Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Podpora NATO rok od roku klesá. Se členstvím v alianci ale stále souhlasí 71 procent Čechů

Podpora NATO rok od roku klesá. Se členstvím v alianci ale stále souhlasí 71 procent Čechů

Se členstvím v Severoatlantické alianci (NATO) souhlasí 71 procent Čechů, jejich podíl ale od roku 2015 klesl o pět procentních bodů. Téměř dvě třetiny lidí mají důvěru ve schopnosti aliance zajistit vnější bezpečnost země. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM.

Členství v NATO má v české veřejnosti trvale většinovou podporu, která v roce 2001 přesáhla 70 procent a u této úrovně se stabilně držela i v následujících letech. Výkyvem byl rok 2009, kdy vlivem českého předsednictví Evropské unii posílily proevropské postoje a nepřímo vztah k NATO. Podpora tehdy byla 76 procent. Stejné hodnoty dosáhla v roce 2015, za což podle agentury mohly bezpečnostní napětí a migrační vlna. Aktuální výzkum ukazuje návrat k hodnotám z dlouhodobého pohledu průměrným," uvedl STEM.

Se členstvím v alianci častěji souhlasí lidé mladší a vzdělanější, většinovou podporu má ale i mezi lidmi staršími 60 let nebo lidmi se základním vzděláním. Podobné je to u příznivců různých politických stran s výjimkou sympatizantů KSČM, u kterých mírně převažuje negativní postoj.

Důvěru v to, že je NATO schopné zajistit vnější bezpečnost Česka, má 64 procent dotázaných, což je nárůst o deset procentních bodů ve srovnání se situací před dvěma roky. Z časové řady se vyděluje rok 2015, kdy oproti předchozím výzkumům došlo k výraznému oslabení důvěry v NATO a v jeho schopnost nás bránit. Atmosféra ve společnosti v důsledku uprchlické krize ovlivnila i tento postoj veřejnosti," dodal STEM.

Průzkum se uskutečnil od 6. do 14. dubna a zúčastnilo se ho 1 033 lidí.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1