Podle NKÚ se hospodaření státu zlepšilo, slabým místem je rozpočet | info.cz

Články odjinud

Podle NKÚ se hospodaření státu zlepšilo, slabým místem je rozpočet

Výsledky kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v řadě případů ukazují, že stát hospodaří lépe. Daří se mu například snižovat schodek rozpočtu a efektivněji vybírat daně, ale přetrvávají některé systémové problémy. Ty omezují vyšší výkonnost státní správy a zvyšování konkurenceschopnosti Česka.

Za závažnou považuje NKÚ skutečnost, že v období hospodářského růstu není sestavován alespoň vyrovnaný rozpočet, a to ani v roce 2017. Daňové příjmy, jakožto nejvýznamnější položka příjmů státního rozpočtu, v posledních dvou letech oproti roku 2015 narostly o víc než 150 miliardy korun, což bylo víc než o 15 procent. Přesto byl státní rozpočet sestavován s deficitním výsledkem, napsal úřad. ČR by měla využít období růstu a zajistit vyrovnanou fiskální politiku v dlouhodobém horizontu, dodal. Poukazuje i na to, že stát loni vyčerpal jen 48 procent z konečných celkových výdajů na investice.

Mezi silné stránky v hospodaření státu řadí NKÚ nižší schodek státního rozpočtu, zvyšování daňových příjmů i lepší hospodaření vybraných státních institucí. Pozitivně hodnotí i nižší výdaje na poradenské a právní služby. Za slabé stránky úřad označil složitost a vysokou administrativní náročnost daňového systému, a to jak pro stát, tak pro poplatníky. Dalším ze slabých míst je podle NKÚ nízká kvalita přípravy státního rozpočtu, která se projevuje zásadními rozdíly mezi rozpočtem a skutečností v případě investic a peněz z EU.

Úřad loni ukončil 32 kontrolních akcí, stejně má v plánu na letošní rok. Vláda projednala 28 kontrolních závěrů a orgány činné v trestním řízení si vyžádaly součinnost v 11 případech.

NKÚ loni podal jedno trestní oznámení. Týkalo se peněz poskytnutých ministerstvem školství na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy. Úřad měl podezření na neoprávněně poskytnutou dotaci ze státního rozpočtu. Podle něj mohlo jít o porušení povinností při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Při kontrole zjistil, že ministerstvo v letech 2013 až 2015 rozdělovalo dotace na investice do sportu neprůhledně.

NKÚ je ústavní instituce zřízená přímo z ústavy. V jejím čele stojí prezident, viceprezidentka a kolegium. Pro letošní rok má ve svém rozpočtu téměř 686 milionů korun.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud