Podíl studentek technických oborů se od roku 2007 zvýšil o osm procent | info.cz

Články odjinud

Podíl studentek technických oborů se od roku 2007 zvýšil o osm procent

Na vysokých školách roste podíl žen mezi studenty technických oborů. Od roku 2007 se zvedl asi o osm procentních bodů a loni se přiblížil k jedné třetině. Nárůst podílu studentek je v technických vědách největší ze všech oborů. Důvodem je ale spíš pokles počtu mužů, kteří techniku studují, než větší zájem žen o tyto obory. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství. Podle nich je ve většině vysokoškolských oborů nadpoloviční zastoupení žen.

Zatímco před jedenácti roky studovalo technické vědy na vysokých školách v ČR 82.269 studentů, loni to bylo přibližně o 16.900 lidí méně. V důsledku demografického vývoje klesá od roku 2010 i celkový počet posluchačů vysokých škol. V technických oborech byl úbytek největší, i když společně s ekonomickými vědami zůstávají jednoznačně nejoblíbenějšími. Loni bylo do technických oborů zapsáno zhruba 21,85 procenta všech studentů a do ekonomických 20,25 procenta.

Počet vysokoškolaček na technických fakultách se navzdory celkovému poklesu studentů od roku 2007 příliš nezměnil. Zatímco před 11 roky jich bylo 20.451, minulý rok o 547 víc. Mužů studovalo techniku před 11 lety 61.818 a loni o 17.354 méně. Podíl studentek se zde tak zvýšil z přibližně 24 procent na loňských 32,13 procenta všech posluchačů.

Například podle vedoucího katedry řídicí techniky z elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze Michaela Šebka má ale Česko v zastoupení žen v technických oborech stále co dohánět. V některých státech západní a severní Evropy je podíl vysokoškolaček s technickým vzděláním větší i o desítky procent, řekl ČTK. Jeho katedra se proto snaží přilákat dívky ke studiu na různých akcích a soutěžích, které organizuje. Podobně to dělají i další technicky zaměřená pracoviště.

Vysoké školy absolvuje v posledních dvou desetiletích víc žen než mužů. Minulý rok tvořily přibližně 60 procent všech absolventů. Průzkumy nicméně zároveň ukazují, že ženy jsou stále málo uznávané v tradičně mužských profesích, a to zejména u manuálních a technicky zaměřených povoláních. Platy žen jsou v průměru přibližně o pětinu nižší než výdělky mužů.

Muži mají ve studiu na vysokých školách početní převahu vedle technických oborů pouze v přírodních vědách, kde jejich podíl činí kolem 57 procent. I zde ale zastoupení studentek mezi roky 2007 a 2017 mírně narostlo, a to o necelý procentní bod.

Například na pedagogických fakultách se podíl žen zvýšil ve srovnání s rokem 2007 o pět procentních bodů na 82,77 procenta. Studentek přibylo také v zemědělských a veterinárních oborech a uměleckých oborech.

Naopak menší podíl žen oproti dřívějšku mají nyní ekonomické obory, kde jich ubyly zhruba dva procentní body. Humanitní obory zaznamenaly pokles zastoupení posluchaček asi o půl procentního bodu. Podobně klesl v posledním desetiletí i podíl studentek zdravotnických oborů a práv.

Ve všech těchto oborech jsou ženy v nadpoloviční většině. V naukách o zemědělství, lesnictví a veterinářství tvoří kolem 60 procent všech studentů, v ekonomických oborech asi 58 procent a ve společenských vědách přibližně 64,6 procenta. V lékařských oborech bylo loni asi 71,32 procenta studentek a na právech 53,17 procenta.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud