnatelnou výbavu, čili když toto nebyly schopny naše útvary, byl tam logický předpoklad, že to nebudou schopny ani policejní útvary.“ Možnost instalace kamery na sloup poblíž sledovaného objektu je přitom standardní postup a Celní správa jej běžně používá.

Poměrně klíčová odpověď šéfa celních pátračů Maška pak zazněla na konci výslechu, kdy se jeden z obhájců ptal, jestli celníci předali vyšetřujícím policistům celý spisový materiál: „Rozhodně ne.“ 

O společné akci celníků a vojáků vypovídal i někdejší zpracovatel případu, dnes už civilista, Pavel Litavec. „Byl požadavek, jestli by nám (vojáci z 601. skupiny – pozn. red.) nemohli být nápomocni při sledování objektu vytipovaného rodinného domu, kdy by nám potvrdili to, co už jsme věděli, že se jedná o sklad cigaret a že tam zajíždějí konkrétní auta, o kterých jsme už měli povědomí, že dělají návozy cigaret,“ konstatoval před soudem Litavec. Potvrdit nebo vyvrátit to měli vojáci tím, že jako součást jejich výcviku by celníkům mohli sledování objektu provést. 

„Vzhledem k tomu, že se do objektu rodinného domu poměrně často zaváželo a měli jsme informace z odposlechů telekomunikačního provozu podezřelých osob, že se bude jednat o nějaký velký závoz neznačených cigaret a tabáku do toho objektu, tak součinnost měla spočívat v tom, že by na základě našich informací, kdy my jsme byli naživo na odposleších a vyhodnocovali jsme průběh telekomunikačního provozu podezřelých, tak kdybychom se dozvěděli, že jede zásilka do tohoto domu, součinnost měla spočívat v tom, že bychom telefonicky požádali určitou osobu z této skupiny, aby provedli obhlídku objektu a zjistili, jaké auto tam navezlo nebo nenavezlo ty cigarety,“ pokračoval Litavec.

Odebírejte newsletter INFO.CZ

V té době ještě Celní správa podle něj neměla nasazenu kameru k objektu. „Výpomoc tohoto sledování, že by mohla napomoci k odhalení konkrétního vozidla, které provádí závozy. Bylo dohodnuto datum, kdy tato součinnost proběhne… …probíhalo to tak, že jsme dostali kontaktní telefon na člověka, který bude řídit skupinu 601. skupiny v Prostějově, kteří když se dostavili do prostoru, tak dali vědět, že tam jsou, my jsme zahájili odposlech naživo těchto osob a vyhodnocovali jsme telekomunikační provoz a komunikaci podezřelých online. Z výsledků tohoto vyhodnocování jsme potom rozhodli, jestli tito příslušníci 601. brigády provedou obhlídku objektu nebo ne,“ vysvětloval bývalý celník.

A jak sledování s vojáky konkrétně probíhalo? „Majitel nemovitosti pan XXX byl telefonicky kontaktován panem YYY s tím, ať jde otevřít bránu, že za 5 minut přijede auto. Takovéto informace, když proběhly, tak jsme je sdělili kontaktní osobě z 601. skupiny, že do 5 minut přijede auto, protože proběhl hovor, že má jít otevřít bránu. Jakým způsobem obhlídku provedli příslušníci 601. brigády, to se můžu jen domnívat, pravděpodobně se rozmístili tak, aby viděli na vrata rodinného domu, pak nám zavolali, že přijelo takové nebo takové auto,“ vzpomínal Litavec.

„Z tohoto nasazení této složky jsme dostali asi čtyřstránkovou zprávu o jejich nasazení, byla to jakási svodka o jejich činnosti na této akci. Ve svodce bylo, že tam přijeli tehdy a tehdy, v takovém a takovém času, kdy na základě telefonátu provedli obhlídku zájmového objektu se zjištěním takovým nebo bez žádného zjištění,“ dodává Litavec.

Problematičnost akce posiluje skutečnost, že po zveřejnění skandálu měla být svodka ze sledování vojáky odstraněna. A to na příkaz Litavcovy nadřízené Romany Pavelcové. „Jakmile se zjistilo, že spolupráce s 601. brigádou byla nezákonná, jejich nasazení nebylo v souladu se zákonem, tak mě vedoucí požádala, abych jí to ze spisu dal, vytáhl jsem to ze spisu a dal jsem jí to… …Výstup, který mi dali, tak jsem dal do pomocných materiálů, ale když pak za mnou přišli, že jim to mám dát, tak jsem jim to dal. V pomocném materiálu se to neeviduje… …Nevím, co se stalo s vyjmutým materiálem, předal jsem ho nadřízené, od té doby jsem ho neviděl,“ prohlásil dále Litavec s tím, že už si nepamatuje, zda měla svodka vojáků čtyři nebo šest stran.

Žádost ze strany Romany Pavelcové podle něj přišla dva dny poté, co se informace o nezákonném sledování, zveřejněné Ekonomickým deníkem, objevily v dalších médiích. „Já jsem to začal hledat až potom. To bylo asi tak nějak, když se to na tom serveru objevilo, tak do dvou dnů se přišlo s tím, že ten materiál je potřeba ze spisu vyndat,“ prohlásil Litavec. Pavelcovou zatím soud, který bude pokračovat ve čtvrtek, nevyslechl.

Akce Celní správy s vojáky z 601. skupiny speciálních sil otevřela problém ještě v jiné rovině. Vojáci totiž podle nařízení vlády nemohou být příjemci utajovaných informací, vycházejících ze sledování. V tomto případě se jedná o skutečnost, že celníci sledovali uvedený dům v Havířově-Šumbarku, ale i o další informace o zájmových osobách či autech, které se kolem sledovaného domu pohybovaly. Seznam utajovaných informací, se kterými mohou přijít do styku vojáci jsou k přečtení zde. Informace ze sledování v rámci trestního řízení mezi ně nepatří.

Text vyšel původně na webu Ekonomický deník. Publikujeme ho se souhlasem redakce.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud